fbpx

Horsens Venstre Vælgerforening indkalder til generalforsamling

Horsens Venstre Vælgerforening indkalder til generalforsamling

Horsens Venstre Vælgerforening indkalder til generalforsamling 1920 1075 Venstre

Vi, fra Horsens Venstre Vælgerforening, vil gerne invitere dig til generalforsamling d. 26/2-2024 kl. 19:00- 21:00. Dette bliver afholdt i musiklokalet på Dagnæsskolen.

Mødet vil have til formål at vælge en ny bestyrelse samt. at følge op på året der gik. Hertil vil der være et indlæg fra Martin Ravn.

Har man ønske om at stille op som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand, bedes man skriftligt sende sit kandidatur til samme mailadresse som tilmeldingen. Følger længere nede.

Bestyrelsen modtager genvalg.
Den nye bestyrelse konstituerer sig efter valget.

Venstre er vært for kaffe, vand og lignende.

Agendaen ser således ud;

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det      kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af delegerede til landsmødet
 10. Valg af to revisorer og suppleant(er)
 11. Eventuelt

Tilmelding til denne aften samt. sit kandidatur, sendes til Linnea på linneanordin@hotmail.dk

Senest d. 20/2-2024.

Vi ses til generalforsamling!! 😆

Venlig hilsen

Alexander W.

Vælgerforeningsformand.