fbpx

Flere ældre – mere vold

Flere ældre – mere vold

Flere ældre – mere vold 1280 853 Venstre

I løbet af de kommende 12 år vil antallet af ældre over 70 år vokse fra i dag godt 800.000 til omkring en million. Meget peger i retning af, at det aldrig har været så godt at være ældre som i dag.

Mange har muligheden for at leve et fysisk aktivt liv, med mange oplevelser og muligheder for at dyrke egne interesser.

Det er dog også sådan, at en del ældre er svækkede med dårligt helbred og store funktionstab såvel fysisk som psykisk. Økonomiske eksperter siger, at udgifterne til ældrepleje og sundhedsudgifterne vil stige voldsomt de kommende år.

De største udfordringer kommer, når mennesker bliver meget gamle, så stiger andelen af demente og borgere med flere diagnoser på samme tid.

Vi skal naturligvis sætte ind med vedligeholdende træning, med de moderne teknologiske løsninger der findes, og som kan støtte borgerne i at forblive selvhjulpne så lang tid som muligt.

Desværre er der en tendens til, at nogle tror, at udfordringerne med de mange flere svækkede ældre kan løses med ny teknologi, som f.eks. telemedicin.

Men omsorg kommer vi ikke uden om. Når man bliver syg og svækket har man brug for omsorg. Omsorg fra andre mennesker, fra professionelle og fra familierne.

Desværre oplever vi også tiltagende vold i ældreplejen. Denne vold er jo ikke udtryk for at den demente bevidst ønsker at skade personalet. Aggressivitet og uro er hyppige symptomer hos demente. Personligheden ændres gennem sygdomsforløbet. Selv dagligdags gøremål som at hjælpe den demente med påklædning kan udløse disse voldsepisoder.

Der er naturligvis ikke holdbart, ingen skal gå på arbejde og være bange for, hvornår man rammes af vold.

Vi bliver derfor nød til at bevillige den tid, der skal til, for at den demente kan følge med og være inddraget. Ofte tildeles tiden til pleje af den demente borger på en måde, der ikke levner plads til individuelle hensyn. Den tænkning må ændres, når vi vil sikre værdigheden i ældreplejen, undgå vold i dagligdagen og bedre kunne rekruttere det nødvendige personale.

Det er jo mennesker vi har med at gøre, som er ramt af en sygdom i hjernen. Dette kræver en helt særlig indsats og for øvrigt også særlige kompetencer, at kunne passe og pleje disse borgere med den værdighed der også skal til. Budgetterne til ældrepleje er ofte urealistisk lave. Området skal prioriteres med realisme, personalet skal kunne arbejde trygt med de ældre med den tid, det nu tager når man skal arbejde individuelt og hensynsfuldt med svage ældre.

Af Birte M. Andersen, byrådsmedlem og Folketingskandidat Horsens Kredsen (V)