fbpx

Venstre Horsens’ politik – på 2 minutter

Dagtilbud – Venstre vil:

 • tidlig indsats og stor forældreinddragelse i læringsforløbet.
 • flere vuggestuer, samt gæstestuer i vores institutioner, så dagplejen styrkes.
 • mindre tid på rapportering, mere tid til børnene og forældrene.

 Folkeskolen – Venstre vil:

 • understøtte de svageste elever og familier – f.eks undervisning i hjemmet efter skoletid.
 • at de dygtigste elever kommer i fokus. Samarbejde med de videregående uddannelser.
 • efterskoleophold for udsatte elever.

Uddannelsesby – Venstre vil:

 • sikre at flest mulige uddannelser og innovative virksomheder samles i Campus.
 • ungdomsboliger og ungemiljø i midtbyen.
 • skabe et videns- og kraftcenter for de tekniske erhvervsuddannelser.

Horsens i balance – Venstre vil:

 • sikre en kommune i balance. Udvikling er ikke er forbeholdt Horsens By, men hele kommunen.
 • flytte kommunale arbejdspladser, hvor det giver mening, fra Horsens til oplandet.
 • borgerindragelse – udvikling og vækst i øjenhøjde.

Erhvervsvenlighed – Venstre vil:

 • fjerne afgifter og sikre en hurtig kommunal sagsbehandling – “Hvad kan vi gøre for dig”.
 • tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye virksomheder. Iværksætterkommune 2020.
 • skabe gode forhold for detailhandelen. 2 timers gratis parkering i en ren midtby.

Beskæftigelse – Venstre vil:

 • at indsatsen skal forenkles og nytænkes, samt skabe et imødekommende jobcenter-miljø.
 • styrke voksen-lærlinge ordningen, så flere jobparate kan komme ind på arbejdsmarkedet.
 • fysisk træning for alle kontanthjælpsmodtagere i fitnesscentre og netværksfamilier for sårbare ledige.

Sundhed – Venstre vil:

 • mindre administration, så flere varme hænder frigives til kontakten med borgerne
 • demensvenlig kommune, hvor frihedsteknologien tages i anvendelse, når det giver mening.
 • at komposterbart affald tømmes ugentligt i sommermånederne, hvis plasticposer ikke virker.

Seniorer – Venstre vil:

 • valgfrihed til at vælge visiteret hjælp/pleje fra kommunen eller en privat leverandør.
 • at velfærdsteknologi anvendes de steder, hvor det gør den ældre mere selvstændig.
 • arbejde for, at der oprettes seniorbofællesskaber
 • fjerne 1% besparelsen på Velfærd og Sundhedsområdet

Kultur og sport – Venstre vil:

 • understøtte vores image som oplevelses- og eventby, samt udvikle “Fængslet”.
 • et Street-Mekka ved Godsbane arealet. Udvikle Husodde strand – vinterbadning og surfere.
 • skabe bedre forhold for motion i byen og for idrætstalenterne ved Forum Horsens

Flygtninge og  indvandrere  – Venstre vil:

 • at fremmede, der vil bo i Danmark, skal respektere danske normer og regler.
 • at alle flygtninge og indvandrere skal i beskæftigelse hurtigst muligt.
 • skelne mellem ”rigtige flygtninge” og ”bekvemmelighedsflygtninge”.

Energi, Klima og Miljø – Venstre vil:

 • klimasikre midtby, havn og kommende byggerier.
 • at kommunen har fokus på grøn produktion og grøn energiteknologi.
 • fremme udviklingen af biogasanlæg og anden bæredygtig energiforsyning i kommunen.

Venstre Horsens politik – på 2 minutter

Dagtilbud – Venstre vil:

 • tidlig indsats og stor forældreinddragelse i læringsforløbet.
 • flere vuggestuer, samt gæstestuer i vores institutioner, så dagplejen styrkes.
 • mindre tid på rapportering, mere tid til børnene og forældrene.

 Folkeskolen – Venstre vil:

 • understøtte de svageste elever og familier – f.eks undervisning i hjemmet efter skoletid.
 • at de dygtigste elever kommer i fokus. Samarbejde med de videregående uddannelser.
 • efterskoleophold for udsatte elever.

Uddannelsesby – Venstre vil:

 • sikre at flest mulige uddannelser og innovative virksomheder samles i Campus.
 • ungdomsboliger og ungemiljø i midtbyen.
 • skabe et videns- og kraftcenter for de tekniske erhvervsuddannelser.

Horsens i balance – Venstre vil:

 • sikre en kommune i balance. Udvikling er ikke er forbeholdt Horsens By, men hele kommunen.
 • flytte kommunale arbejdspladser, hvor det giver mening, fra Horsens til oplandet.
 • borgerindragelse – udvikling og vækst i øjenhøjde.

Erhvervsvenlighed – Venstre vil:

 • fjerne afgifter og sikre en hurtig kommunal sagsbehandling – “Hvad kan vi gøre for dig”.
 • tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye virksomheder. Iværksætterkommune 2020.
 • skabe gode forhold for detailhandelen. 2 timers gratis parkering i en ren midtby.

Beskæftigelse – Venstre vil:

 • at indsatsen skal forenkles og nytænkes, samt skabe et imødekommende jobcenter-miljø.
 • styrke voksen-lærlinge ordningen, så flere jobparate kan komme ind på arbejdsmarkedet.
 • fysisk træning for alle kontanthjælpsmodtagere i fitnesscentre og netværksfamilier for sårbare ledige.

Sundhed – Venstre vil:

 • mindre administration, så flere varme hænder frigives til kontakten med borgerne
 • demens venlig kommune, hvor frihedsteknologien tages i anvendelse, når det giver mening.
 • at komposterbart affald tømmes ugentligt i sommermånederne, hvis plasticposer ikke virker.

Seniorer – Venstre vil:

 • valgfrihed til at vælge visiteret hjælp/pleje fra kommunen eller en privat leverandør.
 • at velfærdsteknologi anvendes de steder, hvor det gør den ældre mere selvstændig.
 • arbejde for, at der oprettes seniorbofællesskaber
 • fjerne 1% besparelsen på Velfærd og Sundhedsområdet

Kultur og sport – Venstre vil:

 • understøtte vores image som oplevelses- og eventby, samt udvikle “Fængslet”.
 • et Street-Mekka ved Godsbane arealet. Udvikle Husodde strand – vinterbadning og surfere.
 • skabe bedre forhold for motion i byen og for idrætstalenterne ved Forum Horsens

Flygtninge og invandre – Venstre vil:

 • at fremmede, der vil bo i Danmark, skal respektere danske normer og regler.
 • at alle flygtninge og indvandrere skal i beskæftigelse hurtigst muligt.
 • skelne mellem ”rigtige flygtninge” og ”bekvemmelighedsflygtninge”.

Energi,  Klima  og  Miljø  –  Venstre vil:

 • klimasikre midtby, havn og kommende byggerier.
 • at kommunen har fokus på grøn produktion og grøn energiteknologi.
 • fremme udviklingen af biogasanlæg og anden bæredygtig energiforsyning i kommunen.