fbpx


Lars Jensen

Social opmærksom, Venstre-kandidat til byrådet 💙

Den uofficielle borgmester for børn og unge mennesker i Horsens Kommune

 • Glæde over forebyggelse der giver besparelser…👀

  Børn og unge samt pasningstilbud i Horsens

  Den nye økonomiske aftale mellem KL og regeringen sætter så stram en ramme på anlægsudgifterne, at vi som kommune bliver nødt til at samarbejde og tænke i nye muligheder. Det er tid til forandring. Det er tid til at turde tænke anderledes. Det er tid til at række ud efter vores samarbejdspartnere.

  Vi skal skabe gunstige vilkår ✅

  Vi bliver vi nødt til at skabe gunstige forhold for de ansatte og samarbejdspartnere, som skal være med til at løfte opgaven på børneområdet. Der bliver ikke råd til at bygge nye, store institutioner, og det er svært at skaffe pædagoger nok til de ledige stillinger. Det er et faktum, at vores daginstitutioner er presset rigtig mange steder på både plads, og man mangler voksne.

  Vi skal ganske enkelt blive bedre til at sælge varen, til dem som ønsker, at gøre en forskel for vores børn.

  I Horsens kommune har man gennem tiden fjernet flere og flere dagplejere på landkortet – det gælder såvel kommunalt som de private. Krav og regler for at starte ny pasningsordning er så kringlede, at man næsten giver op på forhånd. Det har ikke været hensigtsmæssigt, og kommer nu til at få konsekvenser for den fremtid, vi kigger ind i. Lad os få skabt nogle rammer, der gør det attraktivt at være dagplejere/børnepassere.

  Bæredygtigt og klimavenligt pasningstilbud ✅

  Det vil også være en måde, hvorpå vi kan tilgodese vores klimaplan DK2020 i kommunen, da en udvidelse af det frie valg på dagtilbudsområdet ofte vil være med udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse, så vi slipper for at bygge nyt og dyrt. Det er godt for miljøet.

  Det er tid til forandring – tid til samarbejde.

  Som vi siger i Horsens: I HORSENS LØFTER VI I FLOK 🎉🎉

  Byrådsmedlem for Venstre i Horsens
  Lars Jensen
  Valmuevej 22, 8700 Horsens
  Mobil: 4017 1492 – lmlj@horsens.dk

  Byrådsmedlem for Konservative
  Annette Schulz Jensen
  Bleldvej 40, 8700 Horsens
  Mobil: 2286 2275 – jeann@horsens.dk

 • Glæde over forebyggelse der giver besparelser…👀

  Dummy Image

  Private pasningsordninger har trange kår i Horsens Kommune. Kan vi ikke lukke dem med rigide regler, så kan vi lukke dem inde fysisk, så det bliver bøvlet logistisk for trafikanterne, f.eks. at komme til og fra en børnehave.

  Her tænker jeg på kommunens nye plan for trafiksikkerhed i Sydbyen i og omkring Dagnæs-kvarteret.

  Hvis jeg kigger på planen for Sognegårdsvej, så giver det overhovedet ikke mening at lukke Sognegårdsvej af ved Bremersalle. Jeg er født og opvokset i Dagnæs og har tidligere boet på Bremersalle i 20 år, så jeg kender lidt til området.

  Lukker af for to erhvervsvirksomheder

  Man har lukket to erhvervsvirksomheder inde i et område, hvor deres virksomheder netop har behov for, at man nemt kan komme til og fra området uden, man ud på for store omveje, som jo heller ikke er særlig klimavenligt.

  At behandle virksomheder på denne her måde er ikke i orden. 

  Derudover skal man huske på, at en del af området omkring Sognegårdsvej er tidligere erhvervsejendomme, som er udlagt til by-fortætningsområde. Der vil uomtvisteligt komme væsentligt flere boliger i området, så alle skal ud via Bjerrevej – Derfor giver det slet ikke mening at lukke Sognegårdvej af ved Bremersalle.

  Bæredygtigt fællesskab uden omveje

  Så kære forvaltning, tænkt jer nu godt om, inden vi sender for mange bilister rundt på store omveje i Sydbyen, der ikke er klimavenligt. – Det er værd at bemærke, at byrådets titel på vores arbejdsgrundlag 2022-25, bygger på ”et godt liv i et bæredygtigt fællesskab”.

  Byrådsmedlem for Venstre i Horsens 

  Lars Jensen
  Valmuevej 22, 8700 Horsens
  Mobil: 4017 1492 – E-mail: lmlj@horsens.dk

 • Glæde over forebyggelse der giver besparelser…👀

  Begrebet ”aktivitetsbestemt medfinansiering” er et forholdsvis nyt begreb, som har indfundet sig hos undertegnede. Ikke desto mindre, et det begreb, som lægger beslag på en ikke ubetydelig del af vores Velfærds- og sundhedsbudget i Horsens Kommune, hvor vi betaler i alt 335.000.000 kr., som er bestemt af Sundheds- og Ældreministeriet.

  Man kunne spare mange penge på dyre indlæggelser af ældre fra plejehjemmene i Horsens, ved at man praktiserer medicinsk behandling i eget hjem. I Odense Kommune fandt de løsningen og sparede ca. 92% af alle indlæggelser fra plejehjemmene.

  Glæde over forebyggelse der giver besparelser? 👈

  Så kunne man jo som kommunalpolitiker glæde sig over, at hvis vi som kommune er god til at forebygge og samtidig kan spare penge, så vil der være råd til andre opgaver i vores hårdt prøvede velfærds- og sundhedsområder. Det vi kalder, SKAL opgaver.

  Men nej, (IT-)systemet virker ikke, så Horsens Kommune betaler årligt 335.000.000 kr. til regionen, uden man reelt ved, hvad man betaler til.

  Forklaring kommer her: ⬇️

  På grund af mange udfordringer med aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 og 2019 valgte regeringen i 2019 at fastfryse afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering på et niveau svarende til den enkelte kommunes budgetterede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

  Fastfrysningen fortsætter indtil videre i 2022. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2022 svarer til Sundheds- og Ældreministeriets skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering.

