fbpx

Jeg er  53 år og bosiddende i det sydlige Horsens – i Bankager kvarteret, der er min naturlige hjemmebane:

Her er jeg selv vokset op. Her bor jeg med min familie. Her befinder de sportsklubber og idrætsforeninger sig, som jeg gennem min ungdom har været aktiv i.

Betragt mig som DIN lokale stemme og bannerfører for den udvikling, som også DU kunne ønske for netop sydbyen i Horsens.

Hvis jeg kommer i byrådet vil mit politiske fokus være på:

 • Børn og unges sundhed, trivsel og deres uddannelsesmuligheder
 • Byudviklingen for hele kommunen – med særlig opmærksomhed på Bankager kvarteret
 • Jeg vil insistere på bæredygtighed – i fornuftig balance med samfundet økonomiske vækst

Som byrådspolitiker:

Ordentlighed vil kendetegne min indsats, hvis jeg opnår valg til byrådet:

Jeg vil konstruktivt og lyttende gøre mit til, at de forskellige dagsordener lander i de bedst opnåelige løsninger. Løsninger som flertallet af byrødderne kan se sig selv i og som inkluderer dem, hele byrådsarbejdet handler om: De borgere, familier, singler, studerende, unge og børn, der bor i hele kommunen.

Læs mere om mine mærkesager her. klik her!

Politisk erfaring

Jeg har 25 års erfaring i lokalpolitik, først i Brædstrup kommune og nu i Horsens kommune.

Jeg sidder som formand for lokalsamfundsudvalget, og er medlem af Plan og Miljø og Økonomiudvalget. Derudover er jeg repræsentantskabsmedlem i forsikringsselskabet Alm. Brand og formand for Brædstrup Fjernvarme.

Mærkesager

 • Vækst og udvikling i alle  lokalsamfundene i samarbejde med borgerne i lokalsamfundet
 • Sikre at der er orden i kommunens økonomi, så borgerne får mest mulig velfærd
 • Fleksible pasningstilbud der tager afsæt i  familiens behov
 • Elevernes faglige niveau i folkeskolerne skal hæves

Hvem er Jørgen Korshøj

Jeg er 62 år, gift med Britt, har tre voksne børn, to svigersønner og en svigerdatter samt fem  børnebørn.
Jeg bor i Brædstrup og er daglig leder af Sportshallerne i Brædstrup, hvor jeg har været ansat i 38 år.
Min fritid bruger jeg på, at være sammen med min familie og venner og  sommerhuset.

Din lokale stemme - Din lokale kandidat En stemme for lokalsamfundene, så stem på din kandidat Jørgen Korshøj

Jeg er 60 år og bor i Østbirk.

Jeg er gift og har to voksne børn som bor i Kansas City og København. Jeg arbejder som halinspektør i Østbirkhallen. Jeg er meget sports interesseret men nyder også fred og ro i vores  sommerhus , hvor der går en del tid med lystfiskeri.

Mærkesager

 • Borger inddragelse.
 • Udvikling i omegnsbyerne incl. landsbyerne.
 • Ny trafikplan for Østbirk.
 • Lokal bindeled mellem borgere  og byråd.

MÆRKESAGER

Børnevenlig kommune

 • Flere lærer og pædagoger.
 • Maksimalt 24 elever i folkeskolens klasser.
 • Stop hovsa løsninger. Børn skal ikke vokse op i pavilloner, men i gode skoler og institutioner.
 • Pasningsmoduler i daginstitutioner og SFO, som tilpasses forældrenes hverdag.
 • Dagplejen og private passere skal styrkes. Børn er forskellige og ikke alle trives i storvuggestuer.

Ingen skal stå alene med sygdom, nedslidning eller ensomhed.

 • Minut-tyranni skal droppes. Respekt og tillid til personalet - Tid og omsorg for de ældre.
 • Aktivitetscentrene styrkes og udbygges, så det sociale fælleskab kommer i højsæde.
 • Pårørende råd på alle plejehjem, så beboere og pårørende inddrages i dagligdagen.
 • Ældrevenlige boliger i hele kommunen, så man kan blive i sit eksisterende netværk længst muligt.

Stadsarkitekt, byudvikling, klimatilpasning og bæredygtighed

 • Betonstop - Grøn byudvikling med kvalitet. Pas på  vores natur, alt skal ikke asfalteres og bebygges.
 • Ny trafikplan for Horsens. Det skal være muligt at køre igennem Horsens, uden at holde i kø hele tiden.
 • Parkeringspladser til alle og  ladestandere til elbiler. Målet er en grøn og forureningsfri by.
 • Ikke flere affaldsbeholdere i indkørslen. Affaldssortering i 10 fraktioner skal ske i centrale sorteringsanlæg.

Ingen kommune uden et stærkt opland

 • Oplandet skal have sit eget udvalg og områdefornyelsespuljen hæves til 100 millioner kroner.
 • Landsbyafgrænsningen fjernes, så landsbyerne kan udvikles efter  lokalbefolkningens ønsker.
 • Cykelstier og trafiksikkerheden skal opprioriteres i hele oplandet.
 • Trafikplaner for Hovedgård, Brædstrup, Gedved og Østbirk. Infrastrukturen har ikke fulgt med udviklingen.

Erhverv og beskæftigelse

 • Reorganiser jobcentret. Langt bedre samarbejde mellem jobcentret, sagsbehandlere og virksomheder.
 • Sanktioner til jobparate, som ikke står  til rådighed for virksomhederne. Det sker kun i 5,41 % af tilfældene.
 • Danmarks bedste iværksætterkommune. Iværksættere og nye ideer skal have de bedste vilkår.
 • Konkurrenceudsættelse. Horsens kommune gå forrest og ligge over landsgennemsnittet.

OM

Jeg hedder Martin Ravn og er 53 år gammel. Jeg er gift med Hanne Lund Ravn, som til  daglig er kundemedarbejder i Sydbank. Sammen har vi to børn. Jakob på 25 år, som er ved at afslutte sin kandidat på Aarhus Universitet og Julie, som er 28 år og bor i Amsterdam,  hvor hun arbejder for Nike.

