fbpx

Skolestruktur i Sydbyen.

Ole Dahl Kristensen - Byrådsmedlem i Horsens Kommune for Venstre

Skolestruktur i Sydbyen.

Skolestruktur i Sydbyen. 1000 1000 Venstre

Retten til at gøre sig klogere har alle, men politikere har ingen pligt til det.

I Venstre er det vigtigt som politiker, at høre borgerne om deres synspunkter, når væsentlige ændringer tegner sig i horisonten. Som når Horsens Kommune køber Horsens Gymnasiums bygninger på Højen 1. Bygninger der kan rumme mindst 24-26 klasser, svarende til en fuld tre-sporet folkeskole. Det åbner naturligt muligheden for at diskutere, hvordan fremtidens skoledistrikter skal se ud. En diskussion som helt åbenlyst er væsentlig for forældre i Sydbyen.

Jeg er helt på det rene med, at SF ofte deponerer deres ret og pligt, til at træffe beslutninger og derfor heller ikke har behov for mere viden. Det var dét, der gjorde sig gældende under budget-forhandlingerne. SF havde ikke behov for at gøre sig klogere, inden muligheden for at hæve skatten skulle udnyttes. Jeg oplevede en generel afvisning af retten, pligten og muligheden for at gøre sig klogere og det synes jeg, er en overfladisk og mangelfuld måde at forstå og forvalte demokratiet på.

I Venstre vil vi gerne have input fra mange sider, også inden svære beslutninger skal træffes, uanset om det handler om skat eller som her; skolestruktur. Det mener vi, er en vigtig del af folkestyret.

Med venlig hilsen
Ole Dahl Kristensen

Horsens Byråd (V)
Brokhøjvej 36
8740 Brædstrup