fbpx

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1920 1075 Venstre

INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 27. august 2020 kl 19:00

Generalforsamlingen afholdes i Festteltet hos Restaurant Amalielund Mad, Silkeborgvej 44, 8700 Horsens (Horsens Golfklub)

Beklageligvis har bestyrelsen modtaget Frank Nielsens anmodning om at fratræde som generalforsamlingsvalgt formand grundet sygdom. Det er derfor jvf. vedtægterne nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med nedenstående dagsorden.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens orientering
3) Valg af formand
4) Eventuelt

Kommuneforeningen er vært ved en kop kaffe og kage. Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling er nødvendig og skal stiles til kaare.dahl@mail.dk eller SMS 20444163 med oplysning om navn og tlf. nr. samt antal deltagere og være modtageren i hænde senest Tirsdag den 25. august 2020 kl 24:00

Med venlig hilsen
Kaare Peter Dahl
Midlertidig formand – VENSTREs Kommuneforening HORSENS
Røde Mølle Banke 6,
8700 Horsens
E-mail: kaare.dahl@mail.dk – SMS 20444163