fbpx

Plant 1.000 træer!

Grøn politik

Plant 1.000 træer!

Plant 1.000 træer! 800 534 Venstre

Af Martin Ravn(V), viceborgmester og gruppeformand for Venstre i byrådet i Horsens Kommune 

Byen med flest grønne alléer i hele Danmark. Det kunne blive virkelighed og et kommende kendetegn for Horsens. Byen står overfor en gennemgribende omlægning og fornyelse af infrastrukturen. Niels Gyldingsgade, Langmarksvej, Schuttesvej, Strandpromenaden og Sundvej er bare nogle af vejene, som forandres i den 900 millioner kroner dyre trafikplan 2030. En udrulning af asfalt i meget stor stil for at få trafikken til at glide lettere.

Det er tiltrængt og godt for mobiliteten, men hvorfor ikke bruge anledningen til også at forskønne og begrønne byen (så kan ordet begrønning også komme til sin ret og ikke kun være et buzzword som bliver brugt i nye lokalplaner, når en bygning har brug for lidt visuelt sminke for at dække over en manglende arkitektoniske kvalitet).

Når vi nu alligevel graver op og forandre, er det oplagt at indtænke træer i den proces. Så har beboere, fodgængere, cykelister og bilister, som nok alligevel ikke slipper for at holde i kø, noget at kigge på og glædes over, når turen går gennem byen.

Hvert træ der bliver plantet, kunne blive navngivet efter en af de kommende nyfødte i Horsens kommune. Et vidnesbyrd om styrken, men også skrøbeligheden ved alt liv.

Det kunne også være en virksomhed eller borgere, som kunne sponserer træerne og derved få sit navn påhæftet. Det ville give ejerskab og ansvar for træerne og dermed fokus på en fælles grøn udvikling og fremtid.

Vi lever i nuet, men skal by-udvikle langsigtet. Vores børn og børnebørn skal, uafhængigt af den teknologiske udvikling og befolkningstilvækst, vokse op i en by hvor vi bruger ressourcerne med omhu, og tænker i recirkulering og biologisk nedbrydelige materialer. Hvor grundvandet er rent og fri for sundhedsskadelige stoffer. Hvor offentlig trafik er nyskabende, miljøvenligt og fleksibelt. Hvor rummene mellem bygningerne er attraktive, grønne og indbyder til socialt samvær, som langt overgår det virtuelle. En innovativ, grøn og levende by, med tusinde træer langs vejene.

Venstres viceborgmester i Horsens Kommune | Martin Ravn