  Venstre kræver politisk afklaring på et (IT-)system, der ikke virker ☹️

  I Venstre kræver vi en politisk afklaring på, om (IT-)systemet kommer i drift pr. 2023, og hvis ikke, hvornår kan man så forvente, det kommer i drift?

  Måske vores Borgmesteren Peter Sørensen, der sidder med i det regionale Sundhedskoordinationsudvalg, der har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar, kan hjælpe os med en politisk afklaring på problemet?

  Byrådsmedlem for Venstre i Horsens 

  Lars Jensen
  Valmuevej 22, 8700 Horsens
  Mobil: 4017 1492 – E-mail: lmlj@horsens.dk

  Karina Aaman
  Munksbakke 44, 8700 Horsens
  Mobil: 2925 3321 – E-mail: kaaam@horsens.dk

  Irene Simonsen
  Strandgade 19, 8700 Horsens
  Mobil: 5356 3012 – E-mail: irs@horsens.dk

 • Nyt lovforslag om sundhedsklynger er godt for Horsens Kommune! 👀

  Sundhedsklynger i Horsens|Klyngen

  Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har netop fremlagt det bebudede forslag om at oprette forpligtende sundhedsklynger omkring alle landets 21 akuthospitaler.

  Vi har allerede god succes med vores Sundhedsklynger i regionen, men nu udvider man med et politisk niveau og styrker samarbejde endnu mere politisk på tværs i hele regionen.

  Gennem flere år har repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget for nærliggende kommuner, hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland arbejdet tæt sammen med sundhedsklyngerne. Klyngerne har fokus på at sikre borgerne god og sammenhængende hjælp til sundhed og sygdom, og understøtte kvaliteten og den effektive ressource-udnyttelse i vores fælles sundhedssystem.

  Horsens er med i sundhedsklyngen der hedder ”Horsensklyngen” der består af:

  Regionshospitalet Horsens, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune og Skanderborg Kommune

  👉 I følge lovforslaget skal fremtidens sundhedsklynger blandt andet:

  • Aftale lokale modeller for bedre patientforløb med fokus kvalitet og nærhed for borgeren.
  • Igangsætte samarbejdsprojekter om eksempelvis akutpladser, bedre forløb for udsatte psykiatriske patienter, borgere med kroniske sygdomme og fælles forebyggelsesindsatser.
  • Implementere og følge op på lokalt og nationalt aftalte initiativer, eksempelvis kvalitetsløft af akutindsatsen i kommunerne.
  • Følge nøgletal og data for populationen i sundhedsklyngen og sætte mål for udviklingen.

  Alt sammen rigtige gode forslag der skal være med til, at vi får et effektivt sundhedssystem, og bliver bedre til at sætte ind de rigtige steder i forhold til forebyggelse.

  Vi har bare ikke et styrbart system! ☹️

  Vi har en afregningsmodel med regionen omkring det vi kalder ”Aktivitetsbestemt medfinansiering” af sundhedsområdet, og pt. er denne afregningsmodel ikke et styrbart redskab for kommunerne. Min bekymring går på, at vi i Horsens Kommune har en udgift på ca. 335. mio kr., som er 20% af vores samlede udgifter på sundhed- og velfærdsområdet. Det er en stor andel af vores budget, som er ikke styrbart for kommunen. Vi bliver hverken præmieret for at gøre det godt, eller ”straffet” for at gøre det knap så godt.

  Byrådsmedlem for Venstre i Horsens

  Lars Jensen
  Valmuevej 22, 8700 Horsens
  Mobil: 4017 1492 – E-mail: lmlj@horsens.dk

  Karina Aaman
  Munksbakke 44, 8700 Horsens
  Mobil: 2925 3321 – E-mail: kaaam@horsens.dk

  Irene Simonsen
  Strandgade 19, 8700 Horsens
  Mobil: 5356 3012 – E-mail: irs@horsens.dk

  *) https://www.dr.dk/nyheder/indland/overbelaegning-oeger-risikoen-fejl-og-kan-koste-liv-se-hvordan-det-ser-ud-paa-dit ⬅️

 • Forebyggelse med medicinsk behandling i eget hjem 💙

  Forebyggelse med medicinsk behandling i eget hjem

  Landets hospitaler har overbelægning som aldrig før, og det gælder i særdeleshed også på Regionshospitalet i Horsens med 26,2%*).

  Landets hospitaler har overbelægning som aldrig før, og det gælder i særdeleshed også på Regionshospitalet i Horsens med 26,2%*).

  I Horsens kan vi aflaste regionshospitalet, hvis vi får flere behandlet i eget hjem i stedet for at køre dem på sygehuset. Hvorfor ikke lave “hospitalsbehandling” i eget hjem? Det giver patienten mulighed for behandling i trygge og velkendte rammer.

  Det synes vi i Venstre giver god mening. 💙

  Odense Kommune fandt løsningen 💪

  Flere steder i Danmark har man allerede god erfaring med medicinsk behandling af ældre i eget hjem. Odense Kommune kørte et forsøgt i 1. kvartal 2021, hvor man fik så gode resultater, at man udvider det til flere kommuner på Fyn. Projektets hovedformål var at få afklaret potentialet i et samarbejde mellem sektorerne(kommune/region) og vurdere, i hvilket omfang “hospitalsbehandling” på plejehjemmet var muligt og på denne måde skabe optimale patientforløb i trygge, velkendte rammer.

  I Odense Kommune lykkes de med at nedbringe indlæggelserne af de ældre på plejehjemmene med hele 91,6%, hvor patienten kunne blive på plejehjemmet og undgik således akut ambulancetransport.

  I skrivende stund er region Sjælland i gang med et tilsvarende forsøg, og region Midtjylland skal i gang med et tilsvarende projekt. Det kunne vi jo ligesom godt få starte op med regionshospitalet i Horsens.

  Store besparelser for kommunen ☑️

  Færre indlæggelser af de ældre giver også kontante besparelser der kan bruges på andre velfærdsopgaver i Horsens Kommune. Så skulle man tro, at det vil komme kommunekassen til gode, at vi bliver bedre til at forebygge. Men NEJ, det er der så en god forklaring på vi IKKE gør- desværre!

