fbpx

Løft til forsamlingshusene

Løft til forsamlingshusene

Løft til forsamlingshusene

Løft til forsamlingshusene 1363 1281 Venstre

Af Jørgen Korshøj, medlem for venstre i Horsens Byråd, formand for Udvikling af lokalsamfund

Der er indgået budgetforlig for 2019 hvor alle partierne i Horsens byråd står bag.

Det glæder mig rigtig meget, at alle er enige om at forsamlingshusene skal ha et løft. Vi har i udvalget for Udvikling af lokalsamfund på vores møde den 23. juni, besluttet at forsamlingshusene skal have adgang til fonde dk. Her kan man søge støtte til de projekter som man går og ønsker sig ude i de enkelte forsamlingshuse og i sit lokalområde. Har man fået tilsagn fra en fond til et projekt kan man opleve midlertidig likviditetsproblemer, fordi man først får pengene fra fonden, når projektet er gennemført.  I disse tilfælde vil kommunen bevilge et kommunalt lån efter en konkret vurdering. Samme mulighed gives til foreninger, som har fået tilsagn om at modtage fondsmidler.

Derudover vil forsamlingshusene få mulighed for at låne op til 150.000 kr. i forbindelse med større renoveringsopgaver. Det sker ved at konvertere dele af det driftstilskud, som forsamlingshusene får hvert år. Der skal fremlægges et budget for afvikling af lånet over en 10-15 års periode.

Jeg håber, at rigtig mange vil gøre brug af at søge fonde, til gavn for deres forsamlingshus eller lokal område. Vi har med dette budget lagt op til at understøtte de mange ildsjæle, som vi har i vores lokalsamfund. Det giver stor værdi til Horsens kommune, så det også er attraktiv at bosætte sig i lokalområderne.

Jørgen Korshøj fra Brædstrup, Ventre politikker i Horsens Byråd