Nyheder fra Venstre Horsens

Venstre Horsens
Nyhedsbrev fra Venstre i Horsens oktober 2017 1198 674 Per Svendsen

Nyhedsbrev fra Venstre i Horsens oktober 2017

Læs nyhedsbrevet. 

Venstre Horsens
Se hvor Horsens vokser 683 464 Rasmus Clausen

Se hvor Horsens vokser

Torsdag d. 18. maj 2017 kl. 18.30-21.30 Venstre vil gerne være med til at udbrede kendskabet til udviklingen i Horsens Kommune. I flere områder af kommunen er der fart på og om få år vil mange steder se meget anderledes ud. Hop på bussen og følg med på en lille rundtur til udvalgte udstyknings- og…

Venstre Horsens
Ta’ med Birte til Sydslesvig 1920 1010 Venstre Horsens

Ta’ med Birte til Sydslesvig

FREDAG DEN 5. MAJ arrangerer folketingskandidat Birte M. Andersen og Venstre en spændende, hyggelig og indholdsrig bustur til Flensborg og Slesvig med mulighed for shopping og spændende besøg hos nogle af mindretallets foreninger. Turen foregår i moderne bus. Der serveres kaffe undervejs og den medbragte sangbog bruges flittigt.

Følg Venstre Horsens på Facebook

Birte Andersen, Folketingskandidat for Venstre i Horsenskredsen

Birte M. Andersen er medlem af byrådet i Skanderborg kommune og er stillet op som kandidat til Folketinget af Venstre i Horsenskredsen.

Birte M. Andersen er uddannet sygeplejerske og arbejder som distriktschef. Birte har haft mange år som aktiv på arbejdsmarkedet og bruger derfor målrettet sin arbejdsmæssige erfaring i politiske sammenhænge. Politisk ligger Birte M. Andersens interesser og kompetencer særligt inden for velfærdssamfundets kerneområder: skolen, sundhedssektoren, forebyggelse, ældrepleje, sygehusene, psykiatrien og handicapområdet.

Mennesket frem for systemet skal være et bærende princip i det fremtidige velfærdsamfund. I den hverdag Birte oplever, ser hun ofte eksempler på, at mennesket netop ikke kommer før systemet, men at det er kassetænkning, bureaukrati og karrierehensyn, der styrer den velfærds- eller plejeydelse, som tilbydes den enkelte.

Birte har et kvalificeret bud på flere sundhedsområder, som burde kunne effektiviseres og faktisk alligevel forbedres. I forhold til det stigende antal ældre kan der tænkes både nyt og kreativt – og ikke mindst skal teknologi efter hendes mening inddrages i langt højere grad. Teknologi kan i høj grad udnyttes til fordel for de ældre, fremfor at det mødes med frygt.

Folketingskandidat Birte Andersen

Venstres byrådsgruppe 2018

Martin Ravn

Anne Lene Løvbjerg, Medlem af udvalget Velfærd og Sundhed

Anne Lene Løvbjerg

Jørgen Korshøj

Christa Skelde

Henning Jensen

Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Ole Dahl Kristensen

Birthe Knudsen Venstre Horsens

Birthe Knudsen