fbpx


Tak til Venstre

Venstre vil mere – vi vil:

 • konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver
 • have modulordninger i SFO nu!
 • gøre skolerne røgfrie nu
 • tilbyde de svageste elever undervisning i hjemmet
 • have en decentral organisering af ejendomscentret
 • oprette hold af talentelever i samarbejde med ungdomsuddannelserne
 • stille krav til UU-vejledere, lærere og sagsbehandlere i kommunen om, at de skal besøge og samarbejde med lokale virksomheder
 • oprette en erhvervslinje hvor eleverne på 7.- 8.- og 9. klasse
 • nytænke beskæftigelse. Indsatsen skal målrettes mod virksomhederne
 • effektivisere beskæftigelsesområdet, så overforbruget i stedet kan bruges på skole og ældreområdet
 • sanktionere, hvis jobforløb misligholdes
 • etablere faciliteter ved Husodde til vinterbadning og sauna
 • skabe et Street Mekka med basket, fodbold, skate og dans ved godsbanearealet eller andet sted i byen
 • have udbygningen ved Forum Horsens til at omfatte mere end kampsport.
 • oprette springgymnastikanlæg i lokalområdet udover ved Forum Horsens
 • forbinde Lund til Hattingafkørslen, samt etablere et dynamisk ruderanlæg ved motorafkørslen ved Silkeborgvej
 • se tilslutning fra området til Hattingafkørslen som af væsentlig større betydning end vejanlægningen gennem Klokkedal, hvorfor tilslutningen bør prioriteres først
 • have de store dieselbusser erstattet af mindre miljøvenlige busser. Driften af bybusser og kommunale køretøjer skal i videst mulige omfang baseres på el eller anden form for bæredygtig energiform
 • en whistleblowerordning som også giver leverandører og borgere mulighed for at melde ind

Dette er Venstres stemmer i Kommunalbestyrelse:

Venstres byrådsgruppe 2018

Venstres byrådsgruppe fra venstre: Henning Jensen, Jørgen Korshøj, Anne Lene løvbjerg, Martin Ravn, Christa Skelde, Ole Dahl Kristensen og Birthe Knudsen

Venstre – hvis du vil være sikker på….

 • at du bliver hørt!
 • vækst med omtanke!
 • stærke lokalsamfund!
 • en visionær trafikplan!
 • en tryg alderdom for alle!
 • en folkeskole hvor alle er med!

Styrk det lokale Venstre i Horsens kommune

 • Vil du høre mere om Venstres arbejde for at styrke den liberale tankegang i Horsens
 • Vil du have indflydelse på Venstres politik
 • Vil du hjælpe til, når der er behov for mange flere hænder.
 • Vil du støtte op om Venstres ideer
 • Vil du være med i et hyggeligt fællesskab