Jeg har i en lang årrække arbejdet som fotograf for Horsens Folkeblad og Jysk Fynske Medier, men er i dag selvstændig fotograf med min virksomhed  FotoRavn.dk.

Derudover er jeg indehaver af Smash Padelcenter på Fuglevangsvej 47A i Horsens. Det er verdens hurtigst voksende sport og er på rekordtid blevet meget populært i Horsens.

Jeg har repræsenteret Venstre i byrådet siden 2014 og er borgmesterkandidat.
Jeg er nuværende viceborgmester, medlem af Økonomi udvalget og formand for Plan og Miljø udvalget i Horsens kommune.

Det vidste du ikke om mig?
Jeg bruse-bader hele året udenfor på vores tagterrasse, …..og elsker det!

Sæt X ved nr. 16 på liste V, hvis du ønsker en STÆRK kvindelig profil i Horsens Byråd.

Jeg er 51 år gammel, gift med Lasse og mor til Filippa på 16 år og Adam på 6 år. Bor i Bygholm  bakker og er født og opvokset i Horsens. Arbejder til daglig som jordemoder på Regionshospitalet Horsens. I min fritid er jeg holdleder for 20 skønne U7 fodbolddrenge i Stensballe  idrætsklub. Nyder naturen, løbeture, yoga og vinterbadning. Elsker god mad og gode samtaler. Kæmpe fan af musik og kulturlivet i 8700.

Mærkesager:

STÆRK UDDANNELSESBY

Vi skal have landets bedste uddannelses by, hvor folkeskolen sættes fri. Skolerne skal have økonomisk selvbestemmelse, så indsatserne kan målrettes. Der skal være langt større frihed og  handlemuligheder for de enkelte skoler i Horsens Kommune. Større fokus på de faglige uddannelser i Folkeskolen. Studenterhus på Campusgrunden for at styrke studiemiljøet.

DET  NÆRE SUNDHEDSVÆSEN & MENTAL SUNDHED

Vi skal sikre det gode liv for ældre. Sikre sammenhæng i behandling og pleje. Sikre, at der er rammer og dygtigt personale på  hospitalerne og i kommunen til at varetage den gode og værdige pleje af borgerne. Flere børn og unge med diagnoser, hvorfor vi skal sikre sammenhæng mellem Region og kommune.  VIGTIGT med tidlige indsatser, så flest mulige ikke når at blive så dårlige, at de ender i behandlingspsykiatrien. Fokus på TRIVSEL og sygefravær i kommunen. Fokus på det gode  arbejdsliv i BALANCE.

GRØN OMSTILLING

Horsens går forrest som aftager af GRØN STRØM. Mere urskov/urørt skov og vilde grøfter i kommunen. Bæredygtighed og cirkulær  økonomi i byggeriet. Pulje til grønne tiltag. Centralt affaldssorteringssystem.

Grøn by/Grøn omstilling

Horsens går forrest som aftager af Grøn strøm. Mere urskov/urørt skov og vilde  grøfter i kommunen. Bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. Pulje til grønne tiltag. Centralt affaldssorteringssystem.

Børne og ældrevenlig kommune

 • Flere lærer og pædagoger.
 • Maksimalt 25 elever i folkeskolens klasser.
 • Stop hovsa løsninger i dagtilbud og skoler.
 • Børn skal ikke undervises med pavilloner.
 • Pasningsmoduler i daginstitutioner og SFO, som tilpasses forældrenes hverdag.
 • Dagplejen og private passere skal styrkes. Børn er forskellige og ikke alle trives i stor vuggestue.
 • Ingen skal stå alene med sygdom, nedslidning eller ensomhed.
 • Aktivitetscentrene styrkes og udbygges, så det sociale fællesskab kommer i højsæde.
 • Ensomhedsindsatsen er en succes, specielt for enlige mænd. Initiativet skal udbredes og styrkes.
 • Pårørende råd på alle plejehjem, så beboere og pårørende inddrages i dagligdagen.
 • Ældrevenlige boliger i alle områder, så man kan blive i sit eksisterende netværk længst muligt.

Byudvikling, klimatilpasning og bæredygtighed

 • Stadsarkitekt med ansvar for byudviklingen, klimatilpasning, bæredygtighed og biodiversitet.
 • Horsens kommune skal gå forrest i den grønne omstilling.
 • Ny trafikplan for Horsens. Nuværende plan er blevet overhalet indenom og skal nytænkes.
 • Strategi for konverteringen til elbiler i Horsens kommune. Målet skal være en grøn og forureningsfri by.
 • Genanvendelse og genbrug indtænkes i kommunens egne byggerier og i byggerier, hvor vi er involveret.
 • Centralt affaldssorteringssystem, så borgerne ikke  skal have flere beholdere ved deres husstand.
 • Betonstop – Grøn byudvikling med kvalitet. Plant 1000 træer i Horsens – De grønne alléers by.

Ingen kommune uden et stærkt opland

 • Oplandet skal have sit eget udvalg.
 • Områdefornyelsespuljen hæves til 100 millioner kroner.
 • Landsbyafgrænsningen fjernes, så landsbyerne kan udvikles efter lokalbefolkningens ønsker.
 • Cykelstier og trafiksikkerheden skal opprioriteres i hele oplandet.
 • Trafikplaner for Hovedgård, Brædstrup, Gedved og Østbirk. Infrastrukturen har ikke fulgt med udviklingen.
 • Det skal være ligeså attraktivt at bo i oplandet, som i Horsens
 • Venstres borgmesterkandidat

  Vælgerkreds: Horsens, og nuværende Byrådsmedlem

  Børne og ældrevenlig kommune

  • Flere lærere og pædagoger. Maksimalt 25 elever i folkeskolens klasser.
  • Stop hovsa løsninger. Børn skal ikke vokse op i pavilloner, men i gode skoler og institutioner.
  • Pasningsmoduler i daginstitutioner og SFO, som tilpasses forældrenes hverdag.
  • Dagplejen og private passere skal styrkes. Børn er forskellige og ikke alle trives i storvuggestuer.
  • Ingen skal stå alene med sygdom, nedslidning eller ensomhed.
  • Aktivitetscentrene styrkes og udbygges, så det sociale fælleskab kommer i højsædet.
  • Pårørende råd på alle plejehjem, så beboere og pårørende inddrages i dagligdagen.
  • Ældrevenlige boliger i alle områder, så man kan blive i sit eksisterende netværk længst muligt.

