fbpx

Ole Dahl Kristensen

Om mig:

Jeg er 52 år, jeg bor på et nedlagt landbrug nord for Brædstrup sammen med min kone Marie. Vi har tre børn som alle er fyldt 18, og som er i arbejde eller under uddannelse. Vi nyder også at have to børnebørn.
Til daglig er jeg ansat som teknologiansvarlig ingeniør i en stilling hos Ørsted – hele mit arbejdsliv handler om vindenergi og målinger på off-shore vindmøller. Jeg nyder det internationale miljø som mit arbejde giver mig.

Fritid

I min fritid er jeg medlem af Kommunalbestyrelsen i Horsens, jeg sidder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i Børne- og Uddannelsesudvalget og har også sæde i bestyrelsen for Horsens Erhvervshavn. Jeg er meget ydmyg overfor kommunalarbejdet; vi påvirker simpelthen menneskers liv og vilkår, og forhåbentligt i den bedste retning. Derudover er jeg engageret  i lokalrådet, jeg er formand i Støtteforeningen for Gudenå Hospice i Brædstrup og jeg tager del i organisationsarbejdet i Venstre.
Troen på at civilsamfundet bidrager til fællesskabet, igennem frivillighed, er en del af mine værdier.

Mærkesager

Jeg har fra min tid i skolebestyrelsen taget et stort engagement til mig omkring vores skoler. Børne- og Uddannelsesområdet er hele fundamentet for vores samfund. Det er så vigtigt at  vores børn får et godt afsæt i daginstitutioner og i skolen. Vi skal møde børnene der hvor de er og vi skal sikre at de får de bedste vilkår for at gøre sig så dygtige, som det enkelte barn har mulighed for.
Jeg har en meget stærk tro på at alle mennesker har ret til at indgå i et arbejdsfællesskab. Dels er det utroligt vigtigt for den enkelte at være i fællesskabet, det er vigtigt at føle at man bidrager til fællesskabet og hele vores samfundsstruktur hviler på at de der kan, også har pligten til at bidrage. Og jeg ved at ALLE har noget at bringe ind i fællesskabet.

Som kommune skal vi være med til at sikre at vores primær-erhverv fungerer, vi skal være garanter for at erhvervene til stadighed har rammer og vilkår som tager det vigtige hensyn til  omgivelserne og som samtidig sikrer erhvervenes mulighed for at bidrage til vores fælles økonomi.

Når jeg holder helt fri, holder jeg meget af en løbe- cykel- eller gåtur i den helt fantastiske natur vi har i kommunen, jeg holder vanvittigt meget af at være på skitur med min familie og jeg  elsker en god rockkoncert hvor man virkelig kan mærke musikken.

Min telefon, 9955 9181, er altid åben, jeg vil meget gerne have dine input til det vigtigste i kommunalpolitik.

Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Kontakt

E-mail: ole.jesper.dahl@kristensen.tdcadsl.dk
Adresse: Brædstrup
Telefon: +45 9955 9181