Nyheder fra Venstre Horsens

Generalforsamling 1920 1075 Venstre

Generalforsamling

Horsens vælgerforening klokken 17:00 Venstres Kommuneforening i Horsens klokken 19:00 Tirsdag den 26. marts Kantinen ved Horsens Folkeblad Søndergade 47, Horsens Dagsorden ifølge vedtægterne. I forbindelse med møderne holder viceborgmester Martin Ravn og folketingskandidat Birte Andersen indlæg.

Hospitalsenheden Horsens
Et stort og visionært sundhedsudspil 1249 749 Venstre

Et stort og visionært sundhedsudspil

Den reform af sundhedsvæsnet, som regeringen netop har præsenteret, er stor om omfattende. Det er kompliceret stof, og jeg forstår godt, at nogen har vanskeligt ved at finde hoved og hale i det hele. Som sygeplejerske og gennem mange år ansat inden for ældreområdet, og som byrådsmedlem og folketingskandidat har jeg prøvet efter bedst evne…

Birte Andersen byrådsmedlem i Skanderborg og folketingskandidat i Horsens Kredsem
Flere varme hænder i sundhedsvæsenet – til glæde for patienter og personale! 670 695 Venstre

Flere varme hænder i sundhedsvæsenet – til glæde for patienter og personale!

Regeringen er på vej med 25 nye tiltag, som skal sikre flere sygeplejersker, SOSU-assistenter og flere læger i de kommende år – og som skal sikre, at der ikke bliver gået på kompromis med patientsikkerheden. Det drejer sig om at få mere patientkontakt og mindre belastende arbejdsbetingelser for de ansatte: Overbelægning, travlhed og et alt…

Følg Venstre Horsens på Facebook

Birte Andersen, Folketingskandidat for Venstre i Horsenskredsen

Birte M. Andersen er medlem af byrådet i Skanderborg kommune og er stillet op som kandidat til Folketinget af Venstre i Horsenskredsen.

Birte M. Andersen er uddannet sygeplejerske og arbejder som distriktschef. Birte har haft mange år som aktiv på arbejdsmarkedet og bruger derfor målrettet sin arbejdsmæssige erfaring i politiske sammenhænge. Politisk ligger Birte M. Andersens interesser og kompetencer særligt inden for velfærdssamfundets kerneområder: skolen, sundhedssektoren, forebyggelse, ældrepleje, sygehusene, psykiatrien og handicapområdet.

Mennesket frem for systemet skal være et bærende princip i det fremtidige velfærdsamfund. I den hverdag Birte oplever, ser hun ofte eksempler på, at mennesket netop ikke kommer før systemet, men at det er kassetænkning, bureaukrati og karrierehensyn, der styrer den velfærds- eller plejeydelse, som tilbydes den enkelte.

Birte har et kvalificeret bud på flere sundhedsområder, som burde kunne effektiviseres og faktisk alligevel forbedres. I forhold til det stigende antal ældre kan der tænkes både nyt og kreativt – og ikke mindst skal teknologi efter hendes mening inddrages i langt højere grad. Teknologi kan i høj grad udnyttes til fordel for de ældre, fremfor at det mødes med frygt.

Folketingskandidat Birte Andersen

Venstres byrådsgruppe 2018

Martin Ravn

Anne Lene Løvbjerg, Medlem af udvalget Velfærd og Sundhed

Anne Lene Løvbjerg

Jørgen Korshøj

Christa Skelde

Henning Jensen

Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Ole Dahl Kristensen

Birthe Knudsen Venstre Horsens

Birthe Knudsen