fbpx

Kommunevalg 2017 kandidater

Martin Ravn

Anne Lene Løvbjerg, Medlem af udvalget Velfærd og Sundhed

Anne Lene Løvbjerg

Birthe Knudsen

Birthe Knudsen

Jørgen Korshøj

Torben Busk, venstres byrådskandidat ved vlaget i 2017

Torben Busk

Frederik Andersen

Christa Skelde

Henning Jensen

Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Ole Dahl Kristensen

Dorthe Mogensen

Morten Christensen

Marianne Nørmark

Birger Kaas

Dummy Image

Peder Stougaard

Kommunevalg 2017 kandidater

Martin Ravn

Spidskandidat Venstre i Horsens Kommune

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mr@hsfo.dk
Telefon: 4016 2634

 • Flere vuggestuer, samt gæstestuer i institutionerne for dagplejen.
 • Fokus på de dygtige elever i folkeskolen og undervisning i hjemmet for de svageste.
 • Virksomhedsrettet jobindsats og fysisk træning for alle kontanthjælpsmodtagere.

Martin Ravn

Spidskandidat Venstre i Horsens Kommune

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mr@hsfo.dk
Telefon: 4016 2634

 • Flere vuggestuer, samt gæstestuer i institutionerne for dagplejen.
 • Fokus på de dygtige elever i folkeskolen og undervisning i hjemmet for de svageste.
 • Virksomhedsrettet jobindsats og fysisk træning for alle kontanthjælpsmodtagere.
Anne Lene Løvbjerg, Medlem af udvalget Velfærd og Sundhed

Anne Lene Løvbjerg

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: annelene56@gmail.com
Telefon: 6029 5420

 • Gøre en god folkeskole bedre, både for den stærke og den svage elev
 • Sikre god kvalitet i behandlingen af ældre, psykisk syge og handicappede
 • Vi skal have en SUND KOMMUNE – både økonomisk og for den enkelte borger

Anne Lene Løvbjerg

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: annelene56@gmail.com
Telefon: 6029 5420

 • Gøre en god folkeskole bedre, både for den stærke og den svage elev
 • Sikre god kvalitet i behandlingen af ældre, psykisk syge og handicappede
 • Vi skal have en SUND KOMMUNE – både økonomisk og for den enkelte borger
Anne Lene Løvbjerg, Medlem af udvalget Velfærd og Sundhed

Birthe Knudsen

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Østbirk
Email: birthe.knudsen@ostbirk.dk
Telefon: 2514 1463

 • Oplandsbyerne skal på landkortet. Udviklingen må ikke gå i stå uden for 8700
 • Landbrug, erhverv og naturen skal prioriteres og udvikles i Horsens Kommune
 • Kunstgræsbane til Østbirk. En cykelsti skal forbinde Yding og Østbirk
Birthe Knudsen

Birthe Knudsen

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Østbirk
Email: birthe.knudsen@ostbirk.dk
Telefon: 2514 1463

 • Oplandsbyerne skal på landkortet. Udviklingen må ikke gå i stå uden for 8700
 • Landbrug, erhverv og naturen skal prioriteres og udvikles i Horsens Kommune
 • Kunstgræsbane til Østbirk. En cykelsti skal forbinde Yding og Østbirk
Birthe Knudsen

Jørgen Korshøj

Opstillet af Venstre i Brædstrup

Kontaktoplysninger

Bopæl: Brædstrup
Email: pojk@horsens.dk
Telefon: 5172 4723

 • Stem lokalt for Brædstrup
 • Stem personligt på Jørgen Korshøj

Jørgen Korshøj

Opstillet af Venstre i Brædstrup

Kontaktoplysninger

Bopæl: Brædstrup
Email: pojk@horsens.dk
Telefon: 5172 4723

 • Stem lokalt for Brædstrup
 • Stem personligt på Jørgen Korshøj

Torben Busk

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: tobucon@gmail.com
Telefon: 2815 1782

 • Vi skal tænke byliv før bygninger. Mennesker er vigtigere end mursten
 • Praktisk læring i skolen skal fremmes. Vi har brug for dygtige hænder
 • De ældre skal i fokus. Det skylder vi dem. De har jo skabt det vi har i dag
Torben Busk, venstres byrådskandidat ved vlaget i 2017

Torben Busk

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: tobucon@gmail.com
Telefon: 2815 1782

 • Vi skal tænke byliv før bygninger. Mennesker er vigtigere end mursten
 • Praktisk læring i skolen skal fremmes. Vi har brug for dygtige hænder
 • De ældre skal i fokus. Det skylder vi dem. De har jo skabt det vi har i dag
Torben Busk, venstres byrådskandidat ved vlaget i 2017

Frederik Allentoft-Andersen

Opstillet af Venstres Ungdom (VU)

