fbpx


Stephan Arnold

Stephan Arnold var Venstres folketingskandidat for Horsens i Østjyllands Storkreds indtil d. 19. nov. 2023

Se hvem der i 2022 anbefalede daværende folketingskandidat Stephan Arnold

Politiske indlæg/læserbreve

Om Stephan Arnold

Jeg er 44 år, tilflytter fra Aarhus og siden 2009 bosat på landet i midten af Horsens kommune. Mine børn på hhv. 8 & 11 år går i Egebjergskolen, hvor jeg ind til for nyligt  har ydet en indsats i skolebestyrelsen.

 • Løsningsorienteret og pragmatisk tilgang kendetegner mit virke. Ofte stiller jeg spørgsmålet:  ”Hvorfor kan vi ikke gør det….”, forstået på den måde, at jeg dagligt udfordrer det bestående og sjældent stiller mig tilfreds med svar som ”Det har vi altid gjort” eller begrundet med, at det er svært i forhold til nuværende procedurer, regler etc.

  I denne søgen efter at optimere og forbedre, skelner jeg ikke til politisk ideologi og ståsted. Argumentet tæller og en god idé er stadig en god idé, selvom den måtte komme fra en politisk modstander. Således indbyder jeg til samarbejde og respekt ud fra devisen om, at vi alle ønsker det bedste for Danmark, til gavn for unge, ældre og dem i midten, familier og singler, men også gæster udefra, om det så er studerende, der gæster Danmark i et par år eller turister, som har slået vejen forbi.

  Alle skal de opleve, at her er der nogle borgere, der har et land og ikke et land, der har nogle borgere.

  Folketingskandidat Stephan Arnold i Horsens
 • Siden jeg var ganske ung har jeg haft lyst til at komme i Folketinget. Tilbage i 1992, lige efter at vi i Danmark havde stemt nej til Maastricht-traktaten, meldte jeg mig ind i Venstre. Årene gik og jeg blev elevrådsformand, formand for VU i Odder og efterfølgende bestredet flere tillidsposter i Venstre. Jeg har altid interesseret mig for samfundets styrelse, interesseret mig for, hvorledes vi prioriterer de fælles ressourcer og hvorledes vi sikrer, at den enkelte har frihed, muligheder, lyst og evner til at forme eget liv.

  Derfor er det også naturligt for mig nu, hvor jeg har oparbejdet betydelig erhvervs- og livserfaring, at stille mit folketingskandidatur til rådighed for borgerne i Horsens Kommune og resten af Østjylland. Meget kan ske og det kan være halsløs gerning at afgive løfter, men et vil jeg give: Efter valget til Folketinget bor jeg stadig i min valgkreds – jeg synes, det er en uskik at populære kandidater flyves ind til såkaldte sikre kredse. Jeg er født og opvokset i Østjylland, jeg har rejst omkring i Danmark bevares, men nu har jeg slået mig ned på landet nordøst for Horsens. Jeg agter således at dele vilkår med dem, jeg repræsenterer. Man skal kunne møde mig i weekenden, på fjorden i min lille båd eller når jeg handler ind.

  Sådan vil jeg tjene borgerne bedst

  Jeg har gennem mit aktive virke i Venstre et godt forhold til byrådsgruppen og får således hurtigt kendskab til hvilke konsekvenser folketingsbeslutninger har ude i virkeligheden i kommunerne. Dette er en af fordelene ved et gammelt parti, hvor vi samarbejder på tværs af de administrative niveauer På den måde tror jeg, at vi tjener borgerne bedst.

 • Jeg ejer virksomheden Saconco, der er specialiseret i digitalisering af den kollektive trafik. Vejen hertil er gået gennem mange brancher og funktioner. De fleste af årene har jeg arbejdet som leder, projektmager og problemknuser. De seneste år har mit virke overvejende været på den internationale bane.

  Forudsætningerne for det går gennem en elevuddannelse som grossist/købmand, toppet op med en HD i Organisation & ledelse og en hulens masse forskellige jobs i det private erhvervsliv.

