fbpx

Aktivitetsbestemt medfinansiering koster årligt Horsens Kommune 335.000.000 kr. 👀

Aktivitetsbestemt medfinansiering koster årligt Horsens Kommune 335.000.000 kr. 👀

Aktivitetsbestemt medfinansiering koster årligt Horsens Kommune 335.000.000 kr. 👀 786 1294 Venstre

Læserbrev

Begrebet ”aktivitetsbestemt medfinansiering” er et forholdsvis nyt begreb, som har indfundet sig hos undertegnede. Ikke desto mindre, et det begreb, som lægger beslag på en ikke ubetydelig del af vores Velfærds- og sundhedsbudget i Horsens Kommune, hvor vi betaler i alt 335.000.000 kr., som er bestemt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Man kunne spare mange penge på dyre indlæggelser af ældre fra plejehjemmene i Horsens, ved at man praktiserer medicinsk behandling i eget hjem. I Odense Kommune fandt de løsningen og sparede ca. 92% af alle indlæggelser fra plejehjemmene.

Glæde over forebyggelse der giver besparelser?👈

Så kunne man jo som kommunalpolitiker glæde sig over, at hvis vi som kommune er god til at forebygge og samtidig kan spare penge, så vil der være råd til andre opgaver i vores hårdt prøvede velfærds- og sundhedsområder. Det vi kalder, SKAL opgaver.

Men nej, (IT-)systemet virker ikke, så Horsens Kommune betaler årligt 335.000.000 kr. til regionen, uden man reelt ved, hvad man betaler til.

Forklaring kommer her:⬇️

På grund af mange udfordringer med aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 og 2019 valgte regeringen i 2019 at fastfryse afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering på et niveau svarende til den enkelte kommunes budgetterede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Fastfrysningen fortsætter indtil videre i 2022. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2022 svarer til Sundheds- og Ældreministeriets skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering.

Venstre kræver politisk afklaring på et (IT-)system, der ikke virker…

I Venstre kræver vi en politisk afklaring på, om (IT-)systemet kommer i drift pr. 2023, og hvis ikke, hvornår kan man så forvente, det kommer i drift? Måske vores Borgmesteren Peter Sørensen, der sidder med i det regionale Sundhedskoordinationsudvalg, der har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar, kan hjælpe os med en politisk afklaring på problemet?

Byrådsmedlem for Venstre i Horsens

Lars Jensen
Valmuevej 22, 8700 Horsens
Mobil: 4017 1492 – E-mail: lmlj@horsens.dk

Karina Aaman
Munksbakke 44, 8700 Horsens
Mobil: 2925 3321 – E-mail: kaaam@horsens.dk

Irene Simonsen
Strandgade 19, 8700 Horsens
Mobil: 5356 3012 – E-mail: irs@horsens.dk

*) https://www.dr.dk/nyheder/indland/overbelaegning-oeger-risikoen-fejl-og-kan-koste-liv-se-hvordan-det-ser-ud-paa-dit ⬅️