fbpx

Tak til venstre

Venstre holder sine valgløfter

Tak til venstre

Tak til venstre 950 875 Venstre

VENSTRE HOLDER SINE VALGLØFTER

I Venstres byrådsgruppe arbejder vi hele tiden på at nå vores politiske mål. Dette ses tydeligt fere steder i det netop indgåede budgetforlig for 2019:

 • Borgerinddragelse (lokalplanerne for Yding og Mosevangen)
 • Udvikling i oplandet. 25 mio. kr. til oplandspuljen
 • Den kollektive trafk nytænkes
 • Cykelstien fra Sejet til Højvangen
 • Effektiviseringskrav til Velfærds- og Sundhedsudvalget er i realiteten fjernet fra 2019
 • Muligheder for de fagligt stærke elever skal drøftes i Børne- og Ungeudvalget
 • Anvendelse af Endelave Skole som et fælles udfugtsmål for alle kommunens skoler
 • B&U udvalget skal belyse modeller for modulordninger på SFO-området
 • Husodde Strand får ny badebro, og stranden opgraderes
 • Langelinie udvikles
 • Erfaringer fra andre moderne biblioteker og folkehuse inddrages i planlægningen af det nye oplevelses- og butikscenter
 • Horsens går forrest for at minimere brugen af plastik
 • Flere træer og vej-alleer i Horsens
 • Nedrivningspulje til fjernelse af faldefærdige bygninger

Venstre vil mere! Se hvad det kan være på: tak til venstre

Venstres byrådsgruppe 2018

Venstres byrådsgruppe fra venstre: Henning Jensen, Jørgen Korshøj, Anne Lene løvbjerg, Martin Ravn, Christa Skelde, Ole Dahl Kristensen og Birthe Knudsen