fbpx

Venstres aftryk på kommunalbudgettet for 2019

Kommunalbudgettet for Horsens Kommune 2019

Venstres aftryk på kommunalbudgettet for 2019

Venstres aftryk på kommunalbudgettet for 2019 1280 854 Venstre

Skoler og Uddannelser

 • Der skal oprettes gæstestuer, hvor det giver mening.
 • Fokus på de dygtigste elever, udbygning af koncept Junior Talent.
 • Fleksibel SFO. Modulopbygning efter Hedensted modellen undersøges.
 • Røgfri skoler. Skolebestyrelserne skal forholde sig til en røgfri skoledag.
 • Bevægelse til skole. Initiativer så flere børn cykler eller går til skole.
 • Endelave´s nedlagte skole udvikles til brug for kommunens elever. Gratis færgeoverfart.
 • Indsats for erhvervsfaglige uddannelser. Erhvervsplaymaker og virksomhedsbesøg.
 • Børneskove. Områder hvor dagpleje- og skolebørn kan lege og lære.

Land og By

 • Områdefornyelsespulje på 25 millioner kroner.
 • Nedrivningspulje på 3 millioner kroner.
 • Lånemulighed. Når fondsmidler erhverves, men først udbetales, når projekter er færdige.
 • Brædstrup lokalråd 100.000 kr.
 • Energivej og Virkefeltet færdiggøres.
 • Lokalplansændring af området ved Mølbjerg i Søvind fra erhverv til boligområde.
 • Decentralisering af Ejendomscentret – Analyse.

Infrastruktur

 • Dynamisk ruderanlæg på Silkeborgvej. I samarbejde med vejdirektoratet.
 • Hattingafkørslen. Analyse og undersøgelse af tilslutning til DSV, VEGA og Lund.
 • Nim. Svingbane ved den kommende dagligvarebutik.
 • Cykelsti fra Højvangen til Sejet.
 • Mulighed for cykelsti fra Yding til Østbirk og Haldrup til Søvind undersøges.
 • Kollektiv transport. Nytænkes i mindre miljøvenlige enheder og flexture.
 • Offentlige toiletter på Søndergade. Indtænkes i renoveringen af Vor Frelser Torv.

Kultur og Sport

 • 10 millioner til multihal i Gedved.
 • 21 millioner til renovering eller nybyggeri af svømmesalen i Hovedgård.
 • Forum Horsens. Helhedsplan for idræts og foreningscenter – ikke kun kampsport.
 • Husodde. Gennemgribende projekt med fast badebro, høfder, badestrande, etc.
 • Langelinie. Udvikles yderligere med flere muligheder for aktiviteter.
 • Springcentre. Muligheden for 2-3 springfaciliteter i kommunen undersøges.
 • Vitus Bering. Nedsættelse af komite – formidlingen af Berings historie i byrum og havn.

Klima og Miljø

 • 1000 træer plantes. Navngives efter nyfødte – sponsering og crowdfunding indtænkes.
 • Grundvand. Indsatsplaner for et rent drikkevand i samarbejde med GRO.
 • Plastik fri kommune. Reducere brugen og øge genanvendelsen.

Erhverv

 • Styrke handelslivet i Horsens og brædstrup. Business Horsens udarbejder detailhandelspolitik.
 • Lastbilsparkering. Undersøge muligheder i samarbejde med virksomheder, DI og Business Hs.
 • Parkeringskontrol af lastbiler. Skilte opsættes i erhvervsområder og kontrollen intensiveres.
 • Konkurrenceudsættelse. Fokus på kommunens udbud.
 • Tiltrækning af arbejdskraft, i samarbejde med Business Horsens.

Seniorområdet

 • Ensomhedskonsulenter. Ensomhed er et voksende problem for mange ældre borgere.
 • Velfærd og Sundhedsområdet. 1% effektiviseringskravet sænkes til 0,5% fra 2020 og frem.