  Byudvikling, klimatilpasning og bæredygtighed i Horsens Kommune

  • Stadsarkitekt med ansvar for byudviklingen, klimatilpasning, bæredygtighed og biodiversitet.
  • Horsens kommune skal gå forrest i den grønne omstilling.
  • Ny trafikplan for Horsens. Nuværende plan er blevet overhalet indenom og skal nytænkes.
  • Strategi for konverteringen til elbiler i Horsens kommune. Målet skal være en grøn og forureningsfri by.
  • Centralt affaldssorteringssystem, så borgerne ikke skal have flere beholdere ved deres husstand.
  • Betonstop – Grøn byudvikling med kvalitet, natur og menneskevenlige byrum.

  Ingen kommune uden et stærkt opland

  • Oplandet skal have sit eget udvalg.
  • Områdefornyelsespuljen hæves til 100 millioner kroner.
  • Landsbyafgrænsningen fjernes, så landsbyerne kan udvikles efter lokalbefolkningens ønsker.
  • Cykelstier og trafiksikkerheden skal opprioriteres i hele oplandet.
  • Trafikplaner for Hovedgård, Brædstrup, Gedved og Østbirk. Infrastrukturen har ikke fulgt med udviklingen.
  • Det skal være ligeså attraktivt, at bo i oplandet, som i Horsens.

  OM MIG:

  Jeg er 53 år gammel og bor i Stensballe. Jeg er gift med Hanne Lund Ravn, som til daglig er kunde-medarbejder i Sydbank. Sammen har vi to børn. Jakob på 25 år, som er ved at afslutte sin kandidat på Aarhus Universitet og Julie, som er 28 år og bor i Amsterdam, hvor hun arbejder for Nike. Jeg har i en lang årrække arbejdet som fotograf for Horsens Folkeblad og Jysk Fynske Medier,
  men er i dag selvstændig fotograf med min virksomhed FotoRavn.dk.

  Derudover er jeg indehaver af Smash Padelcenter på Fuglevangsvej 47A i Horsens. Det er verdens hurtigst voksende sport og er på rekordtid blevet meget populært i Horsens. Jeg har siddet i byrådet siden 2014 og er borgmesterkandidat for Venstre. Jeg er viceborgmester, medlem af Økonomi udvalget og formand for Plan og Miljø udvalget i Horsens kommune.

  Det vidste du ikke om mig?
  Jeg bruse-bader hele året udenfor på vores tagterrasse,…..og elsker det!

 • Venstre Jørgen Korshøj

  Vælgerkreds: Brædstrup, og nuværende Byrådsmedlem

  Politisk erfaring

  Jeg har 25 års erfaring i lokalpolitik, først i Brædstrup kommune og nu i Horsens kommune.

  Jeg sidder som formand for lokalsamfundsudvalget, og er medlem af Plan og Miljø og Økonomiudvalget. Derudover er jeg repræsentantskabsmedlem i forsikringsselskabet Alm. Brand og formand for Brædstrup Fjernvarme.

  Mærkesager

  • Vækst og udvikling i alle  lokalsamfundene i samarbejde med borgerne i lokalsamfundet
  • Sikre at der er orden i kommunens økonomi, så borgerne får mest mulig velfærd
  • Fleksible pasningstilbud der tager afsæt i  familiens behov
  • Elevernes faglige niveau i folkeskolerne skal hæves

  Hvem er Jørgen Korshøj

  Jeg er 62 år, gift med Britt, har tre voksne børn, to svigersønner og en svigerdatter samt fem  børnebørn.
  Jeg bor i Brædstrup og er daglig leder af Sportshallerne i Brædstrup, hvor jeg har været ansat i 38 år.
  Min fritid bruger jeg på, at være sammen med min familie og venner og  sommerhuset.

  Din lokale stemme – Din lokale kandidat En stemme for lokalsamfundene, så stem på din kandidat Jørgen Korshøj

 • Venstre Ole Dahl Kristensen

  Vælgerkreds: Brædstrup, og nuværende Byrådsmedlem

  Om mig:

  Jeg er 52 år, jeg bor på et nedlagt landbrug nord for Brædstrup sammen med min kone Marie. Vi har tre børn som alle er fyldt 18, og som er i arbejde eller under uddannelse. Vi nyder også at have to børnebørn.
  Til daglig er jeg ansat som teknologiansvarlig ingeniør i en stilling hos Ørsted – hele mit arbejdsliv handler om vindenergi og målinger på off-shore vindmøller. Jeg nyder det internationale miljø som mit arbejde giver mig.

  Fritid

  I min fritid er jeg medlem af Kommunalbestyrelsen i Horsens, jeg sidder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i Børne- og Uddannelsesudvalget og har også sæde i bestyrelsen for Horsens Erhvervshavn. Jeg er meget ydmyg overfor kommunalarbejdet; vi påvirker simpelthen menneskers liv og vilkår, og forhåbentligt i den bedste retning. Derudover er jeg engageret  i lokalrådet, jeg er formand i Støtteforeningen for Gudenå Hospice i Brædstrup og jeg tager del i organisationsarbejdet i Venstre.
  Troen på at civilsamfundet bidrager til fællesskabet, igennem frivillighed, er en del af mine værdier.

