fbpx

Replik, Sydbyens skolestruktur

Skoledistrikt Syd Horsens Kommune

Replik, Sydbyens skolestruktur

Replik, Sydbyens skolestruktur 643 329 Venstre

Det er altid korttidshukommelsen der ryger først.

Paw Amdisen, den ene halvdel af formandsskabet i Horsens Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, kan huske hvordan Venstre har skabt usikkerhed, ved i 2010 at have bragt den nuværende midtby skolestruktur frem, ved et forslag om, dengang, at lukke Midtbyskolen.

Det kniber tilsyneladende lidt mere for Paw Amdisen at huske at han indenfor de sidste par år, uden nogen politisk behandling, efter et kort møde i Horsens Kommunes politiske koordinationsudvalg, selv var parat til at deltage i udsendelsen af et budskab om at Byskolen afd. Lindvigsvej skulle lukke. Det skabte, og skaber stadig en del usikkerhed hos personale, forældre og ikke mindst børn i Sønderbro-området. I bakspejlet ikke nødvendigvis nogen optimal løsning.

Nu knægter P.A. Venstre for at spørge borgerne i Sydbyen, og brugerne af skolerne i Sydbyen, om deres syn på den fremtidige skolestruktur i Sydbyen. Venstre vil gerne oplyses og skabe bedre og mere habile forudsætninger for beslutninger.

For kun et par måneder siden viste P.A. ligeledes helt åbenlyst at han som politiker ikke anser det som nødvendigt at gøre sig klogere inden han træffer beslutninger. Det så vi ved årets budgetforhandlinger, hvor P.A. var med til, under mange lidet flatterende udtryk, blankt at afvise et ønske om at få et omprioriteringskatalog bragt ind i forhandlingerne for at sikre at kommunens budget blev indgået på det mest optimale grundlag.

Venstre har afholdt et online borgermøde, med mange engagerede deltagere, og med rigtig gode input til Venstres overvejelser som resultat af mødet. Et borgermøde hvor “Tak fordi i arrangerede et sådan møde” var fremherskende i den afsluttende del af mødet. Men der siger og viser den ene halvdel af B&U-formandskabet jo ihvertfald, at viden, information og dialog er usikkerhedsskabende. Samme halvdel af formandskabet taler selv i sit læserbrev om ændringer i distriktsgrænserne i Sydbyens Skoledistrikter, men på hvilken baggrund, hvor og hvordan skal der ændres? Jeg kunne have ønsket mig at formandskabet i Børne- og Uddannelsesudvalget havde taget initiativ til informationsdeling, vidensindsamling, og åben dialog igennem præcist sådan et møde. Og dét; P.A.’s afvisning af vidensindsamling, informationsdeling og dialog, det er netop den helt forkerte vej at gå.

Med venlig hilsen
Ole Dahl Kristensen

Horsens Byråd (V)
Brokhøjvej 36
8740 Brædstrup