  Længere tilbage, i barndommen blev værdikompasset grundlagt i Spejderbevægelsen, hvor respekt for egen og andres overbevisning, at værne om naturen samt tage medansvar for samfundet dyrkes samtidig med, at man er en god kammerat, hensynsfuld og til at stole på.

  Stephan Arnold - Venstres Folketingskandidat for Horsens i Østjyllands Storkreds

  Længe før det blev jeg uddannet befalingsmand & officer ved Opklaringsbataljonen ved Jydske Dragonregiment i Holstebro.

  I 2002 blev jeg udsendt som delingsfører for en spejderdeling til Kosovo. Siden har jeg været tilknyttet Forsvaret som reserveofficer, nu som Kaptajn af Reserven i staben ved Arktisk Kommando i Grønland.

Mine politiske fokusområder

 • Uanset hvorledes vi vender og drejer det, så skal pengene tjenes, før de kan bruges. I Danmark er det de privatejede virksomheder, der via eksport tjener penge til vores fælles vældfærd. Enten direkte via afgifter og virksomhedskat eller indirekte via lønninger til de ansatte.

  Men pengene genereres nu engang kun et sted og der er gennem vækst i den private sektor.

  Derfor skal vi i Danmark også give virksomhederne de bedste vilkår, og vi skal fjerne så mange hindringer, som over hovedet muligt, ja vi skal gøre det modsatte og hjælpe virksomhederne.

  I mine over 20 år i det private erhvervsliv har jeg observeret mange benspænd, som fjerner fokus fra at vækste. Benspænd som bevirker, at mange ikke tør starte egen virksomhed, benspænd som bevirker, at nogle af vores dygtigste hoveder forlader landet for at starte op i andre lande.

  Derudover er der også benspænd, som bevirker, at allerede etablerede virksomheder får sværere og sværere ved at generere profit, udelukkende fordi de har valgt at drive deres virksomhed fra Danmark.

  Jeg vil arbejde for at fjerne benspænd, jeg vil arbejde for at Danmark motiverer endnu flere til at starte egen virksomhed, idet hele taget vil jeg sikre,  at fokus er på at tjene penge, før vi bruger energi på at bruge dem.

  Jeg ønsker derfor at komme i dialog med lokale virksomheder om, hvorledes jeg som politiker kan gøre mit til, at de nemmere kan vækste og tjene penge til Danmark.

 • Den udvidet forældreopgave, hvad er det?  Når man bliver forældre ved man ikke, hvilken spændende opgave, man går indtil. Sådan har det altid været og for langt de fleste er det en overskuelig opgave med mange dejlige stunder.

  Men nogle forældre får et barn med synligt eller usynligt handicap. Med et, har de fået og påtager sig denne  udvidede forældreopgave. Nu kunne man så forvent,  at samfundet står klar med hjælp og ja det findes da også teknisk set, men ofte skal forældrene nu påtage sig rollen som jurist & sagsbehandler, for blot at komme igennem til den hjælp, som deres børn har behov for.

  Vi skal underbygge og støtte disse forældre i deres bestræbelser på at give deres børn de bedste vilkår. Fejler vi i at støtte de forældre, som har påtaget sig den ekstra opgave, fejler vi som samfund og konsekvenserne rækker langt ud over det enkelte barn og ind i klasselokalerne, hvor det påvirker alle børnene.

  Jeg vil arbejde for, at der skabes et liberalt marked med tilbud til familierne og jeg vil lade pengene følge børnene,  til de tilbud, som deres forældre finder bedst for netop deres barn.

  Stephan Arnold - Venstres Folketingskandidat for Horsens i Østjyllands Storkreds
 • Bæredygtighed handler om at minimere anvendelsen af ressourcer. Natur-, menneskelige- og økonomiske ressourcer. Men bæredygtighed handler også om at gøre det klogt og sikre, at vi har initiativet og er på forkant med teknologi og udvikling. Den danske stat er ubetinget den største arbejdsplads i Danmark og har dermed det største ansvar, men også muligheden for at stimulere et marked for bæredygtighed. Med  andre ord kan vi tage handsken op og forvandle en udfordring til århundreds forretningsmulighed. Så et godt sted at starte er i staten, hvor der kan afprøves ny teknologi, der indkøbes hos de private virksomheder, således at ressourcer på alle niveauer bruges med samme respekt og omtanke, som var det ens egen. Til gavn for den klode, vi kun har til låns.

