fbpx

Indlæg fra SF er propfyldt med information!

Venstres byrådsmedlem i Horsens Kommune - Ole Dahl Kristensen

Indlæg fra SF er propfyldt med information!

Indlæg fra SF er propfyldt med information! 850 850 Venstre

Paw Amdisen skriver i “Indlæg fra Venstre er propfyldt med misinformation” at jeg misinformerer.

Men – når nu Paw Amdisen fremhæver de ting hvor han mener jeg misinformerer, så forstår jeg også at mine andre synspunkter så kan betragtes som værende OK:

  • At Paw Amdisen uanset emne altid finder en vinkel hvor Socialdemokratiet får hans og SFs uforbeholdne støtte.
  • At Paw’s påstand, om at Venstres dagsorden er, at støtte privatskolerne på bekostning af folkeskolerne var, og er, uanstændig.

Jeg forstår også at Paw læser dagsorden og sagsfremstilling efter forgodtbefindende.

I sagsfremstillingen for beslutningspunktet “Lukning af Horsens Byskoles afdeling Lindvigsvej” står der; “Det vurderes, at lokalekapaciteten i Horsens Byskoles afdeling Kildegade kan rumme de nuværende elever fra afdeling Lindvigsvej under den forudsætning, at SFO-lokalerne på Kildegade bliver anvendt til undervisning i skoletiden” P.A. mener at jeg misinformerer når jeg skrev at udvalget skulle behandle “en eventuel flytning af skoleaktiviteterne fra Byskolens afd. Lindvigsvej til afd. Kildegade.”

Jeg noterer mig også at Paw Amdisen skriver, at sagen var klappet af mellem S og SF, og det er præcis derfor jeg mener, at S og SF har ændret holdning (jeg medgiver at det ikke er det samme, som at S og SF er blevet klogere) dog fastholder jeg at, der var en accept af at, forvaltningen skulle pålægges en ny opgave. Og det må nu engang være formandskabets opgave at formulere et nyt samlende forslag, når man erkender, at der ikke er den ønskede opbakning til det oprindelige beslutningsforslag.

Venstre har præsenteret en vision der indebærer en diskussion af hvordan Horsens Gymnasium kan indgå i en fremtidig skolestruktur i Horsens. I den forbindelse bør Paw Amdisen også vide at Venstre ikke taler om at lukke udskolingen på afd Lindvigsvej; der findes ikke en udskoling på Lindvigsvej. Når SF ikke ønsker at diskutere Horsens Gymnasiums placering i skolestrukturen, kan man vel i bedste fald kalde SF visionsløs.

Måske venter SF på Socialdemokraternes holdning til Horsens Gymnasiums fremtid, så man kan fortsætte sin uforbeholdne støtte, uanset hvad.

Af Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget