Bestyrelsen for Venstres Kommuneforening i Horsens Kommune

 

Per Svendsen (formand) 20603115 svendsenper23@gmail.com Formand – Valgt på generalforsamlingen
Lars Jensen (næstformand) 40171492 lj@cube.dk Valgt på generalforsamlingen
Jørn Petersen (kasserer) 27221820 jorn.p@fibermail.dk Valgt på generalforsamlingen
Rasmus Clausen (sekretær) 40199057 rc.elbaek@gmail.com Formand for Gedved Venstrevælgerforening
Ole Dahl Kristensen 75754155 ole.jesper.dahl@kristensen.tdcadsl.dk Formand for Brædstrup Venstrevælgerforening
(ledig plads)  xxxxxxxx xxxxxx Formand for Horsens Venstrevælgerforening
Kaare Dahl 20444163 kaare.dahl@mail.dk Valgt på generalforsamlingen
Erland Gai 40442415 erland.gai@gmail.com Formand for Kredsbestyrelsen
Stephan Arnold Thomsen 41964097 stephan@rnold.dk Folketingskandidat
Martin Ravn 40162634 pomr@horsens.dk Formand for byrådsgruppen
Dorthe Mogensen 40431363 dorthe@bondekone.dk Valgt på generalforsamlingen
Niels Arne Kjærgaard 24610709 nak@surfpost.dk 1. suppleant – Valgt på generalforsamlingen
Stinne Simonsen 28701452 ss@socialcraft.dk 2. suppleant – Valgt på generalforsamlingen

Referater:

Beretning fra generalforsamlingen afholdt 23. marts 2021: Download her (PDF)

Venstres forretningsorden:

Venstre forretningsorden gældende for 2020. Download her (PDF)