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: frederikdixie@gmail.com
Telefon: 2444 8606

 • Campus efter skoletid
 • En fri folkeskole
 • En god kommune – også uden for bygrænsen

Frederik Allentoft-Andersen

Opstillet af Venstres Ungdom (VU)

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: frederikdixie@gmail.com
Telefon: 2444 8606

 • Campus efter skoletid
 • En fri folkeskole
 • En god kommune – også uden for bygrænsen

Christa Skelde

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: christaskelde@gmail.com
Telefon: 3013 6326

 • Frihed
 • Ansvar
 • Respekt

Christa Skelde

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: christaskelde@gmail.com
Telefon: 3013 6326

 • Frihed
 • Ansvar
 • Respekt

Henning Jensen

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Søvind
Email: hhj@besked.com
Telefon: 4033 9921

 • Frihed under ansvar og et forpligtigende fællesskab er for mig sunde værdier.
 • Det er værdier som jeg gerne vil dele med hele Horsens Kommune.

Henning Jensen

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Søvind
Email: hhj@besked.com
Telefon: 4033 9921

 • Frihed under ansvar og et forpligtigende fællesskab er for mig sunde værdier.
 • Det er værdier som jeg gerne vil dele med hele Horsens Kommune.

Ole Dahl Kristensen

Opstillet af Venstre i Brædstrup

Kontaktoplysninger

Bopæl: Brædstrup
Email: ole.jesper.dahl@kristensen.tdcadsl.dk
Telefon: 9955 9181

 • Udvikling i oplandsbyerne gavner også Horsens
 • Uddannelse er den bedste investering kommunen kan lave
 • Kommunalt borgernære ansatte skal ikke udsættes for bureaukrati
Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Ole Dahl Kristensen

Opstillet af Venstre i Brædstrup

Kontaktoplysninger

Bopæl: Brædstrup
Email: ole.jesper.dahl@kristensen.tdcadsl.dk
Telefon: 9955 9181

 • Udvikling i oplandsbyerne gavner også Horsens
 • Uddannelse er den bedste investering kommunen kan lave
 • Kommunalt borgernære ansatte skal ikke udsættes for bureaukrati
Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Dorthe Mogensen

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: dorthe@bondekone.dk
Telefon: 4043 1363

 • Størst mulig borgerinddragelse.
 • Mulighed for seniorboliger i lokalområderne.
 • Børnene frem for systemet.

Dorthe Mogensen

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: dorthe@bondekone.dk
Telefon: 4043 1363

 • Størst mulig borgerinddragelse.
 • Mulighed for seniorboliger i lokalområderne.
 • Børnene frem for systemet.

Morten Gregers Christensen

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mgchrist@gmail.com
Telefon: 4224 7490

 • Horsens er min by
 • Horsens er vores by
 • Stem personligt på Morten Gregers Christensen

Morten Gregers Christensen

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mgchrist@gmail.com
Telefon: 4224 7490

 • Horsens er min by
 • Horsens er vores by
 • Stem personligt på Morten Gregers Christensen

Marianne Nørmark

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mariannenormark@gmail.com
Telefon: 2724 6242

 • Flere små og mellemstore virksomheder skal bibeholdes og nye tiltrækkes.
 • Sund kommune – røgfri kommune. Flere sunde udeaktiviteter.
 • Bedre integration og frodeling af flygtninge – selvforsørgelse er målet.

Marianne Nørmark

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mariannenormark@gmail.com
Telefon: 2724 6242

 • Flere små og mellemstore virksomheder skal bibeholdes og nye tiltrækkes.
 • Sund kommune – røgfri kommune. Flere sunde udeaktiviteter.
 • Bedre integration og frodeling af flygtninge – selvforsørgelse er målet.

Birger Kaas

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Hovedgård
Email: birger.kaas@gmail.com
Telefon: 2979 0930

 • Fokus at lokalområderne ikke kommer langt bagefter Horsens byområde.
 • Fokus på at vi tager hånd om dem med særlig behov – ældre som unge.
 • Fokus på at vores kommune holdes indbydende, så vi virkelig kan nyde at bo her.

Birger Kaas

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Hovedgård
Email: birger.kaas@gmail.com
Telefon: 2979 0930

 • Fokus at lokalområderne ikke kommer langt bagefter Horsens byområde.
 • Fokus på at vi tager hånd om dem med særlig behov – ældre som unge.
 • Fokus på at vores kommune holdes indbydende, så vi virkelig kan nyde at bo her.
Dummy Image

Peder Stougaard

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Østbirk
Email: post@oestbirk-avis.dk
Telefon: 2845 8094

 • Lokalområdet er mit DNA

Peder Stougaard

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Østbirk
Email: post@oestbirk-avis.dk
Telefon: 2845 8094

 • Lokalområdet er mit DNA
Dummy Image