  IT-systemet virker ikke, så Horsens Kommune betaler årligt 335.000.000 kr. til regionen 🤔

  Vi betaler årligt 335.000.000 kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssektoren til region Midtjylland. Problemet er lige nu, at beløbet er fastfrosset, ligesom ejendomsskatten har været det i mange år.

  Måske vi også skulle se at få styr på IT-systemet, således vi kan komme i gang med forebyggelse, der frigiver økonomi til andre velfærdsopgaver i kommunen?

  ”Det sidste ord er ikke skrevet i denne her sag, hvis det står til Venstre, siger Lars Jensen” 👏

  Byrådsmedlem for Venstre i Horsens

  Lars Jensen
  Valmuevej 22, 8700 Horsens
  Mobil: 4017 1492 – E-mail: lmlj@horsens.dk

  Karina Aaman
  Munksbakke 44, 8700 Horsens
  Mobil: 2925 3321 – E-mail: kaaam@horsens.dk

  Irene Simonsen
  Strandgade 19, 8700 Horsens
  Mobil: 5356 3012 – E-mail: irs@horsens.dk

  *) https://www.dr.dk/nyheder/indland/overbelaegning-oeger-risikoen-fejl-og-kan-koste-liv-se-hvordan-det-ser-ud-paa-dit ⬅️

 • 👀 Vi står over for en gigaopgave!

  Horsens rådhus

  Vi har hørt det mange gange efterhånden. Vi står med en gigaopgave, hvor regeringen efterhånden har indgået flere aftaler med Kommunernes Landsforening om håndteringen af de forventelig mange ukrainske flygtninge, der er på flugt fra en gal mands krig. De ukrainere, der måtte vælge Danmark til, skal vi naturligvis ta’ os af. Vi skal hjælpe med et sted at bo, med skolegang, børnepasning og arbejde. Med fred og ro.

  Samtidig spørger vi os selv, om vi i den nye fremtid har råd til at fortsætte med en økonomisk prioritering i kommunen som hidtil? Det er vitalt, at vi nu beslutter, hvilke kommunale opgaver, der er absolut nødvendige og hvilke, der kan vente.

  Vi har på 2 år gennemlevet to Coronabølger. Vi ved ikke om, der venter os en ny og anderledes 3. bølge med massive tilgang af flygtninge fra Ukraine.

  Coronakrisen – som forhåbentlig er ved at gå i sig selv – var hård. Blandt andet ved den mentale sundhed og den generelle trivsel. Hver gang Christiansborg udstak nye restriktioner, og hverdagen igen blev udfordret, ja – så var svaret fra kommunerne hver gang det meget imødekommende: ”Så må vi jo løse de opgaver”.

  En afgørende tid for et sundt samfund og en sund økonomi

  Det er nu vi må lægge de mest fornuftige budgetter og kigge på kommunens øvrige ressourcer – eks. vores kapacitet på børnepasning- og skoleområdet. En eventuelt større flygtninge-tilstrømning vil gøre det nødvendigt, at vi foretager visse fravalg.

  Har vi plads og råd – uden at skulle fravælge meget andet?

  Det er nu, vi skal beslutte om, vi kan fortsætte med at prioritere en økonomi i det omfang, vi gør, inden for det, vi hidtil har betragtet som ”kan opgaver” i forhold til vores lovbestemte ”skal opgaver”. Vi kommer til at prioritere benhårdt og skal kigge på, om vi løser opgaverne rigtigt, eller der skal kigges ind i reformspor:

  Det er som om, vi står på kanten og kigger ned i nogle centrale velfærdsområder, der er meget pressede i forvejen – på flere forskellige parametre, f.eks.:

  • manglende kapacitet på pasnings- og folkeskoleområdet
  • et stort stigende antal ældre, der kræver mere pleje og omsorg
  • den fælles samfundsopgave med håndtering af ”Ukraine krisen”
  • voksende udgifter på specialområdet for vores mest sårbare borgere

  – og generelle rekrutteringsproblemer af sundheds- og velfærdspersonalet.

  Meget indikerer, at det er nu, vi skal til tage opgøret om, hvilke kommunale opgaver, der er absolut nødvendige og hvilke, der må vente. Som kommune kan vi naturligvis også bare forsætte som hidtil, og sige ”Jamen, så må vi jo også løse den næste opgave og næste igen.” Situationen er bare, at det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at prioritere mellem kan og skal opgaverne.

  Byrådsmedlem for Venstre i Horsens

  Lars Jensen
  Valmuevej 22, 8700 Horsens
  Mobil: 4017 1492 – lmlj@horsens.dk

  Byrådskandidat for Venstre - Lars Jensen

  Byrådsmedlem for Konservative

  Annette Schulz Jensen
  Bleldvej 40, 8700 Horsens
  Mobil: 2286 2275 – jeann@horsens.dk

  #frihedogfællesskab #sundhed #horsens #velfærdsmodel

 • 👀 Bankagerskolen trænger til en renovering

  Hejsa, jeg hedder Lars Jensen og stiller op til det kommende kommunalvalg for Venstre

  I 1973 startede jeg i børnehaveklasse på Dagnæsskolen.

  Samme år åbnede Bankagerskolen, så om 2 år har den 50-års jubilæum.

  Jeg synes skolen trænger til renovering, og den kunne man jo passende give til skolen som en 50-års jubilæumsgave.

  I Venstre har vi sat 550 mio kr. af til renovering af skolerne i Horsens, for det er tiltrængt mange steder i Kommunen. I Venstre ser vi det som en investering i vores børn og unge.

  Hvis du også synes Bankagerskoken trænger til en renovering, så gå ind på min Facebook side, og  like og skriv ”Enig” i kommentarfeltet. Du må meget gerne dele det til andre, som du mener det kunne være relevante for afstemningen. – https://www.facebook.com/larsfravenstre

  Hvis der så kommer rigtig mange kommentar, så vil jeg tage det med ind i byrådet til næste år.

