fbpx

💙💙 TID TIL FORANDRING – ja tak til flere dagplejere og private børnepassere 💙💙

💙💙 TID TIL FORANDRING – ja tak til flere dagplejere og private børnepassere 💙💙

💙💙 TID TIL FORANDRING – ja tak til flere dagplejere og private børnepassere 💙💙 1070 318 Venstre

Læserbrev

Tid til forandring – ja tak til flere dagplejere og private børnepassere

Børn og unge samt pasningstilbud i Horsens

Den nye økonomiske aftale mellem KL og regeringen sætter så stram en ramme på anlægsudgifterne, at vi som kommune bliver nødt til at samarbejde og tænke i nye muligheder. Det er tid til forandring. Det er tid til at turde tænke anderledes. Det er tid til at række ud efter vores samarbejdspartnere.

Vi skal skabe gunstige vilkår

Vi bliver vi nødt til at skabe gunstige forhold for de ansatte og samarbejdspartnere, som skal være med til at løfte opgaven på børneområdet. Der bliver ikke råd til at bygge nye, store institutioner, og det er svært at skaffe pædagoger nok til de ledige stillinger. Det er et faktum, at vores daginstitutioner er presset rigtig mange steder på både plads, og man mangler voksne.

Vi skal ganske enkelt blive bedre til at sælge varen, til dem som ønsker, at gøre en forskel for vores børn.

I Horsens kommune har man gennem tiden fjernet flere og flere dagplejere på landkortet – det gælder såvel kommunalt som de private. Krav og regler for at starte ny pasningsordning er så kringlede, at man næsten giver op på forhånd. Det har ikke været hensigtsmæssigt, og kommer nu til at få konsekvenser for den fremtid, vi kigger ind i. Lad os få skabt nogle rammer, der gør det attraktivt at være dagplejere/børnepassere.

Bæredygtigt og klimavenligt pasningstilbud

Det vil også være en måde, hvorpå vi kan tilgodese vores klimaplan DK2020 i kommunen, da en udvidelse af det frie valg på dagtilbudsområdet ofte vil være med udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse, så vi slipper for at bygge nyt og dyrt. Det er godt for miljøet.  

Det er tid til forandring – tid til samarbejde.

Som vi siger i Horsens: I HORSENS LØFTER VI I FLOK

Byrådsmedlem for Venstre i Horsens
Lars Jensen
Valmuevej 22, 8700 Horsens
Mobil: 4017 1492 – lmlj@horsens.dk

Byrådsmedlem for Konservative
Annette Schulz Jensen
Bleldvej 40, 8700 Horsens
Mobil: 2286 2275 – jeann@horsens.dk