fbpx

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1920 1075 Venstre

Kære medlem i Horsens Venstre Vælgerforening.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 3/2 2022 kl. 18.30 på Horsens Bibliotek Salen.

Der serveres kaffe og kage i løbet af aftenen.

Agendaen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af 2 stemmetællere
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
 4. Behandling af regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om Medlemskontingent for det kommende kalenderår.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer. I ulige år vælges 3 medlemmer. Hanne Hybschmann modtager ikke genvalg.
 9. Valg af én suppleant. Valget gælder for 1 år.
 10. Valg af delegerede til landsmødet i henhold til Venstres vedtægter §33, stk. 1 og 3.
 11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Fremsendelse af forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 13/1 2022 på kecastlo@gmail.com

Aftenen afrundes med en orientering af gruppeformand Martin Ravn og en politisk debat med byrådsmedlem Lars Jensen og folketingskandidat Stephan Arnold.

Vel mødt!