fbpx

Et stort og visionært sundhedsudspil

Hospitalsenheden Horsens

Et stort og visionært sundhedsudspil

Et stort og visionært sundhedsudspil 1249 749 Venstre

Den reform af sundhedsvæsnet, som regeringen netop har præsenteret, er stor om omfattende. Det er kompliceret stof, og jeg forstår godt, at nogen har vanskeligt ved at finde hoved og hale i det hele.

Som sygeplejerske og gennem mange år ansat inden for ældreområdet, og som byrådsmedlem og folketingskandidat har jeg prøvet efter bedst evne at sætte mig ind i sundhedsudspillet.

Efterhånden som jeg får mig sat ind i reformen, bliver jeg mere og mere positiv.

Efter min mening er der rigtig gode tanker og initiativer i planen. Dette med at komme så tæt på borgerne som muligt i behandling af de sygdomme, som er diagnosticeret og som alle prognoser fortæller, der kommer flere af, er meget fornuftigt.

KOL, diabetes 2, hjertesygdomme, som er konstateret og behandlet, men nu skal kontrolleres, justeres og følges, skal naturligvis behandles i nærmiljøet i det lokale lægehus eller sundhedscenter i samarbejde med det kommunale sundhedspersonale.

Super- og akutsygehuse

De store supersygehuse er til diagnosticering, behandling og mere komplicerede sygdomme. Hertil kommer den uddannelse og forskning, der naturligvis hele tiden skal kunne foregå.

Horsens Sygehus bevares som akutsygehus, med de funktioner og specialer vi kender i dag. Det vil i virkeligheden betyde en både styrkelse og sikring af Horsens Sygehus i fremtiden. Omkring Horsens Sygehus skal der etableres et sundhedsfællesskab med deltagelse af sygehuset, de alment praktiserende læger og kommunerne i området. Det vil gøre, at vi nedbryder silotænkning mellem sektorerne. Kommunerne vil få en større rolle over for deres borgere i den nye struktur. Hele området vil blive knyttet tættere på hinanden og integreret omkring det enkelte patientforløb.

Man kan sige, at strukturen bliver bygget op på den præmis, at det drejer sig om at give den fagligt bedste behandling til patienten. Hertil skal lægges, at det ligger til grund for hele reformen, at der skal flere ressourcer til sundhedsvæsnet og den ældre medicinske patient, og at der skal ansættes flere sygeplejersker og læger.

Ligeledes at der skal oprettes flere akutberedskaber og tildeles flere såkaldte ydernumre til lægepraksis, for at få dækket landet optimalt ind.

Det er et stort og kompliceret udspil, som regeringen her har præsenteret. Men det er også visionært og fagligt stærkt. Jeg er ikke i tvivl om, det peger ind i fremtiden på en måde, som tager højde for den demografiske udvikling – mange flere ældre og mange flere kroniske patienter.

Det er en plan, der vil gøre det samlede sundhedsvæsen endnu bedre, og som rummer muligheden for, at vi kan få et moderne sygehus- og sundhedssystem, der er blandt de absolut bedste.

Og det er hvad danskerne fortjener.

Af Birte M. Andersen, byrådsmedlem og Folketingskandidat Horsens Kredsen (V)

Folketingskandidat Birte M. Andersen for Venstre