fbpx

Godsbanearealet – Visionær byudvikling?

Godsbaneprojekteti Horsens

Godsbanearealet – Visionær byudvikling?

Godsbanearealet – Visionær byudvikling? 1500 1642 Venstre

Det er fantastisk, at godsbanearealet ved banegården og det kommende campus, endelig skal udvikles. Førstehåndsindtrykket, når man forlader banegården, har i mange år været trøstesløs, så det er meget glædeligt, at DSB Ejendomsudvikling har fremlagt en helhedsplan for området med 1500 boliger, cafeer og en dagligvarebutik i kvalitetsmaterialer.

Men her stopper min begejstring. Jeg kan ikke lade være med at tænke; Endnu et stort boligområde. Hvorfor er ambitionerne ikke større?

Hvorfor fokuseres der ikke på spændene ungdomsboliger i et udfordrende arkitektonisk udtryk med ungdomsmiljøer, hvor et streetcenter kunne integreres? Aalborg har stor succes som uddannelsesby, bla. fordi de tilbyder ungdomsboliger og streetsport beliggende på en af de mest attraktive pladser i byen, havnefronten.

Hvor er iværksætterhotellet eller andre tiltag, hvor studerende og virksomheder kan hjælpe og udfordre hinanden? Godsbanearealet ligger ved siden af et kommende campus med op mod 8000 studerende. Tiltag som kan understøtte vores ambitioner om Horsens kommune, hvor nye teknologier kan afprøves i virkeligheden, et åbent laboratorium.

Hvorfor er den smukke park ikke trukket ind i kvarteret via broer eller en omlægning af åen, så den føres gennem kvarteret? Klimasikring på den smukke måde.

DSB gamle jernbameskinner skal forblive i kvarteret

Hvor er sporene til DSB og historien om godsbanearealet? Jeg ved farvevalget i materialerne, er inspireret af farverne i DSB logoet, men hvorfor ikke tage den en toglængde videre. Placer jernbaneskinner i kvarteret, så togvogne kan bruges til cafeer, streetfood og scener. Giv fremtidige beboere, studerende og besøgende en oplevelse og et klart indblik i områdets tilhørsforhold og historik.

Hvor er den kvalitative bydudvikling?

Vi må i denne iver over den positive udvikling, som Horsens og kommunen er inde i, ikke vælge det hurtige quickfix, hvor efterspørgslen efter boliger overskygger en kvalitativ byudvikling, hvor mennesket, historien, visioner og rummene mellem bygningerne er i centrum.

Forhåbentligt vil den kommende proces med borgerindragelse og en politisk behandling sikre, at der ikke kun opføres boligblokke, men et område som vil manifesterer Horsens som en attraktiv uddannelsesby. En visionær by, der også er spændende, inspirerende og et besøg værd om 30 år.

Martin Ravn
Viceborgmester og gruppeformand for Venstre
Sundgårdsvej 30
8700 Horsens