Nyheder fra Venstre Horsens

Ældre skal have et godt liv 900 891 Rasmus Clausen

Ældre skal have et godt liv

Venstre mener, at alle ældre skal have et godt liv. Derfor mener vi, at man i videst mulige omfang skal inddrage tekniske hjælpemidler til gavn for de ældre. Venstre ønsker at fortsætte udviklingen med at træne den ældre op til at blive så selvhjulpen som muligt. Dette er i stedet for at give en passiv…

Nyhedsbrev fra Venstre i Horsens november 2017 150 150 Per Svendsen

Nyhedsbrev fra Venstre i Horsens november 2017

      Læs nyhedsbrevet her

Styrk voksen-lærlinge-ordningen 2400 1800 Rasmus Clausen

Styrk voksen-lærlinge-ordningen

Venstres kandidater til kommunalvalget er ofte på Søndergade i Horsens for at tale Venstres sag. Hver fredag og hver lørdag kan du på skift møde nogle af dem til en snak om politik. De står altid klar med et bolsje til at smøre halsen, hvis stemmebåndet bliver tørt. De vil bl.a. gerne fortælle dig, at…

Følg Venstre Horsens på Facebook

Birte Andersen, Folketingskandidat for Venstre i Horsenskredsen

Birte M. Andersen er medlem af byrådet i Skanderborg kommune og er stillet op som kandidat til Folketinget af Venstre i Horsenskredsen.

Birte M. Andersen er uddannet sygeplejerske og arbejder som distriktschef. Birte har haft mange år som aktiv på arbejdsmarkedet og bruger derfor målrettet sin arbejdsmæssige erfaring i politiske sammenhænge. Politisk ligger Birte M. Andersens interesser og kompetencer særligt inden for velfærdssamfundets kerneområder: skolen, sundhedssektoren, forebyggelse, ældrepleje, sygehusene, psykiatrien og handicapområdet.

Mennesket frem for systemet skal være et bærende princip i det fremtidige velfærdsamfund. I den hverdag Birte oplever, ser hun ofte eksempler på, at mennesket netop ikke kommer før systemet, men at det er kassetænkning, bureaukrati og karrierehensyn, der styrer den velfærds- eller plejeydelse, som tilbydes den enkelte.

Birte har et kvalificeret bud på flere sundhedsområder, som burde kunne effektiviseres og faktisk alligevel forbedres. I forhold til det stigende antal ældre kan der tænkes både nyt og kreativt – og ikke mindst skal teknologi efter hendes mening inddrages i langt højere grad. Teknologi kan i høj grad udnyttes til fordel for de ældre, fremfor at det mødes med frygt.

Folketingskandidat Birte Andersen

Venstres byrådsgruppe 2018

Martin Ravn

Anne Lene Løvbjerg, Medlem af udvalget Velfærd og Sundhed

Anne Lene Løvbjerg

Jørgen Korshøj

Christa Skelde

Henning Jensen

Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Ole Dahl Kristensen

Birthe Knudsen Venstre Horsens

Birthe Knudsen