fbpx

GENERALFORSAMLING OG OPSTILLINGSMØDE

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING OG OPSTILLINGSMØDE

GENERALFORSAMLING OG OPSTILLINGSMØDE 960 474 Venstre

Husk: Tilmelding til spisning

Tirsdag den 24. marts klokken 18:00 på restaurant Møllebæk, Gl. Kattrupvej 2, 8751 Gedved.

Venstres Kommuneforening er vært ved en gang stegt flæsk. Der startes med spisning klokken 18. Tilmelding til spisningen er nødvendig. (svendsenper23@gmail.com).

Efter spisningen gennemføres generalforsamlingen (ca. kl. 19). På generalforsamlingen skal reglerne for opstilling til kommunal- og regionsvalg i 2021 lægges fast.

Efter generalforsamlingen gennemføres opstillingsmøde at spidskandidaten til kommunalvalget i 2021. (ca. kl 19:30).

Spidskandidatforslag skal være formanden i hænde senest den 10. marts 2020 (svendsenper23@gmail.com).

Stemmeret og valgbarhed på generalforsamling og opstillingsmøde er betinget af, at man har betalt kontingent til en af vælgerforeningerne senest 7 dage før mødet.

Dagsorden for Generalforsamlingen

 1.  Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3.  Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4.  Behandling af regnskab
 5.  Behandling af indkomne forslag
  På opfordring fra Horsens Vælgerforening foreslår bestyrelsen,  at der i vedtægterne indføjes et nyt stk. 2 til § 13

  §13 Betingelser for opstilling til valg
  Ingen kan blive opstillet som kandidat for Venstre ved valg til byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet uden  at  være medlem af en vælgerforening.

  Stk 2 Kandidaterne skal for at stille op godkendes af bestyrelsen i den vælgerforening, de opstiller for. Bestyrelsesmedlemmer, der selv opstiller, deltager ikke i denne godkendelse.
 6. Fastsættelse af regler og procedurer i forbindelse med
  KV21 (se forslag)
  • Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
  • Procedure for opstilling af kandidater
  • Opstillingsform og tidspunk(er) for opstilling(er)
  • Opstilling på en eller flere kandidatlister
  • Bemyndigelse til at indgå valgforbund
 7. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelsen.
 8. Valg af formand for bestyrelsen
 9. Valg af 5 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af to revisorer og suppleant
 11. Valg af formand for Kredsbestyrelsen
 12. Valg af 2-3 medlemmer til kredsbestyrelsen (for 2 år)
 13. Valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen
 14. Valg af 1 delegeret til landsmødet
 15. Valg af medlemmer til Europaudvalget
 16. Eventuelt

Opstillingsmøde

Efter generalforsamlingen holdes opstillingsmøde for spidskandidat til kommunalvalg 2021

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Kandidatpræsentation
 3. Spørgsmål og svar
 4. Spidskandidaten har ordet

OBS: Forslag til spidskandidat skal være formanden i hænde senest den 10. marts.

Per Svendsen
Forman
Venstres Kommuneforening
I Horsens
Svendsenper23@gmail.com

Opstillingsregler for kommunal- og regionsrådsvalg 2021

Valget holdes den 16. november 2021

De regler, som generalforsamlingen skal tage stilling til, ses her:Opstillingsregler for kommunal og regionsrådsvalg 2021