  Så læn dig tilbage og se et galleri af video og billeder af skolen udenfor, som jeg har taget på grå kedelig november dag i år.

  Jeg har også taget et par billeder med over fra Føtex, hvor de har lavet en renovering af facaden fra grå og kedelig, til en pæn facade i en sort/koksgrå farve.

  Sæt ❌ ved Sydbyens spidskandidat fra Venstre. Lars Jensen

  #robusthed #bedretrivsel #fokuspåbørn #børniøjenhøjde #KV21

 • 👀 Mere fokus på børn og unge med et §17 stk. 4-udvalg

  Hejsa, jeg hedder Lars Jensen og stiller op til det kommende kommunalvalg for Venstre

  Min primær mærkesag er børn og unges trivsel, sundhed og uddannelse. I den forbindelse har der de sidste dages tid, været en del indslag både på DR og TV2 omkring en stor gruppe af unge mennesker uden job og uddannelse samt at vores folkeskole er presset på rigtig mange parameter. Rigtige mange ting peger simpelthen i den forkerte retning.

  ➡️ Tusindvis af unge står uden arbejde og uddannelse – kommuner ser magtesløse til (DR)
  ➡️ TV 2 satte et kamera op i en 6. klasse – ekspert rystet over resultatet (TV2)

  Fokus på vores børn og unge nu👀👀

  Derfor bør Horsens Kommune nedsætte et §17 stk. 4-udvalg der er et midlertidigt politisk udvalg, kun med fokus på børn og unge. Vi skal have styr på, at vores børn og unge ikke falder ned mellem forskellige lovgivninger samt overgangen til voksent livet når de unge fylder 18 år. Udvalget er midlertidigt, og det er byrådet der bestemmer hvor lang tid det skal virke. Vi skal gøre det, fordi vi kan se, at tingene bliver ved med at udvikle sig i den forkerte.

  Vi har en situation hvor toget er kørt, og for mange desværre står tilbage på perronen 🌹

  Vi må ikke spilde muligheden for, at få mange så muligt ”med på toget igen”. Nogle skal have et lille skub for at komme i gang, mens der hos andre skal mere til, og vi har også en gruppe af unge, hvor vi skal starte med mere massiv med hjælp. I Horsens Kommune skal vi turde investere i vores børn og unge, så de får et godt liv, samt uddannelse og et job.💙

  Horsens Kommune er ramt hårdt på sårbare 🌹

  På rigtig mange områder er Horsens kommune udfordret med sårbare børn og unge. Vi har for mange hjemløse unge, vi har alt for mange sofasurfere, vi ligger i bunden af statistikken for unge der tager en ungdomsuddannelse, ud fra de nyeste statistikker fra VIVE(Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd) har vi en nettotilgang af unge som ikke er i uddannelse eller har et job, generelt er mange unge udfordret efter Corona epidemien, hvor flere er end normalt lider af angst. Head Space i Horsens er den afdeling i Danmark som at mest lave, hvor masser af børn og unge mennesker kommer og får rådgivning, vejledning og voksen af tale med.

  Robusthed er en fælles sag💙

  Jeg ser gerne der sættes ind helt nede på vuggestue- og børnehave-niveau, hvis det skal lykkedes at skabe mere robuste børn og voksne:

  👉 »Jo flere voksne og bedre uddannede pædagoger og vejledere børn og unge møder, desto bedre vil de være til at møde verden. Det står dog i dyb kontrast til de massive besparelser, der har været på dagsinstitutionsområdet.«
  👉 Derudover mener vi i Venstre, at vil skal have klassekvotienten sat ned til maks 24 elever i folkeskolen👍.
  👉 Det giver mindre klasser, hvor læreren får mere tid til den enkelte elev.
  👉 Det skaber også en større tryghed for børnene, og derved opnår vi også, at de får en bedre læringsproces.💙

  Forældre skal tage ansvar👏👏

  Samtidig skal vi sikre at forældrene har hovedansvaret for barnets opdragelse. Det sidste her, er faktisk noget som står i FNs børnekonvention som Danmark har skrevet under på.

  SÅ HVIS JEG KOMMER I BYRÅDET, vil jeg forslå vi får oprettet et §17 stk. 4 udvalg med fokus op børn og unge, og sætter mig gerne i spidsen for dette udvalg som formand.💙

  Hvis du synes, at det jeg har sagt lyder fornuftigt, så sæt ❌ ved Lars Jensen, som gerne står i spidsen for, at være den uofficielle borgmester for børn og unge i Horsens Kommune.

  #robusthed #bedretrivsel #fokuspåbørn #børniøjenhøjde #KV21

 • 👀 Vi skal sikre det frie valg i vores pasningstilbud

  I forbindelse med et vælgermøde i sydbyen, var et af vores emner Pasningstilbud og det frie valg.

  Børn og unge samt pasningstilbud i HorsensGenerelt var der en utilfredshed over kommunens planlægning af dagtilbud i forhold til bosætningsstrategien for området Højvangen/Tyrsted. De grundlæggende velfærdsydelser som f.eks. børnepasning bliver ikke implementeret i takt med at lokalområderne vokser bosætningsmæssigt. Der var en bekymring for, om det det frie valg på dagtilbud området reelt er en mulighed. – det mener i Venstre at vi godt kan gøre bedre 💙

  👍Forvaltningen skal have bedre styrbare værktøjer, således de kan reagere hurtigere, når familier får byggetilladelser og flytter til bestemte boligområder.

  👍 Vi skal have oprettet flere kommunale dagplejere og private børnepassere(dagplejere), det er en af løsningsmodellerne på problemet om det frie valg, og det manglende pasningstilbud i vores boligområder.

  👍 Vi skal have stoppet umyndiggørelse af vores medarbejder ude på gulvet

  👍 Pædagogerne skal være ved børnene, og møder og administration skal reduceres til et minimum

  👍 Vi skal have organiseret os således vi flytter flere ansatte ud på gulvet, så vi får tyndet ud i ”toppen”.

  👍 Vi skal stoppe med at lukke børnepassere

  👍 I Venstre går vi ind for det frie valg, uanset om borgerne ønsker et kommunalt eller privat dagtilbud, eller man ønsker at passe sit barn selv. Det er den helt store forskel mellem Venstre 💙 og socialdemokratiet også i Horsens 🌹.

