fbpx

Flere varme hænder i sundhedsvæsenet – til glæde for patienter og personale!

Birte Andersen byrådsmedlem i Skanderborg og folketingskandidat i Horsens Kredsem

Flere varme hænder i sundhedsvæsenet – til glæde for patienter og personale!

Flere varme hænder i sundhedsvæsenet – til glæde for patienter og personale! 670 695 Venstre

Regeringen er på vej med 25 nye tiltag, som skal sikre flere sygeplejersker, SOSU-assistenter og flere læger i de kommende år – og som skal sikre, at der ikke bliver gået på kompromis med patientsikkerheden.

Det drejer sig om at få mere patientkontakt og mindre belastende arbejdsbetingelser for de ansatte:

Overbelægning, travlhed og et alt for højt tempo i hverdagen kombineret med mangel på læger og sygeplejersker medfører stress, dårlig trivsel for de ansatte og i sidste ende kan det gå ud over patienten.

Regeringen tager den problemstilling meget alvorligt, og har allerede taget en række initiativer, der afhjælper personalemanglen – de 25 nye tiltag indebærer bl.a.:

  • At optaget på sygeplejerskeuddannelsen øges, så der de næste år kan optages 2.000 flere sygeplejersker, og der bliver arbejdet på at få flere deltidsansatte til at gå op i tid.
  • Der vil blive sat massivt ind på flere fronter for at øge antallet af alment praktiserende læger, så det kan mærkes (fra 252 læger i uddannelsesforløb i almen medicin i 2015 til 370 i 2020).
  • I samarbejde med FOA, kommunerne og regionerne lægges der op til en væsentlig forøgelse af uddannelsespladser for SOSU-hjælpere og -assistenter, det kommer vi til at høre meget mere om.

Der skal være sundhedspersonale nok på alle områder og i alle dele af landet, der skal være gode arbejdsvilkår, både af hensyn til den enkelte medarbejder og for at sikre en høj kvalitet i arbejdet og dermed sikkerhed for patienterne.

For de fleste ansatte i sundhedssektoren er det i mødet med den enkelte patient, at deres arbejde giver mest mening – i bund og grund er det tiden til dette møde, der skal sikres med de nye tiltag.

Vi har også brug for, at flere unge mennesker drømmer om at gøre en forskel for andre – og vælger en sundhedsuddannelse. De skal være med til at løfte kvaliteten og skabe mere nærhed i det danske sundhedsvæsen. Vi løfter i flok.

Af Birte M. Andersen, byrådsmedlem og Folketingskandidat Horsens Kredsen (V)