fbpx

Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse!

Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse

Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse!

Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse! 1488 1190 Venstre

At få en uddannelse er afgørende for ethvert ungt menneskes fremtid – for hans eller hendes tilknytning til arbejdsmarkedet og som forudsætning for en for aktiv deltagelse i samfundet.

Der er flere end 100 erhvervsuddannelser at vælge imellem: murer, social- og sundhedsassistent, elektriker, mekaniker og tømrer osv.osv.

Der er tale om uddannelser, hvor vi med sikkerhed ved, at der er brug for alle, der vil være med.

Vi har ansvaret for at give de unge en solid start på voksenlivet og på arbejdsmarkedet gennem en uddannelse – en tilstrækkelig rekruttering til de håndværkeruddannelserne er samtidig grundlaget for at vi kan opretholde og udvikle samfundet.

På det felt, jeg selv kender bedst til, social- og sundhedsområdet er efterspørgslen på udannede medarbejdere på det højeste niveau siden 2008 – og at der er kvalificerede ansatte her, er grundlaget for at velfærdssamfundet, som vi kender det i dag, kan fungere.

Der er derfor al mulig god grund til at sikre, at flere unge tager en erhvervsuddannelse – her har erhvervsfaglige skoler, virksomhederne og kommunerne et stort ansvar.

Regeringen løfter sin del af ansvaret ved at afsætte 500 mio. kr. til en pulje for folkeskolen, der skal have et løft over en tre- årig periode, så endnu flere efter endt folkeskole kan gå i gang med at tage en erhvervsuddannelse.

Jeg har klare ambitioner om at løfte alle børn og unge – også dem, der ikke har haft de allerbedste muligheder med hjemmefra. Ingen skal tabes på gulvet, og alle skal have mulighed for en fremtid med et job og en aktiv tilværelse.

Af Birte M. Andersen, byrådsmedlem og Folketingskandidat Horsens Kredsen (V)

Folketingskandidat Birte Andersen