fbpx

Venstres mål med Horsens i top 5 er nået

Venstres viceborgmester i Horsens Kommune | Martin Ravn

Venstres mål med Horsens i top 5 er nået

Venstres mål med Horsens i top 5 er nået 750 750 Venstre

Venstres målsætning, om at Horsens kommune skal være blandt de fem mest erhvervsvenlige kommuner, er lykkedes. Det skyldes ikke mindst vores fokus på bedre rammevilkår for erhvervslivet. Særligt Venstres erhvervsvækstpakke som vi fik med i budgettet for 2018, har gjort en forskel. Den lød således;

Kommunen falder seks pladser i DI 2017 erhvervsklimaundersøgelse i forhold til 2016 og er nu nummer 29. Det er en udvikling Venstre vil stoppe. Målet skal være, at vi er blandt de 5 mest erhvervsvenlige kommuner i landet.
Virksomhedernes største bekymring er tiltrækning og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det kræver en meget mere fokuseret indsats af jobcentret og ekstraordinære initiativer. 

Men andre forhold og parametre kan også gøres bedre.

Byggesagsgebyr. For nuværende er gebyret 755 kr. i timen, hvor prisen i Odder er 530 kr. og 482 kr. i Silkeborg. Er det et udtryk for en effektiv sagsbehandlingstid, så prisen er i overensstemmelse med sagsforløbet eller skal gebyret sænkes? Det skal belyses.

Desuden skal der forsat være fokus på sagsbehandlingstiden og samarbejdet mellem de enkelte kommunale afdelinger, så en effektiv, smidig og hurtig sagsbehandling sikres.
Affaldsgebyret skal ligeledes bringes i niveau med nabokommunerne og så skal virksomheder, der ikke producerer affald fritages.


Kommunen udvikler sig stærkt på bosætning og infrastruktur, men det er for få virksomheder, som flytter hertil. Det vil Venstre ændre med en målrettet indsats for at tiltrække virksomheder til kommunen.

Der er stadig et stort potentiale for kommunale effektiviseringer gennem konkurrenceudsættelser. Det gælder de tekniske driftsopgaver, men ifølge DI, er der samlet en potentiel gevinst på 49-74 millioner kroner på udbudsegnede opgaver.

Øvrige fokuspunkter er kommunens udbudsprocesser overfor kommunale leverandører, styrkelse af voksenlærlingeordningen, iværksætteri og kommunal samarbejde på tværs af kommunegrænserne, herunder renovation som også bør omfattes et årligt effektivitetskrav.

Hele kommunens tilgang til erhvervslivet, skal være gennemsyret af parolen “Hvad kan vi gøre for dig”.
Men en ting er at nå toppen, en anden er at blive der. De private virksomheder er fundamentet for vores velfærd og for Venstre vil deres vilkår altid være i fokus.

Link til oprindelige forslag: erhvervs- og vækstpakke 2017