  Mærkesager

  Jeg har fra min tid i skolebestyrelsen taget et stort engagement til mig omkring vores skoler. Børne- og Uddannelsesområdet er hele fundamentet for vores samfund. Det er så vigtigt at  vores børn får et godt afsæt i daginstitutioner og i skolen. Vi skal møde børnene der hvor de er og vi skal sikre at de får de bedste vilkår for at gøre sig så dygtige, som det enkelte barn har mulighed for.
  Jeg har en meget stærk tro på at alle mennesker har ret til at indgå i et arbejdsfællesskab. Dels er det utroligt vigtigt for den enkelte at være i fællesskabet, det er vigtigt at føle at man bidrager til fællesskabet og hele vores samfundsstruktur hviler på at de der kan, også har pligten til at bidrage. Og jeg ved at ALLE har noget at bringe ind i fællesskabet.

  Som kommune skal vi være med til at sikre at vores primær-erhverv fungerer, vi skal være garanter for at erhvervene til stadighed har rammer og vilkår som tager det vigtige hensyn til  omgivelserne og som samtidig sikrer erhvervenes mulighed for at bidrage til vores fælles økonomi.

  Når jeg holder helt fri, holder jeg meget af en løbe- cykel- eller gåtur i den helt fantastiske natur vi har i kommunen, jeg holder vanvittigt meget af at være på skitur med min familie og jeg  elsker en god rockkoncert hvor man virkelig kan mærke musikken.

  Min telefon, 9955 9181, er altid åben, jeg vil meget gerne have dine input til det vigtigste i kommunalpolitik.

 • Venstre Bjarke Ilkjær

  Vælgerkreds: Horsens

  Jeg vil det gode samarbejde og nå nye mål!

  Jeg vil udvikle Horsens. Jeg vil kæmpe for et endnu bedre Horsens i det kommende byråd.

  Sæt X ved mig –
  Vi kan nemlig noget sammen!

  Hvem er så ham Bjarke?

  Som frivillig i idrætsforeningen og med mine 5 år som formand for Hatting-Torsted Ungdom, vil jeg gøre en forskel for børn og ældre.

  Jeg vil

  • Være bindeleddet imellem idrætsforeningerne og kommunen.
   Og styrke det frivillige foreningsliv.
  • Være frontkæmper for et nyt klubhus i Hatting-Torsted Fodbold.
   Et der er fremtidssikret!
  • Arbejde for at alle idrætsforeninger/ klubber får samme opbakning.
  • Som ældre skal du have mulighed for at blive boende i dit område.
   Der skal bygges nye ældre venlige boliger, lokalt, så du ikke skal flytte væk fra dit lokalområde.
  • Støtte forskelligartede pasningstilbud! Så familien selv kan bestemme, hvad de vægter i deres børns dagligdag. Og der skal være frit valg hvor børnene kan passes. Ikke mindst både offentlige og private tilbud.

  I 3 år har jeg arrangeret og lavet Bier fest i Torsted Hallen. Dengang under dække af ”Tyroler Bjarne”. Jeg er gift med Pernille og vi har to skønne børn sammen. Jeg arbejder som projektleder og er uddannet Klejnsmed.

  Jeg er altid parat til dialog og lytte til, hvad der optager dig.

 • Venstre Jesper Bendtsen

  Vælgerkreds: Østbirk

  Jeg er 60 år og bor i Østbirk.

  Jeg er gift og har to voksne børn som bor i Kansas City og København. Jeg arbejder som halinspektør i Østbirkhallen. Jeg er meget sports interesseret men nyder også fred og ro i vores  sommerhus , hvor der går en del tid med lystfiskeri.

  Mærkesager

  • Borger inddragelse.
  • Udvikling i omegnsbyerne incl. landsbyerne.
  • Ny trafikplan for Østbirk.
  • Lokal bindeled mellem borgere  og byråd.
 • Venstre Irene Simonsen

  Vælgerkreds: Horsens

  Jeg vil gerne smøge ærmerne op – igen – og gøre en forskel!

  Forskellen vil jeg skabe sammen med alle de skønne mennesker, der bor i Horsens Kommune.

  Fornyelser skal gøre det bedre for mennesker – ikke for bureaukratiet. Det handler om børn, unge, voksne, ældre og virksomheder. Der er i dag alt for meget bureaukrati. Det vil jeg nedbryde.
  For at nedbryde og forny til det bedre for mennesker og virksomheder, kræver det en vedholdende indsats og at der graves dybt. Det har jeg stor erfaring med fra mine 9 år i landspolitik.  Den erfaring skal komme  Horsensborgere og -virksomheder til gode.

  Vi skal have mennesker, vækst og udvikling i centrum. Vi skal afskaffe alt bureaukrati, der spærrer for den gode udvikling.

  Jeg kan ikke gøre  det alene – men sammen, kan vi! Jeg smøger ærmerne op igen og stadig med sloganet ”KLAR I MÆLET!

  Vil du også forny til det bedre for mennesker og virksomheder, så smøg ærmerne op og sæt kryds ved:

  • Irene Simonsen nr. 5 på venstres liste til kommunalvalget.
  • Erfaren, politisk håndværker med det praktiske i fokus.

  Kontakt mig, hvis du har gode råd  og/eller en sag fra virkeligheden du vil fortælle mig om. Uanset om du er høj, lav, ung, gammel, rig, fattig, solbrun, bleg, erfaren eller grøn, så er du velkommen

 • Venstre Stephan Arnold Thomsen

  Kære vælger

  Jeg er tilflytter fra Aarhus og siden 2009 bosat på landet midt mellem Lund, Østbirk, Gedved og Egebjerg. Mine skønne børn på h.h.v. 7 og 11 år går i Egebjergskolen, hvor jeg også yder en indsats som skolebestyrelsesmedlem.

  Som ejer af virksomheden Saconco, der er specialiseret i digitalisering af den kollektive trafik, har jeg stor erfaring som selvstændig. Vejen hertil er gået gennem mange brancher og funktioner. De seneste år har mit virke udelukkende været på den internationale bane.

