fbpx

Generalforsamling i Venstre Vælgerforening Horsens

Generalforsamling i Venstre Vælgerforening Horsens

Generalforsamling i Venstre Vælgerforening Horsens 1920 1075 Venstre

MANDAG D 27. FEBRUAR KL. 19.00 AFHOLDES DER GENERALFORSAMLING I VENSTRE VÆLGERFORENING HORSENS.

Dagsorden ifølge vedtægterne

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
  • Behandling af regnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fremlæggelse af Budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
  • Valg af Formand
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af 2 revisorer og suppleant(er)
  • Eventuelt

Herefter vil der være et politisk indlæg med Venstres 1. Viceborgmester Martin Ravn

Tilmelding til:

Dorthe Jensen
kecastlo@gmail.com 📧
Senest den 20. februar

Sted:

Griffenfeld/ Stensballe Golf

Venstres Vælgerforening i Horsens er vært for Øl/Vand kaffe/te og lidt til kaffen på vegne af Venstre Vælgerforening i Horsens 💙💙

Formand
Bjarke Ilkjær