Nyheder fra Venstre Horsens

Nyhedsbrev fra Venstre i Horsens Kommune april 2018 520 400 Rasmus Clausen

Nyhedsbrev fra Venstre i Horsens Kommune april 2018

Venstre holder ord. Venstre har 34 mandater i Folketinget og sidder på 13 ministerposter. Det er derfor imponerende, de mange skridt, der er taget i den rigtige liberale retning. Ugebrevet Mandag Morgen har lavet en opgørelse over opfyldelsen af de løfter, som Venstre og Lars Løkke gav før folketingsvalget i 2015. Venstre afgav i alt 283 løfter,…

Konstitueringsmøde i Venstres Kommune-forening i Horsens 300 300 Rasmus Clausen

Konstitueringsmøde i Venstres Kommune-forening i Horsens

I forbindelse med aftenens bestyrelsesmøde i Venstres Kommuneforening konstituerede bestyrelsens sig. Formanden bliver altid valgt direkte på generalforsamlingen, så Per Svendsen var inden konstitueringen selvskrevet som formand. Som næstformand blev Kaare Dahl valgt og som sekretær blev Rasmus Clausen genvalgt. Kassereren blev valgt udenfor bestyrelsens midte og på posten var der genvalg til Jens Sørensen.…

Horsens Venstre Per Svendsen
Formand Per Svendsens beretning for Venstres Kommuneforening 1200 1200 Rasmus Clausen

Formand Per Svendsens beretning for Venstres Kommuneforening

Venstres Kommuneforening i Horsens er den samlende enhed for de 3 Venstrevælgerforeninger i  Brædstrup, Gedved og Horsens. Kommuneforeningen har ifølge vedtægterne egen generalforsamlingsvalgt formand, og en bestyrelse bestående af et medlem fra hver vælgerforeningsbestyrelse (formændene for vælgerforeningerne), samt mindst fire andre medlemmer. Hos os tiltrædes bestyrelsen endvidere af Kredsformanden samt en kasserer valgt uden for…

Følg Venstre Horsens på Facebook

Venstres byrådsgruppe 2018

Martin Ravn

Anne Lene Løvbjerg, Medlem af udvalget Velfærd og Sundhed

Anne Lene Løvbjerg

Jørgen Korshøj

Henning Jensen

Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Ole Dahl Kristensen

Christa Skelde