  👍 Beløbet for at passe sit eget barn skal sættes op. Selvom vi øger tilskuddet, er det stadigvæk en besparelse for kommunen, når man selv vælger at passe sit barn. Derudover skal vi have kigget på, om vores betingelser for pasning af eget er rimelige.

  De private børnepassere(dagplejere) er presset på deres levebrød, fordi Socialdemokratiet på Christiansborg, forsøger at lukke endnu et erhverv ned. 🌹 Hvorfor må private børnepassere ikke gøre det de brænder for i Horsens Kommune, ligesom alle andre iværksættere der brænder for deres forretningsidé?  Det vil vi Venstre gøre alt for, at det ikke sker. 💙

  I Venstre mener vi, at vi i Horsens skal være kendt for ”Den forældre involverende” børnepasning og folkeskole.

  Du kan læse mere om vores politik for området børn, unge og folkeskolen hvis du klikker her: https://venstrehorsens.dk/valgprogram/#born

  Hvis du synes, at det jeg har sagt lyder fornuftigt, så sæt ❌ ved Lars Jensen, der er Venstres kandidat for alle børn og unge i Horsens Kommune.

  Sæt ❌ved Lars Jensen, Venstre kandidat for børn og unge i Horsens Kommune

  #Bedrepasningstilbud #bedretrivsel #bedrearbejdsmiljø #børniøjenhåjde #KV21

 • 👀I Venstre vil vi lave sikkertrafik for de bløde bilister i sydbyen

  I forbindelse med et vælgermøde i Tyrsted/Højvangen, var der et spørgsmål under emnet med Fritids- og foreningslivet: – Hvad ønsker vi, hvis vi drømmer stort?

  HVIS jeg skulle drømme stort i forbindelse med infrastrukturen i forhold til de bløde bilister på vegne af hele Sydbyen, så kunne det være at man i fremtiden kan cykle/gå fra Torsted, og tværs igennem Bankager over til Tyrsted, ned igennem Højvangen og ned til Fjordparken og derfra videre over til Dagnæsområdet.

  I dag kan man kun gøre det, hvis man går over vejene på en af de store ”trafikale hovedveje”, som Vejlevej, Strandkærvej, Bankagervej, Bjerrevej og Bollervej.

  Målet vil være, at man i fremtiden kan gøre det ved gå/cykle under vejene via gang/cykeltunneler, som forbinder områderne med hinanden.

  Og ja, det vil betyde vi skal ekspropriere boligere på Bjerrevej, Bankagervej og Strandkærvej.

  Men det kunne faktisk være en positiv historie at fortælle, at vi i kommunen for en gangs skyld ekspropriere boliger til gavn for de gående og cykellisterne, og ikke som plejer, når vi skal anlægge mere asfalt til flere biler rundt om eller inde i byen, eller når vi skal lave genveje igennem naturskønne omgivelser.

  Jeg og Venstre vil gøre noget for folkesundheden

  Ikke fordi jeg er imod bilerne, men jeg synes vi trænger til at gøre noget for folkesundheden, så vi får mere bevægelse i dagligdagen, f.eks. når vi cykler frem og tilbage mellem hjemmet, jobbet, skolen eller til diverse idrætsaktiviteter.

  3-4 nye tunneller i sydbyen

  Vi har allerede tunneller på Vejlevej mellem Torsted og bankager og på bollervej mellem fjordparken og Højvangen.  så vi snakker om 3-4 nye tunneller der skal bygges.

  Derudover skal der også afsætte penge til at sikre cyklisterne på de veje som bliver hovedfærselsårene mellem de forskellige tunneller.

  Med denne intrastrukturplan, gør vi det muligt i sydbyen, at alle børn, unge samt voksne kan cykle/gå fra Torsted tværs over til Tyrsted og ned til Dagnæs via fjordparken, uden at man skal gå over vejene, men i stedet under vejene.

  For børn og unge og ikke mindst deres forældre, tror jeg det gør en stor forskel, at de kan cykle sikkert til og fra skole og de forenings- og idrætsfaciliteter som de deltager i rundt i hele sydbyen.

  Sikkertrafik bløde bilister i sydbyen

  Sæt ❌ved SYDbyens eneste spidskandidat fra Venstre, Lars Jensen

  #Bedrefolkeskole #bedretrivsel #bedrekollektivtrafik #bæredygtighed #KV21

 • 👀Venstres unge & uddannelsespolitik i Horsens

  Alle børn og unge har ret til et godt liv og en uddannelse, der kan føre til et job og en meningsfuld rolle i samfundet. Fundamentet for udvikling og læring er trivsel. Derfor vil Venstre styrke børnehaverne og folkeskolens fokus på trivsel, så alle børn har et trygt miljø:

  Børn og unge er vores fremtid

  👉 Ungdomsuddannelse

  Unge i Horsens skal løfte sig, så vi kommer på niveau med resten af Danmark i evnen til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Venstre ønsker gennem brobygning og fritidsfællesskaber at styrke sammenhængen mellem grundskoler og ungdomsuddannelser.

  Det er Venstres ambition at sikre gode gymnasiale ungdomsuddannelser, men også at arbejde for at et stort antal unge starter på en erhvervsfaglig uddannelse. Vi skal kunne levere det brede uddannelsesvalg.

  Flere unge skal have en videregående uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Derfor skal kvaliteten på de videregående uddannelser styrkes, fleksibiliteten skal øges, og samspillet mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes.

  Uddannelse skal tænkes ind i hele livet, så danskerne kan blive dygtigere gennem hele livet. Der skal være gode muligheder for at holde pause fra studierne og arbejde mellem sin bachelor- og kandidatuddannelse.

  👉 Tilpasning til arbejdsmarkedet

  Der skal være en bedre sammenhæng mellem de uddannelser, der udbydes, og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Det er afgørende, at der udbydes videregående uddannelser i hele Danmark, så udbuddet af uddannelser ikke alene koncentreres i de største byer – og så vi får et Danmark i bedre uddannelsesbalance. De uddannelser der ikke tilbydes i Horsens skal gøres tilgængelige gennem offentlig transport.