  Min karriere i Forsvaret

  I 2002 blev jeg udsendt som delingsfører for en spejderdeling til Kosovo. I dag er jeg tilknyttet Forsvaret, nu som kaptajn af reserven i staben ved Arktisk Kommando i Grønland.

  Mit værdikompas

  Værdikompasset blev grundlagt i spejderbevægelsen, hvor respekt for egen og andres overbevisning, at værne om naturen samt tage medansvar for samfundet dyrkes samtidig med, at man er en god kammerat, hensynsfuld og til at stole på.

  Børn & Unges uddannelse og trivsel

  Mange gode kræfter er investeret i at ændre Horsens fra at være en fængselsby til en kulturby. Men vi skal videre. Det er tid at løfte kvaliteten i kernevelfærden, hvor navnligt børn og unges uddannelse og trivsel er vigtigt for mig. Lad os f.eks. konkurrere på max. 24 elever i klasserne.

  Bæredygtighed der giver mening

  Bæredygtighed handler om at minimere anvendelsen af ressourcer. Natur-, menneskelige- og økonomiske ressourcer. Horsens kommunen er ubetinget den største arbejdsplads i kommunen og har dermed det største ansvar. Vi skal afprøve nye initiativer. Således at ressourcer på alle niveauer bruges med samme respekt og omtanke, som var det ens egen. Til gavn for den klode vi kun har til låns.

  Lige muligheder for alle, også i oplandet

  Horsens kommune er for hele kommunen og ikke kun hovedbyen, det betyder bl.a. at mobilitet også er vigtigt for os i oplandet. Vi ønsker også at gøre brug af de kulturtilbud og alt det andet, som vi alle betaler til over skatten. Derfor skal den kollektive trafik forbedres, for vi vil gerne ind til Horsens, men vi vil også hjem igen.

  Med ønsket om et godt valg

  Venstre Horsens kandidat Lars Jensen Instagram
 • Venstre Finn Pedersen

  Jeg er 53 år og far til 3 voksne børn. I mit arbejdsliv har jeg en lang periode som selvstændig erhvervsdrivende. Sideløbende har jeg deltaget aktivt i bestyrelsesarbejde og gør det stadig.

  Jeg er i dag chef for en landsdækkende virksomhed, der primært handler med erhvervsejendomme.

  Frihed, Ansvar og Respekt er mine grundlæggende livsværdier, hvilket vil have min højeste politiske prioritet.

  Styrket velfærd

  • Vi skal udvikle og understøtte de lokale virksomheder og arbejdspladser, samt tiltrække nye.
  • Vækst og beskæftigelse er grundlag for velfærd.
  • Med vores unikke placering skal vi tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser.
  • Udvikling sammen med vækst, – men ikke ensidig fokus på vækst.
  • Større borgerinddragelse.

  Børn, skoler og uddannelse

  • Styrkelse af hele kommunens børnehaver og skoler. Børnene er vores fremtid og vores vigtigste ressource.
  • Flere unge skal have en uddannelse.
  • Fokus på integration – vores flygtninge er en ressource. Hvis vi sætter massivt ind på uddannelse og arbejde, kan flygtninge blive selvforsørgende.

  Udvikling i hele kommunen

  • Udvikle en kommune i balance, der sikrer udvikling og vækst i HELE kommunen.
  • Borgerinddragelse og involvering i lokalsamfundet er en styrke, som skal have bedre betingelser, fokus på bosætning og lokale erhverv – herunder landbruget.

  Grøn omstilling

  • Investeringer i bæredygtighed og grøn omstilling kræver langsigtet planlægning. Muligheder frem for begrænsninger.
  • Udvikle samarbejde med investorer, forsyningsselskaber og interesseorganisationer.

  Hvad optager dig? kontakt mig gerne på telefon eller mail: 40571075 eller finn@dpedersen.net

  Jeg er engageret, troværdig, lyttende og besidder sund fornuft

 • Venstre Niels Bjørn Povlsgaard

  Mærkesager

  Som lokalpolitiker vil jeg være optaget af at se helheden i udviklingen af kommunen. Der skal være bedre balance mellem land og by, og borgerne skal involveres mere i  de vigtige beslutninger.

  Bedre udvikling af byer og lokalsamfund i oplandet

  Det skal være attraktivt at bosætte sig i oplandet: Gode pasningstilbud, skoler, et levende foreningsliv og nærhed til naturen skal prioriteres.
  Der skal være gode vilkår for det lokale erhvervsliv og den lokale landbrugsproduktion.

  Bedre infrastruktur og kollektiv trafik

  Trafikplanlægningen  skal styrkes, og der skal investeres i veje og cykelstier. Både i Horsens og oplandet.
  Togstoppet i Hovedgård skal realiseres så hurtigt som muligt, og en styrkelse af den kollektive  lokaltrafik skal indtænkes.

  Bedre planlægning og en bæredygtig byudvikling

  Den kommende stadsarkitekt skal arbejde med udvikling af hele kommunen i dialog med politikere, udviklere og borgere.
  Ud over at stå i spidsen for at realisere arkitekturpolitikken, skal klimatilpasning, bæredygtighed og biodiversitet også være en del af ansvarsområdet.
  Planlægningen og sagsbehandlingen skal være gennemskuelig og åben, så udviklere og borgere kan have tillid til, at planer og love altid overholdes.

  Om mig

  Jeg er 41 år og arbejder som selvstændig arkitekt med base i Hovedgård, hvor jeg bor sammen med min kone Kim og vores to børn – Gudrun (3) og Knud (11).
  I min fritid er jeg kasserer for Hovedgård Lokalråd, og tovholder for  områdefornyelsen af Stationspladsen. Jeg sidder også i bestyrelsen for en daghøjskole og en kunstskole for børn og unge, og er med til at løbe et landsdækkende initiativ i gang om  bibelhistorie rettet mod konfirmander.

