fbpx

Venstres unge- & uddannelsespolitik i Horsens

Alle børn og unge har ret til et godt liv og en uddannelse, der kan føre til et job og en meningsfuld rolle i samfundet. Fundamentet for udvikling og læring er trivsel. Derfor vil Venstre styrke børnehaverne og folkeskolens fokus på trivsel, så alle børn har et trygt miljø:

Børn og unge er vores fremtid

Ungdomsuddannelse

Unge i Horsens skal løfte sig, så vi kommer på niveau med resten af Danmark i evnen til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Venstre ønsker gennem brobygning og fritidsfællesskaber at styrke sammenhængen mellem grundskoler og ungdomsuddannelser.

Det er Venstres ambition at sikre gode gymnasiale ungdomsuddannelser, men også at arbejde for at et stort antal unge starter på en erhvervsfaglig uddannelse. Vi skal kunne levere det brede uddannelsesvalg.

Flere unge skal have en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Derfor skal kvaliteten på de videregående uddannelser styrkes, fleksibiliteten skal øges, og samspillet mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes.

Uddannelse skal tænkes ind i hele livet, så danskerne kan blive dygtigere gennem hele livet. Der skal være gode muligheder for at holde pause fra studierne og arbejde mellem sin bachelor- og kandidatuddannelse.

Tilpasning til arbejdsmarkedet

Der skal være en bedre sammenhæng mellem de uddannelser, der udbydes, og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Det er afgørende, at der udbydes videregående uddannelser i hele Danmark, så udbuddet af uddannelser ikke alene koncentreres i de største byer – og så vi får et Danmark i bedre uddannelsesbalance. De uddannelser der ikke tilbydes i Horsens skal gøres tilgængelige gennem offentlig transport.

Unge med psykiske udfordringer

En del unge mennesker i Horsens har ondt i livet, det skal vi som kommune kunne tage hånd om, vi skal kunne sikre den rigtige hjælp, hurtigt og i fornødent omfang. Et tidligt fokus og en tidlig indsats giver den største chance for at den givne indsats skaber succes.

Vi skal sikre at tankerne om den røde tråd, som sikrer den gode overgang mellem dagtilbud og skolegang, videreføres også når børnene skifter til næste afdeling i skolen. Og når eleverne skifter til udskolingen og videre til ungdomsuddannelse. Et stadigt fokus på trivsel er med til at skabe miljøer som befordrer det gode læringsmiljø og som derigennem sikrer mest muligt udbytte til den enkelte elev.

De 5 liberale principper vi tager stilling ud fra

5 liberale principper vi spørger os selv om, når vi tager stilling til nye emner der behandles af Horsens byråd:

➡️ Har borgerne selv en løsning, der giver mening i deres hverdag, hvis ja, hvorfor så lave en kommunal løsning?
➡️ Involverer vi de berørte, lytter og viser respekt for den enkelte?
➡️ Øger vi det frie valg?
➡️ Udstråler vi optimisme, nytænkning og udsyn?
➡️ Bruger vi skattekronerne fornuftigt?

Hvis Horsens Kommune udvikler sig efter disse 5 principper, så vil Venstre som udgangspunkt være positive overfor forslagene.

💙💙 Tak fordi du har brugt tid på at læse vores valgprogram. 💙💙