  👉 Unge med psykiske udfordringer

  En del unge mennesker i Horsens har ondt i livet, det skal vi som kommune kunne tage hånd om, vi skal kunne sikre den rigtige hjælp, hurtigt og i fornødent omfang. Et tidligt fokus og en tidlig indsats giver den største chance for at den givne indsats skaber succes.

  Vi skal sikre at tankerne om den røde tråd, som sikrer den gode overgang mellem dagtilbud og skolegang, videreføres også når børnene skifter til næste afdeling i skolen. Og når eleverne skifter til udskolingen og videre til ungdomsuddannelse. Et stadigt fokus på trivsel er med til at skabe miljøer som befordrer det gode læringsmiljø og som derigennem sikrer mest muligt udbytte til den enkelte elev.

  Sæt ❌ved SYDbyens eneste spidskandidat fra Venstre, Lars Jensen

  #Bedrefolkeskole #bedretrivsel #bedrekollektivtrafik #bæredygtighed #KV21

 • Venstre vil en bedre folkeskole i Horsens

  👀Venstre vil en bedre folkeskole👀

  Hvordan styrker vi folkeskolen, så det bliver et sted hvor vores børn trives og der er plads til forskellighed fagligt og menneskeligt. I Horsens er folkeskolen under stort pres, og det kan også ses på sygefraværet hos folkeskolelærerne. I Venstre har vi derfor stillet os selv følgende spørgsmål: 

  👉 Hvorfor ligger Horsens nummer 2 i statistikken fra Kommunernes Landsforening, over de kommuner der bruger MINDST pr. elev pr. år 69.520 kr.? – OBS! Horsens er kun 12 kr. fra at ligge sidst
  👉Hvorfor er folkeskolelærerne i Horsens Kommune ca. 30% mere fraværende end alle nabokommunerne i Østjylland, fra Randers i nord til Kolding i syd.
  👉
  Hvorfor har eleverne i én klasse i Horsens kun én fast lære og resten er vikarer?
  👉 Hvorfor er Head Space i Horsens, en af de afdelinger (28 i alt) i hele Danmark, som har flest unge mennesker der sørger hjælp, råd og vejledning?
  👉 Hvorfor er Horsens en af de kommuner hvor færrest unge tager en ungdomsuddannelse?

  Det kan vi i Venstre gøre bedre!

  ☑️ I Venstre vil vi bruge 50- 55 mio. ekstra på folkeskolerne. Så kan vi få sænket elevtallet til 24 pr. klasse. Det giver den enkelte folkeskolelærer mere tid til hvert enkelt barn. Vi har råd og kan også finde pengene på omprioriteringer, øget indsatser på det sociale område og bidrag fra grøn omstilling.
  ☑️ I Venstre vil vi investere 550 millioner i renovering og udbygning af folkeskolerne i kommunen.
  ☑️ I Venstre mener vi, at vi skal slippe folkeskolen fri, så lærernes, ledernes og forældrenes ressourcer og engagement kan bringe os til næste niveau.
  ☑️Vi skal give folkeskolerne nogle gode rammevilkår.
  ☑️ Vi skal vi have kigget på ordningen med, at skolerne bliver straffet økonomisk, hvis man sender et barn i et specialtilbud. Det skal ikke være et spørgsmål om kassetænkning, hvis et barn ikke passer ind i en almindelig klasse.
  ☑️ I Venstre vil vi bede vores forvaltning om at tage ansvar og sætte gang i arbejdet, med at finde løsninger og metoder til, at forebygge og nedbringe sygefraværet for vores folkeskolelærer.  Vi tager ansvar for, at vores medarbejdere i kommunen har et godt arbejdsmiljø.

  Læs mere om børn, unge og folkeskole her: https://venstrehorsens.dk/valgprogram/#born

  Sæt ❌ved SYDbyens eneste spidskandidat fra Venstre, Lars Jensen

  #Bedrefolkeskole #KV21 #GIVFOLKESKOLENFRI #MINDREKLASSER

 • skaerbane og boldburet

  👀HVAD HAR BOLDBURET OG SKATERBANEN AT GØRE MED BORGER INDDRAGELSE👀

  På et tidspunkt skal skaterbanen på Rådhustorvet og boldburet i forlængelse af Rådhusparken fjernes. Området skal i forbindelse med flytning af rådhuset, projektudvikles til noget andet, og derudover er der også projektet med at åen skal tilbage ligesom i gamle dage.
  SKAB NYT LIV FOR SKATERBANEN OG BOLDBURET ⛹️‍♀️⛹️‍♂️
  I den forbindelse vil jeg gerne lytte til JERES ideer, om hvordan vi skaber nyt liv til skaterbanen og boldburet et andet sted i kommunen. Det er vigtigt for vores kommune, at vi understøtter det frivillige foreningsliv, bl.a. ved at give disse aktiviteter nyt liv et andet sted.
  👉Det er også derfor at vi i Venstre mener, at Horsens Kommune skal være foregangskommune i borger inddragelse.
  👉 Skriv dit forslag i kommentarsporet herunder.
  Jeg glæder mig til se/læse, hvad der kommer ind af ideer fra jer derude.