  Jeg vil meget gerne høre, hvad der er vigtigt for dig lokalpolitisk

  Skriv til mig på niels.i.byraadet@gmail.com og følg mit arbejde på facebook.com/niels.povlsgaard.1

 • Venstre Allan Hjort

  Vælgerkreds: Horsens

  50 år, Gallerist – ejer af Gallery Hjorth. Gift, og far til to piger på 17 og 22 år.

  Mærkesager

  • Bevar Kulisselageret i Horsens, der er byens eneste rigtige spillested.
  • Nyt sted til de tidligere brugere af Det Gule Pakhus.
  • Bevar Horsens Erhvervshavn.
  • Fine Readers kursus til alle ordblinde børn i kommunen
  • Specialkurser der giver viden og selvtillid til børnene

  Sæt kommunens skoler fri

  Hver enkelt skole ved bedst selv, hvordan de skaber den bedste skole, for deres område i kommunen, og ikke mindst de enkelte elever de har.

  Horsens, Danmarksmester i erhvervsvenlighed

  Vi skal ikke spise erhvervslivet af med en plads som nr. 48, el. 64, i erhvervsvenlighed, vi skal optimere hele vejen rundt, og gå efter at være nr. 1, ellers opnår vi det ikke. (Behandlingstider, infrastruktur, bureaukrati).

  Mennesker før systemet

  Vi passer ikke alle ned i den samme kasse, der skal være plads, og frihed til at være anderledes, og vælge selv. Vi skal nytænke, frem for vanetænke.

  • Det vidste du ikke om mig?
   Jeg er uddannet bager – og så var jeg kulturrådgiver i Folketinget 2017-18.
 • Venstre Jette Clemmensen

  Vælgerkreds: Brædstrup

  Jeg er 51 år, bor i Brædstrup. Gift med Lars, har 3 børn.

  Jeg har været i flere bestyrelses-foreningsarbejde igennem årerne, både inden for erhverv og privat person.

  Jeg er selvstændig med Brædstrup & Tørring Tandteknik.

  I min fritid er jeg formand/ træner i Brædstrup Shotokan karateklub.

  Jeg medlem af Rotary Brædstrup, hvor jeg har et dejligt netværk.

  Deltager i  frivilligt arbejde i Brædstrup, hvor der er brug for det. Kan godt lide at tale med mennesker og hører deres historie.

  Mærkesager

  Alle børn og unge skal have de bedste muligheder til  fremtiden.

  • Fokus trivsel omkring børn og unge med udfordringer, diagnoser, psykiatrien.
  • Der skal flere lærer pædagoger i dagligdagen.
  • Støtte steder/ grupper for unge som har brug for  en snak.
  • Voksenven.

  Ældre skal også have frie valg- værdig alderdom.

  • Mulighed for at beboer på plejehjem skal inddrages i deres egen hverdag.
  • Omsorgssvigt må ikke ske.
  • Pårørende skal være trygge, når kære kommer på plejehjem, beskyttet bolig – brug for brugerråd/bestyrelser hvor familie og beboer bliver inddraget i hverdagen.
  • Aktivitetscentre skal styrkes i at få flere borger ind, så ensomheden mindskes.
  • Sundhedspersonalet skal styrkes, der skal mere supervision til personale som arbejder med mennesker.

  Du er velkommen til, at skrive til mig på  jette8740@gmail.com eller ringe på telefon 27579117, så vi kan drøfte, hvad der er vigtigt for dig i lokalpolitik.

  Jeg vil gerne være ”DIT” talerør til byrådet. Jeg lytter gerne til, hvad du  ønsker og har forslag til, så forbedringer eller planer i vores BY og omegn, kan blive en succes.

  Stem personligt Jette Clemmensen nr. 11 for Venstre ”Venstre vil ikke have magten – vi vil  have ansvar”

 • Byrådskandidat for Venstre - Lars Jensen

  Vælgerkreds: Horsens

  Stem personligt – det betaler sig

  Jeg er 52 år og bosiddende i det sydlige Horsens – i Bankager kvarteret, der er min naturlige hjemmebane:

  Her er jeg selv vokset op. Her bor jeg med min familie. Her befinder de sportsklubber og idrætsforeninger sig, som jeg gennem min ungdom har været aktiv i. Betragt mig som DIN lokale stemme og bannerfører for den udvikling, som også DU kunne ønske for netop sydbyen i Horsens.

  Hvis jeg kommer i byrådet vil mit politiske fokus være på:

  • Børn og unges sundhed, trivsel og deres uddannelsesmuligheder
  • Byudviklingen for hele kommunen – med særlig opmærksomhed på Bankager kvarteret
  • Jeg vil insistere på bæredygtighed – i fornuftig balance med samfundet økonomiske vækst

  Som byrådspolitiker:

  Ordentlighed vil kendetegne min indsats, hvis jeg opnår valg til byrådet:
  Jeg vil konstruktivt og lyttende gøre mit til, at de forskellige dagsordener lander i de bedst opnåelige løsninger. Løsninger som flertallet af byrødderne kan se sig selv i og som inkluderer dem, hele byrådsarbejdet handler om: De borgere, familier, singler, studerende, unge og børn, der bor i hele kommunen.

  Et par uddybende ord om mit politiske fokus:

  Børns og unges trivsel

  I Horsens Kommune har vi en social arv, som hænger ved endnu – uanset om vi bryder os om det eller ej. Den arv skal vi have gjort yderligere op med. Vi skal mere opmærksomme på, hvilke indsatser der kan flytte noget for de unge. Jeg vil gøre mit til, at vi investerer klogt i vores børn og unge. At vi yder dem indsigt og rådgivning, så de mere menneskeligt robuste kan vælge uddannelse – og senere finde sig tilrette med et job. Hvis vi og de unge kan opnå det, får kommunen sin investering tilbage igen – med renter og renters rente.

  Byudvikling og infrastruktur

  Jeg er naturligt interesseret i byudvikling. I mit kvarter er en renovering af Bankagerskolen eksempelvis absolut tiltrængt, og noget jeg vil gøre mit til at skubbe til og realisere.

