fbpx

HVORFOR HÆLDE 50.000.000 LITER KLOAKVAND I FJORDEN, NÅR DET REGNER?

Hvert år ledes 584.039 m3 (dvs. 584 mio. liter) opblandet spilde- og regnvand direkte ud i Horsens Fjord. Den primære årsag er, at op mod 4.000 ejendomme i Horsens Kommune ikke er kloaksepareret. Derfor løber de store mængder spildevand ud i Horsens Fjord gennem 79 overløbsbygværker, når det regner meget, og spildevandssystemet overbelastes – og det gør det i gennemsnit ca. hver tredje dag. Det betyder, at der kommer mere end 500 mio. liter blandet regnvand og kloakvand ud i fjord og vandløb om året – og hvis blot 10 % er kloakvand, så er det 50 mio. liter kloakvand.

Se mere ved at klikke på billederne:

Langelinie

Strandparken

I budgettet for 2019 fik Venstre vedtaget, at alle ejendomme i kommunen, hvor kloaksepareringen var uafklaret, skulle undersøges og bringes i orden. 2 år efter mangler der stadig en status på 4.700 ejendomme. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Hvis vi skal have en ren fjord, skal kommunen gå forrest og prioritere indsatsen. Det vil Venstre sørge for!

Læs referat fra Plan- og miljøudvalget fra den 7. september 2021

For mere information kontakt Martin Ravn på 4016 2634