  Sæt ❌ved byens eneste spidskandidat fra Venstre, Lars Jensen

 • Pasningstilbud og Det frie Valg

  • Hvordan sikrer vi, at der er plads til alle børn i institutionerne i distriktet?
   • Dynamiske udvidelser med flere dagplejere private og offentlige i stedet for store enheder, som risiker at stå halvtomme på et senere tidspunkt.
    • Vi skal udvide det frie valg ved at have en fornuftig balance mellem dagplejere(private/kommunale) og de større enheder af institutioner(kommunale/private) 
   • Større tilskud til pasning af eget barn, hvad der svare til ca. 85% af det som det koster i et kommunalt dagtilbud.
   • Hvis behovet bliver overvældende, så kan der selvfølgelig komme på tale at bygge institutioner.
  • Hvad mener vi om minimumsnormering?
   • 0-3 år. 1:3 og 3-6 år. 1:6 – I normeringen er inkluderet følgende: ferie/møder/langtidssyge/barsel/lederen (OBS – ikke en del af personalet på gulvet) /pedel/køkkenpersonale. Med denne beregning ender man med en normering på 1:7 i en vuggestue i Horsens. – det kan vi gøre lidt bedre
   • “Personalet skal være ved børnene”, alt mulig andet administrativt arbejde og møder skal begrænses til absolut minimum.
   • Generelt skal vi have den daglige leder med ud på gulvet igen. Ikke 1-1, da der skal være tid til administrativt arbejde opad i systemet.
   • Horsens Kommune har fået 12.984.000 kr. til at øge normeringen i 2021. Oplever borgerne en forskel?
   • December 2020 har regeringen besluttet at styrke tilsynet på dagtilbudsområdet med tydelige lovkrav om minimumstandarder for det kommunale tilsyn og med et nyt statsligt rejseholdEr det nu os nødvendigt, at man fra statens side skal kontrollere kommunerne, der skal kontrollere den enkelte institution?
    • Se link til aftalen her (tredje afsnit):
   • Vi skal have sænket fraværet for pædagogerne i vores institutioner, som er 12,8% højere end vores nabo kommuner. (Cepos)
    Klik på stort billede
  • Er Det frie valg en reel mulighed?
   • Hvis vi kigger på det private frie valg, så er vi i gang med at udsulte de private dagplejere med mere tilsyn og mindre tilskud i forhold til de kommunale dagplejere(75%)
    • Hvorfor må private dagplejere ikke gør det de brænder for i Horsens Kommune, ligesom alle andre iværksættere der brænder for deres forretningsidé?
    • Hvis de private dagplejere ikke findes, skal kommunen minimum finde ca. 200 pladser ekstra i det offentlige dagtilbud.
   • Ved private børnehaver bliver der stillet større myndighedskrav af bygninger end hos de offentlige

  Børn og unge:

  Folkeskolens muligheder og udfordringer.

  • Hvad forstår vi ved en god folkeskole?
   • Et sted hvor børn trives med plads til forskellighed fagligt og menneskeligt. Det tror jeg vil ske helt af sig selv her på Højvangskolen, hvis vi tør frigøre skolerne for det jerngreb de bliver styret efter, og give skolerne bedre rammevilkår.
   • En folkeskole hvor vi har et lavere sygefravær blandt lærerne. Horsens har 29% mere sygefravær end vores nabo kommuner. (Cepos)
   • Bestyrelsesmedlemmer med ansvar og et honorar
    Klik for stort billede
  • Faglighed og trivsel og klassekvotient
   • I Venstre vil vi øge investeringen massivt i folkeskolen
   • Vi skal gøre vores børn og unge mere robuste
   • 15% af alle børn og unge har haft/har en psykisk lidelse inden de fylder 18 år.
   • Fremad rettet skal der max være 24 elever pr. klasse 
    • Forvaltningen siger at det vil betyde der skal oprettes 73 nye klasser, og det giver en forøgelse af skolernes samlede driftsbudget på 55 mio., hvis vi ønsker at sænke elevtallet til 24 elever pr. klasse. Forvaltningen forudsætter, at man skal oprette én ny klasse for hver klasse med over 24 elever i. Dette er ikke korrekt, da man på én skole f.eks. kan have tre klasser på samme årgang med over 24 elever. Det vil kun medføre oprettelse af ÉN EKSTRA klasse.
    • Vi har 9-10.000 elever i folkeskolerne, så det betyder en øget investering på 55 mio. (det hedder ikke en forøgelse af udgifterne) i folkeskolerne svarende til ca. 5.500,- pr elev pr år. Det vil jf KL’s statistik bringe os fra en andenplads i at bruge færrest penge på vores skolevæsen til en 26. plads, altså stadig nede i den nederste tredjedel af landets kommuner målt på kr./elev/år.
     Det vil kræve en udbygning af kapaciteten på de fysiske rammer, men det er en prioritering. Vi har pengene til det, spørgsmålet er om vi ønsker at prioritere midlerne.

   • Budgettildelingsmodelen for skoleområdet skal ændres
    • Ultimo 2020 besluttede B&U og senere Byrådet en ny budgettildelingsmodel for skoleområdet. I den nye model arbejdes der med en sprogpulje på 11 mio. Et flertal i udvalget besluttede at de 11 mi0. skulle fordeles til Langmarksskolen og Horsens Byskole. Venstre foreslog at midlerne skulle fordeles til ALLE skoler i et forhold der svarer til den andel af kommunes samlede antal to-sprogede – ikke-nordiske – elever, som den respektive skole har.
    • Det har i Venstres optik kostet alle andre skoler mellem en halv og en hel lære-ressource. Som eks. har Brædstrup Skolen har mistet tæt på en mio. kr. på den konto og dermed tæt på to lærer-ressourcer.
  • Hvilke ønsker har vi, hvis der drømmes stort?
  • Tilflytning, stor vækst – hvad gør vi for at være forudseende?
   • Vi skal oprette en overbygning på det gamle Gymnasium på Højen, med 7.-9. klasses eleverne for Bankager, Højvangen og Dagnæs. Dette vil i fremtiden give mere plads på de nuværende skoler.
   • Kunne denne overbygningsaftale være med til at forberede eleverne på, at gå fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse, som bliver det næste store skridt for de unge mennesker?
   • Lundager-skolen i Lund(specialskole) kunne i stedet for Gymnasiet få en ny skole på Ternevej bag ved FCs baner, bygget fra bunden med alt det nyeste teknologi. Kan der skabes plads nok, kunne man samtidig flytte Baggeskolen fra Sejet og specialskolen fra Højvangen med over til den nye skole. Udearealerne kunne man eventuel dele med de nuværende handicapinstitutioner som nærmeste nabo.