  Jeg vil arbejde for, at vi på alle niveauer i samfundet motiverer til at finder innovative, bæredygtige løsninger, bundet op på fakta og fornuft.

 • I de seneste år har jeg hørt flere tale for, at vi skal rejse mindre – sikke noget vås, vi skal rejse mere. At rejse er at leve, mennesker der mødes og handler, bekriger ikke hinanden. Og hvad hjælper det at tage en god uddannelse, hvis man ikke kan bringe den i spil, blot fordi man bor i Horsens og drømmejobbet er i Herning.

  Vi skal naturligvis gøre det klogt, men at pege et transportmiddel ud som synder, blot fordi man selv har adgang til kollektiv trafik er halsløs gerning.

  Jeg vi arbejde for et Danmark, som er foregangsland, når det kommer til mobilitet. Om det så er selvkørende el-biler på abonnement, små droner der flyver børn fra Endelave og til gymnasiet i Horsens, bussen, som vi kender den i dag eller familien på landet, som har en 4-hjulstrækker til hestetraileren og én mikrobil, der kan kører børnene til fritidsaktiviteter. Jeg vil arbejde for at stimulere et marked, som kan tilbyde bæredygtige mobilitetsløsninger, som borgerne reelt efterspørger og ikke noget,  som bliver presset ned over hovedet på dem. Det skal naturligvis være bæredygtigt, men det ved jeg også, at markedet kan tilbyde.

  Sikkertrafik bløde bilister i sydbyen
 • Danmark har mange venner i den globale verden, vi har været medlem af FN og NATO siden oprettelsen af begge organisationer og siden 1972 også af EF, som nu er EU.  Medlemskabet af EU har sikret, at vores virksomheder har kunnet vækste på EU’s indre marked, hvilket har skaffet arbejde og velstand for alle danskere.

  NATO har sikret stabilitet således, at vi har kunnet handle frit på de markeder, vi har været på. NATO er af overordentlig stor betydning, navnlig for et land som Danmark, der har en geografisk placering ved indgangen til Østersøen. Et land deltagende i Rigsfællesskab med Grønland og Færøerne, der er placeret i Nordatlantens vigtigste søpassager.

  De seneste handlinger på den globale scene har vist, at det er vigtigt at have venner omkring sig, noget som jeg er sikker på, at ukrainerne kan skrive under på og sætter stor pris på i disse dage

  Det er derfor, jeg bruger begrebet venner. Venner kan man ikke få for mange af. Derfor var det også glædelig,  at vi endelig kom af med forsvarsforbeholdet således, at vi kan indgå i reelle og forpligtende samarbejder med vores europæiske venner.

  Jeg vil arbejde for et Danmark, der aldrig bliver selvtilstrækkelige, et Danmark, som man kan regne med. Et Danmark, som har mange venner. Jeg vil arbejde med et Danmark,  der er så velanset,  at når vi fra tid til anden hæver en kritisk røst over andre landes gøren og laden, så bliver der lyttet, ikke fordi vi er en stor militærmagt, der kan true, men fordi vi er velanset blandt venner og respekteret.

Venstre Stephan Arnold Thomsen

Vælgerkreds: Østjylland

Kontakt

E-mail: stephan@rnold.dk
Adresse: Lundumskovvej 17, 8700 Horsens
Telefon: +45  4196 4097

OBS: Har du en nyere mobil, kan kameraet automatisk scanne QR-koden.

Stephan Arnold - Facebook QR kode
Stephan Arnold - Twitter QR kode
Stephan Arnold - You-Tube QR kode
Stephan Arnold - QR kode Linkedin
Stephan Arnold - Instagram QR kode