  Jeg er også optaget af, at vi i byrådet får gentænkt og revideret de overordnede planer for infrastrukturen i Horsens by: Nye muligheder for de fremtidige, kollektive trafiksystemer skal integreres i den trafikale infrastruktur. Eksempelvis selvkørende busser, delebiler, el-cykler og løbehjul. Jeg vil også gøre mit til at fremme den “daglige motion” og sikre trafikal tryghed for kommunens cyklister. I byerne og ude på landet. Hvor det gi’r mening i forhold til borgernes sikkerhed og kommunens økonomi.

  Bæredygtighed, klima, natur og grøn omstilling

  Det er vitale begreber anno 2021 og i årene, der venter os alle. De 4 begreber er for mig at se komponenter i én og samme, fælles udfordring:

  Hvis der skal ske noget godt for klimaet og naturen, bliver vi tvunget til at tænke i nye og flere cirkulære løsninger, hvor vi eksempelvis genbruger materialer og produkter mere end én gang. Gerne mange gange, hvor det er muligt. Hvem siger, at en reparation ikke længere kan betale sig? Sortering af affald batter noget, men fremstillingsprocessen fra genbrugsmateriale til nyt råmateriale har en ressourcemæssig høj pris, og den form for genbrug har ikke automatisk en grøn profil.

  En stemme på mig er en stemme på bæredygtighed, hvor der er balance mellem nytteeffekt og økonomi. Jeg har iøvrigt den holdning, at den energi, der ikke skal produceres, er den mest ”grønne og rene energi”.

  Du kan regne med, at jeg vil bruge min energi i Horsens Byråd på en ordentlig, konstruktiv og resultatsøgende måde.

  Tak for din opmærksomhed og støtte / Venlige hilsner // Lars Jensen

  M: +45 4017 1492 | horsens@larsfravenstre.dk

  Venstre Horsens kandidat Lars Jensen Facebook
  Venstre Horsens kandidat Lars Jensen Instagram
 • Venstre Donson Üstün

  Vælgerkreds: Horsens

  Din kandidat i midtbyen

   

  I byrådet vil jeg arbejde for

  • Bevaring af nuværende – og etablering af nye grønne miljøer
  • Bedre infrastruktur
  • En værdig alderdom til kommunens ældre

  Til dagligt er jeg kunstner, digter og naturkæmper.
  I 2019 modtog jeg Boisen-prisen for at samle skrald i byrummet

 • Venstre Rasmus Clausen

   

  Kære medborger!

  Jeg vil gerne bede om din hjælp. Jeg har nemlig brug for DIN stemme for at blive valgt. Jeg er opstillet som kandidat for Venstre og går efter at blive valgt til  regionsrådet i Region Midtjylland og til byrådet i Horsens kommune.

  Jeg vil rigtig gerne være med til at skabe et mere sammenhængende sundhedssystem, så samspillet mellem  kommune og region bliver bedre.

  Til daglig er jeg forstander på Elbæk Efterskole, hvor jeg har været ansat i 20 år. Jeg er gift og har tre børn.
  Jeg har interesseret mig for politik stort set lige så længe, jeg kan huske og jeg har været aktiv på organisationsplan i mange år.
  Som efterskole menneske har jeg altid gerne villet være med til at gøre en positiv forskel for andre  mennesker og det samme vil jeg nu forsøge mig med på et nyt plan.

  Med din stemme kan du hjælpe mig på vej. Tusind tak for din hjælp!

  Mærkesager

  Jeg har en bred vifte af politisk  interesserer og vil i alle sammenhænge arbejde hen imod løsninger, der kan give de bedste muligheder for hvert enkelt menneske til at træffe ansvarlige og meningsfulde valg.

  Udvikling i oplandet

  Som indbygger i en lille by er det naturligt at have fokus på at skabe en kommune i bedre balance.
  Oplandet og oplandsbyerne har lige så meget brug for udvikling  for at kunne fastholde at være attraktive som bosætningssteder med et lokalt velfungerende forenings- og kulturliv.

  Planlægning, miljø og infrastruktur

  Der er brug for en ny  infrastrukturplan for både Horsens og for flere af oplandsbyerne. Ofte virker det som om vejen ikke er tænkt ind i udviklingsplanerne.
  I forbindelse med en ny infrastrukturplan skal  der indtænkes muligheder for både blå og grønne kiler, hvor hovedformålet er øget biodiversitet.
  Vi skal hjælpe naturen, når vi planlægger og ikke bare lade den passe sig selv.

  Ældre,  sundhed og velfærd

  Ligesom alle andre er ældre er ikke ens og skal derfor heller ikke systematisk behandles ens. De skal kunne stilles overfor et reelt valg. Det offentlige og private skal  supplere hinanden i forhold til at opstille muligheder for valg. Mennesket er altid vigtigere end systemet.

  Venstre Horsens kandidat Lars Jensen Facebook
  Venstre Horsens kandidat Lars Jensen Instagram
 • Venstre Tamer Kaya

  Vælgerkreds: Horsens

  HVEM ER JEG ?

  Som 15-årig arrangerede jeg “partybusser” fra Jylland til natklubber i København. Det udviklede sig derefter til et landsdækkende event-firma i nattelivet med utallige af koncerter og events med Danmarks største artister. Derefter åbnede jeg mit eget diskotek som 20-årig, og har sideløbende også startet virksomheder i andre brancher.

  De seneste 5 år har jeg drevet Cafe Grønnegade i Horsens, hvor vi bl.a. holder juleaften hvert år d. 24/12 for byens hjemløse og udsatte, og har støttet både AC Horsens og Horsens IC  Basketklub som sponsor. Derudover har jeg været en fast del af panelet i radioprogrammet “PublicService” på P1 – og undervist i innovation på handelsgymnasiet.

