fbpx

Onlineskole skal hjælpe elever med skoleværing

Onlineskole skal hjælpe elever med skoleværing

Onlineskole skal hjælpe elever med skoleværing 691 906 Venstre

Venstre & konservative i Horsens

Pressemeddelelse

Konservative og Venstre i Horsens vil sammen nu foreslå, at Horsens kigger på Næstveds succes med at tilbyde onlineskole til 6.-9. klasses elever med skoleværing.

Et stigende antal elever har det svært i folkeskolen, og de skal have hjælp for ikke at blive tabt i skolesystemet.

Derfor vil begge partier i nu have undersøgt muligheden for at etablere onlineskole til elever med skoleværing.

Et tilbud om onlineundervisning skal give børn i mistrivsel et fleksibelt skoletilbud i dansk, matematik og engelsk.

”De børn og unge, der har det så svært, at de af den ene eller anden grund ikke kommer i skole, skal have hjælp hurtigst muligt. Derfor mener vi, at vi skal kigge derhen, hvor der allerede er fundet en løsning, der fungerer, i stedet for at bruge både tid og ressourcer på at opfinde vores egen model”, siger byrådsmedlem fra Venstre, Lars Jensen, og peger på Næstved Kommune, der tilbyder en central onlineundervisning.

Onlineskole kan hjælpe børn tilbage i fællesskabet

I Næstved er onlineskole en vej tilbage i skole og dermed i fællesskabet.
Den sikrer også, at eleverne får et undervisningstilbud, der lever op til kravene for at kunne bestå folkeskolens afgangsprøve.

Onlineskolen er kommet under lup af STUK
Styrelsen for Undervisning og kvalitet (STUK) har dog for nylig erklæret dele af konceptet i strid med folkeskoleloven. Bl.a. at onlineskolen var blevet lagt under den lokale ungdomsskoles ledelse.
Men i Næstved er de langt i arbejdet med en organisatorisk omlægning, der sikrer at modellen på alle måder overholder folkeskoleloven.

Derfor vil Venstre og Konservative nu have undersøgt, hvor mange børn i Horsens Kommune, der har behov for et onlineskoletilbud.

”Vi vil også gerne have svar på, hvad den metode vil koste, holdt op mod omkostningerne for et barn med skoleværing. Her tænker jeg bl.a. på tabt arbejdsfortjeneste til forældre og det administrative arbejde, der er hos skole, forvaltning, mv.”, siger Annette Schulz Jensen, Konservative.

Næstved gjorde sig gode erfaringer med onlineskole under corona-nedlukningerne, og har nu videreført dem med henblik på børn med skoleværing.

De to partier har derfor nu ønsket, at punktet kommer på dagsordenen på kommende møde i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.


Kontaktinfo:

Lars Jensen, byrådsmedlem for Venstre og medlem af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget. 40 17 14 92, lmlj@horsens.dk

Annette Schulz Jensen, byrådsmedlem for Venstre og medlem af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget. 2286 2275, jeann@horsens.dk