fbpx

Erhvervs- og vækstpakke 2017

Venstres viceborgmester i Horsens Kommune | Martin Ravn

Erhvervs- og vækstpakke 2017

Erhvervs- og vækstpakke 2017 750 750 Venstre

Venstres budgetforslag fra 2017

‘Kommunen falder seks pladser i DI 2017 erhvervsklimaundersøgelse i forhold til 2016 og er nu nummer 29. Det er en udvikling Venstre vil stoppe. Målet skal være, at vi er blandt de 5 mest erhvervsvenlige kommuner i landet.
Virksomhedernes største bekymring er tiltrækning og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det kræver en meget mere fokuseret indsats af jobcentret og ekstraordinære initiativer.

Men andre forhold og parametre kan også gøres bedre.

Byggesagsgebyr

For nuværende er gebyret 755 kr. i timen, hvor prisen i Odder er 530 kr. og 482 kr. i Silkeborg. Er det et udtryk for en effektiv sagsbehandlingstid, så prisen er i overensstemmelse med sagsforløbet eller skal gebyret sænkes!

Sagsbehandlingstiden

Desuden skal der forsat være fokus på sagsbehandlingstiden og samarbejdet mellem de enkelte kommunale afdelinger, så en effektiv, smidig og hurtig sagsbehandling sikres.

Affaldsgebyret

Affaldsgebyret skal ligeledes bringes i niveau med nabokommunerne og så skal virksomheder, der ikke producerer affald fritages.

Målrettet indsats 

Kommunen udvikler sig stærkt på bosætning og infrastruktur, men det er for få virksomheder, som flytter hertil. Det vil Venstre ændre med en målrettet indsats for at tiltrække virksomheder til kommunen.

Konkurrenceudsættelse

Der er stadig et stort potentiale for kommunale effektiviseringer gennem konkurrenceudsættelser. Det gælder de tekniske driftsopgaver, men ifølge DI, er der samlet en potentiel gevinst på 49-74 millioner kroner på udbudsegnede opgaver.

Øvrige fokuspunkter

Øvrige fokuspunkter er kommunens udbudsprocesser overfor kommunale leverandører, styrkelse af voksenlærlingeordningen, iværksætteri og kommunal samarbejde på tværs af kommunegrænserne, herunder renovation som også bør omfattes et årligt effektivitetskrav.

Hele kommunens tilgang til erhvervslivet, skal være gennemsyret af parolen “Hvad kan vi gøre for dig”.