fbpx

Generalforsamling i Venstres Kommune-forening d. 22/3-2018

Generalforsamling i Venstres Kommune-forening d. 22/3-2018

Generalforsamling i Venstres Kommune-forening d. 22/3-2018 860 850 Rasmus Clausen

Venstres Kommuneforening i Horsens Kommune afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 22. marts 2018 i kantinen på Horsens Folkeblad. Dagsordenen følger de gældende vedtægter med bl.a. formandens beretning, drøftelse af foreningens forhold, valg til bestyrelse, valg af formand for kredsbestyrelsen m.m. Efter selve generalforsamlingen er der politisk indlæg ved viceborgmester Martin Ravn.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4. Behandling af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen

7. Valg af formand for bestyrelsen

8. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af to revisorer og suppleant(er)

10. Valg af formand for kredsbestyrelsen

11. Valg af 2-3 medlemmer til kredsbestyrelsen (for 2 år)

12. Valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen

13. Valg af delegerede til landsmødet

14. Eventuelt