fbpx

Whistleblower – det er da ellers til gavn for fællesskabet

Torben Busk, venstres byrådskandidat ved vlaget i 2017

Whistleblower – det er da ellers til gavn for fællesskabet

Whistleblower – det er da ellers til gavn for fællesskabet 849 849 Venstre

Et flertal i Horsens Byråd ønsker Ikke at indføre en whistleblowerordning, så samarbejdspartere, leverandører og ansatte trygt og anonymt kan gøre opmærksom på grove forseelser. Det er meget underligt.

Fordelene er åbenlyse. En whistleblowerordning sikrer tryghed for både ansatte og samarbejdspartnere. Den sikrer klare retningslinjer og hurtigere efterforskning. Den sikrer, at de ansatte ikke oplever negative karrieremæssige konsekvenser. Og den øger kommunens troværdighed overfor borgere og samfund.

En række kommuner har allerede indført whistleblowerordninger, hvor man uden at risikere sanktioner, kan fortælle om grove fejl og forseelser i den kommunale administration og sagsbehandling.

Hver 8. offentlig medarbejder har været vidne til, eller har haft mistanke om, ulovligheder og grove fejl på jobbet, viser en analyse fra FTF, som er Hovedorganisation for 450.000 offentlige og private ansatte.

Omsorgssvigt, lovovertrædelser og bevidst vildledning af borgerne er de typer af grove forseelser, som man hyppigst støder på i kommunerne siger FTF, som opfordrer alle offentlige arbejdspladser til at indføre en whistleblowerordning.

Og det er mere nødvendigt end nogensinde. Kommunerne har gennem en årrække været presset økonomisk. Derfor er det vigtigt, at samarbejdspartnere og ansatte kan stå vagt om kvaliteten af borgervelfærden, og at skattekronerne bruges forsvarligt og lovligt.

I den private sektor er whistleblowerordningerne nogle steder ligefrem lovpligtige. Det gælder bl.a. for den finansielle sektor og revisionsvirksomhederne. Men også en lang række førende private virksomheder har anmeldt wistleblowerordninger til Datatilsynet. Mange virksomheder betragter ordningerne som en naturlig del af deres CSR-politik.

En whistleblowerordning i Horsens kommune skal naturligvis drøftes med både samarbejdspartnere, leverandører og de ansatte. Det er vigtigt at alle kender til ordningen og forstår hvornår den skal bruges, og hvornår den ikke skal bruges.

Whistleblowerordninger er kun til de helt grove sager. I andre mindre graverende forhold eksisterer der i forhold til de ansatte gode dialogmuligheder gennem tillidsrepræsentantsystemet, MED-systemet og SU-udvalg.

Nu har et flertal i Byrådet bestemt, at den fortsatte drøftelse af en whistleblowerordning skal udskydes til de kommende budgetforhandlinger. Det er trist og sørgeligt, at noget så fundamentalt for kommunens troværdighed bliver henvist til en politisk markedsplads.

Torben Busk
Sundgårdsvej 18
8700 Horsens

Definition:
En whistleblower (fløjteblæser) er en person, som har valgt at bruge sin ytringsfrihed til gavn for det større fællesskab