fbpx

Rasmus Clausen – Regionsrådskandidat

Danmark er inddelt i 98 kommuner og 5 regioner. De blev etableret den 1. januar 2007 med strukturreformen, der nedlagde landets 14 daværende amter. Horsens Kommune er en del af Region Midtjylland og Rasmus Clausen er en af Venstres to lokale kandidater til Regionsrådsvalget 2021 i Region Midtjylland. Regionernes allerstørste opgave er driften af sygehusene.

Rasmus Clausens fokuspunkter:
  1. Patienten er et menneske – ikke blot en arbejdsopgaveSygeplejersken er et menneske – ikke blot en del af et system. Mennesket først. Ud med kassetænkning mellem stat, region og kommune.
  2. Udnyt privat-hospitalerne, når de offentlige ikke når at behandle patienterne  hurtigt nok. Patienten kommer i første række.
  3. Mere frit valg og flere rettigheder til de fødende, som f.eks. ret til samme ansvarshavende jordemoder gennem hele forløbet. Det kan godt rent praktisk varetages af et lille team på 2-3 jordemødre, som deles om den enkelte familie, men som får et særligt kendskab til familien. Desuden vil det give markant større tryghed med en formuleret ret til to dages ophold på et hospital eller et barselshotel efter fødslen.
  4. Den grønne omstilling skal bruges til regional udvikling og nye arbejdspladser. Den grønne omstilling skal ikke drives fremad ved hjælp af store regionale eller statslige tilskud. Den grønne omstilling skal drives fremad på markedsvilkår med de private virksomheder som medspillere. Den grønne omstilling kan blive den helt store regionale mulighed for erhvervsudvikling.
  5. Udviklingen i landdistrikter skal være med til at skabe vækst og velstand.
  6. Råstofudvinding kan gå godt gå hånd i hånd med med grøn omstilling.
  7. Den digitale infrastruktur skal forbedres – særligt i yderområderne.
Stem på Rasmus Clausen kandidat til regionsrådsvalget
Rasmus Clausen Regionsrådskandidat

Hjemmeside: https://rasmusclausen.venstre.dk/

Facebookside: https://www.facebook.com/rasclausen/