  BESKÆFTIGELSE – “FORENKLES OG NYTÆNKES ”

  Jeg vil arbejde for beskæftigelsesindsatsen forenkles og nytænkes, og at hver enkelt borgers kompetencer og personlige drømme sættes i fokus.

  INTEGRATION – “INNOVATION KAN SKABE INTEGRATION ”
  Der skal tænkes mere innovativt og flygtninges resurser og kernekompetencer skal sættes i spil; til fordel for både Danmark og Dem selv. Men vigtigst af alt; skal alle føle sig inkluderet – og som medborger bidrage til det danske samfund.

  DAGTILBUD – “MERE FRIHED OG MINDRE  RAPPORTERING”
  Der skal tilbydes flere fleksible dagtilbud i Horsens, og forældre skal frit kunne vælge mellem dagplejere og vuggestuer. Samtidig skal tilliden tilbage til pædagogerne og lederne, således der bruges mindre tid på rapportering og mere tid på børnene og forældrene.

  “HORSENS’ NYE SOCIAL LIBERALE POLITIKER”

  LÆS MERE OM MIG OG MINE  POLITISKE DRØMME FOR HORSENS PÅ WWW.TAMERKAYA.DK

 • Venstre Karina Aamann

  Vælgerkreds: Horsens

  Sæt X ved nr. 16 på liste V, hvis du ønsker en STÆRK kvindelig profil i Horsens Byråd.

  Jeg er 51 år gammel, gift med Lasse og mor til Filippa på 16 år og Adam på 6 år. Bor i Bygholm  bakker og er født og opvokset i Horsens. Arbejder til daglig som jordemoder på Regionshospitalet Horsens. I min fritid er jeg holdleder for 20 skønne U7 fodbolddrenge i Stensballe  idrætsklub. Nyder naturen, løbeture, yoga og vinterbadning. Elsker god mad og gode samtaler. Kæmpe fan af musik og kulturlivet i 8700.

  Mærkesager:

  STÆRK UDDANNELSESBY

  Vi skal have landets bedste uddannelses by, hvor folkeskolen sættes fri. Skolerne skal have økonomisk selvbestemmelse, så indsatserne kan målrettes. Der skal være langt større frihed og  handlemuligheder for de enkelte skoler i Horsens Kommune. Større fokus på de faglige uddannelser i Folkeskolen. Studenterhus på Campusgrunden for at styrke studiemiljøet.

  DET  NÆRE SUNDHEDSVÆSEN & MENTAL SUNDHED

  Vi skal sikre det gode liv for ældre. Sikre sammenhæng i behandling og pleje. Sikre, at der er rammer og dygtigt personale på  hospitalerne og i kommunen til at varetage den gode og værdige pleje af borgerne. Flere børn og unge med diagnoser, hvorfor vi skal sikre sammenhæng mellem Region og kommune.  VIGTIGT med tidlige indsatser, så flest mulige ikke når at blive så dårlige, at de ender i behandlingspsykiatrien. Fokus på TRIVSEL og sygefravær i kommunen. Fokus på det gode  arbejdsliv i BALANCE.

  GRØN OMSTILLING

  Horsens går forrest som aftager af GRØN STRØM. Mere urskov/urørt skov og vilde grøfter i kommunen. Bæredygtighed og cirkulær  økonomi i byggeriet. Pulje til grønne tiltag. Centralt affaldssorteringssystem.

  Grøn by/Grøn omstilling

  Horsens går forrest som aftager af Grøn strøm. Mere urskov/urørt skov og vilde  grøfter i kommunen. Bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. Pulje til grønne tiltag. Centralt affaldssorteringssystem.

  Børne og ældrevenlig kommune

  • Flere lærer og pædagoger.
  • Maksimalt 25 elever i folkeskolens klasser.
  • Stop hovsa løsninger i dagtilbud og skoler.
  • Børn skal ikke undervises med pavilloner.
  • Pasningsmoduler i daginstitutioner og SFO, som tilpasses forældrenes hverdag.
  • Dagplejen og private passere skal styrkes. Børn er forskellige og ikke alle trives i stor vuggestue.
  • Ingen skal stå alene med sygdom, nedslidning eller ensomhed.
  • Aktivitetscentrene styrkes og udbygges, så det sociale fællesskab kommer i højsæde.
  • Ensomhedsindsatsen er en succes, specielt for enlige mænd. Initiativet skal udbredes og styrkes.
  • Pårørende råd på alle plejehjem, så beboere og pårørende inddrages i dagligdagen.
  • Ældrevenlige boliger i alle områder, så man kan blive i sit eksisterende netværk længst muligt.

  Byudvikling, klimatilpasning og bæredygtighed

  • Stadsarkitekt med ansvar for byudviklingen, klimatilpasning, bæredygtighed og biodiversitet.
  • Horsens kommune skal gå forrest i den grønne omstilling.
  • Ny trafikplan for Horsens. Nuværende plan er blevet overhalet indenom og skal nytænkes.
  • Strategi for konverteringen til elbiler i Horsens kommune. Målet skal være en grøn og forureningsfri by.
  • Genanvendelse og genbrug indtænkes i kommunens egne byggerier og i byggerier, hvor vi er involveret.
  • Centralt affaldssorteringssystem, så borgerne ikke  skal have flere beholdere ved deres husstand.
  • Betonstop – Grøn byudvikling med kvalitet. Plant 1000 træer i Horsens – De grønne alléers by.

  Ingen kommune uden et stærkt opland

  • Oplandet skal have sit eget udvalg.
  • Områdefornyelsespuljen hæves til 100 millioner kroner.
  • Landsbyafgrænsningen fjernes, så landsbyerne kan udvikles efter lokalbefolkningens ønsker.
  • Cykelstier og trafiksikkerheden skal opprioriteres i hele oplandet.
  • Trafikplaner for Hovedgård, Brædstrup, Gedved og Østbirk. Infrastrukturen har ikke fulgt med udviklingen.
  • Det skal være ligeså attraktivt at bo i oplandet, som i Horsens
  Venstre Horsens kandidat Lars Jensen Instagram