Ole Dahl Kristensen

  • Udvikling i oplandsbyerne gavner også Horsens
  • Uddannelse er den bedste investering kommunen kan lave
  • Kommunalt borgernære ansatte skal ikke udsættes for bureaukrati
Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Kontakt

E-mail: ole.jesper.dahl@kristensen.tdcadsl.dk
Adresse: Brædstrup
Telefon: (privat)
Telefon: 99 55 91 81 (mobil)