  Fritids- og foreningsliv

  • Hvordan styrker vi lokalområdet?
   • Lytte til borgerne
  • Hvad er områdets udfordringer i forhold til faciliteter?
   • Der er desværre for få foreninger i området, derved har området ikke fået den naturlige opgradering af faciliteter, som følger med de forskellige foreningsaktiviteter.
  • Hvad ønsker vi, hvis vi drømmer stort
   • Tunneller under alle de store trafikerede hovedveje mellem Torsted, Bankager, Højvangen/Tyrsted, Fjordparken og Dagnæs. Kommune er allerede i gang med at etablerer flere sikre cykelstier samt passager hvor der tages hensyn til cykelisterne.
   • Øger folkesundheden for vores børn og unge, når de cykler mere.

  Uddrag fra vores valgprogram

  💙 Børn og unge er vores fremtid 💙
  💙💙 De 5 liberale principper vi tager stilling ud fra 💙💙

  Spørgsmål til Lars Jensen

  ➡️ Almindelige borgere/vælgere kan rette henvendelse på: 4017 1492 eller horsens@larsfravenstre.dk 💙💙

  ➡️ Regions- og byrådskandidater/spidskandidater samt deres venners venner kan rette henvendelse på:
  spam@larsfravenstre.dk ❤️️❤️️


  Tak fordi i lyttede med

  Venstre Horsens Frihed og fællesskab

  Hvad sker der hvis du klikker på Venstre logoet? ⬆️

 • Dialog møde på Rådhuset

  Med Klaus Skjærlund fra Lungeforeningen og med Mette Graugaard i ordstyrerollen
  Dialog møde på rådhuset

  Hvor og hvordan vil I satse på forebyggelse i forhold til sundhed?

  Vi skal stoppe umyndiggørelsen af vores velfærdspersonale

  Hvordan skaffer vi 600 personer ekstra til Horsens Kommunes velfærdsområde

  • DR: Hviderussiske Katsiaryna kan være løsningen på krise i sundhedsvæsnet, men hvem skal betale for uddannelsen? (LÆS DETTE HER!)
  • Varde: Varde finder løsningen på varme hænder i Østeuropa
  • Mine egne politiske og parties holdninger til dette her er: 
   • Vi skal fjerne den umyndiggørelse af medarbejderne, og give dem ansvaret tilbage sammen med den dagligeleder. (Rasmus Willig, sociologen. Interviewet flere 1400 pædagoger, politibetjente, sygeplejersker og andre offentligt ansatte for at belyse den umyndiggørelse, der har sneget sig i deres arbejdsliv de seneste år.)
   • Vi skal have lavet en organisering af vores velfærd områder, så afdelingslederen er en del af normeringen og er med ude på gulvet.
   • Vi ønsker at investere i medarbejderne med opbakning, supervision og hjælpemidler.
   • Vi fortsætte det gode arbejde som Horsens Kommune har igangsat med Spiren ordningen, hverdagsguider, støtte op omkring praktikforløbet på 12 uger af de unge mennesker i forbindelse med optagelsen til sundhedsskolen i Horsens.
   • Vi kommer til at mangle ca. 570 sundhedsfaglige medarbejder i 2028/30, hvis vi ikke gør noget aktivt. Derfor kan rekruttering af udenlandsarbejdskraft være et af flere værktøjer til at udvide antallet af studerende og medarbejder til sundhedsfagene. Holland, Spanien og Tyskland (på landsplan har man taget nogle tiltag på dette område)

  Fakta:

 • Opdateres ikke, da jeg ikke har bygget vælgermødet op på samme måde som de to sidste

 • Handicap projekt

  Jeg er i gang med at lave et projekt omkring tilgængelighed af toiletter for handicappede.

  Hold jer orienteret om det her på siden.


 • De 5 liberale principper vi tager stilling ud fra

  5 liberale principper vi spørger os selv om, når vi tager stilling til nye emner der behandles af Horsens byråd:

  ➡️ Har borgerne selv en løsning, der giver mening i deres hverdag, hvis ja, hvorfor så lave en kommunal løsning?
  ➡️ Involverer vi de berørte, lytter og viser respekt for den enkelte?
  ➡️ Øger vi det frie valg?
  ➡️ Udstråler vi optimisme, nytænkning og udsyn?
  ➡️ Bruger vi skattekronerne fornuftigt?

  Hvis Horsens Kommune udvikler sig efter disse 5 principper, så vil Venstre som udgangspunkt være positive overfor forslagene.

  💙💙 Tak fordi du har brugt tid på at læse vores valgprogram. 💙💙

Byrådskandidat for Venstre - Lars Jensen

Vælgerkreds: Horsens

Kontakt

E-mail: lmlj@horsens.dk
Adresse: Valmuevej 22, 8700 Horsens
Telefon: +45 29 25 34 01

OBS: Har du en nyere mobil, kan kameraet automatisk scanne QR-koden.

Venstre Horsens kandidat Lars Jensen Instagram
Venstre Horsens kandidat Lars Jensen Facebook

Lars Jensen

Social opmærksom, Venstre-kandidat til byrådet – Frihed og fællesskab

Den uofficielle borgmester for børn og unge mennesker i Horsens Kommune


Jeg er 53 år, gift og far til 2 voksne piger på 25 og 30 år. Jeg er bosat i sydbyen i Bankager kvarteret, og har som selvstændig drevet egen kommunikationsvirksomhed i 25 år.

Her er jeg selv vokset op. Her bor jeg med min familie. Her befinder de sportsklubber og idrætsforeninger sig, som jeg gennem min ungdom har været aktiv i. Betragt mig som DIN lokale stemme og bannerfører for den udvikling, som også DU kunne ønske for netop sydbyen i Horsens.

Dagnæs, Bankager, Tyrsted, Højvangen og fjordparken områderne er derfor mine naturlige hjemmebaner:

Hvis jeg kommer i byrådet vil mit politiske fokus være på:

 • Børn og unges sundhed, trivsel og deres uddannelsesmuligheder
 • Byudviklingen for hele kommunen – med særlig opmærksomhed på sydbyen og bl.a. en renovering af Bankager kvarteret
 • Jeg vil insistere på bæredygtighed – i fornuftig balance med samfundet økonomiske vækst

Som byrådspolitiker:

Ordentlighed vil kendetegne min indsats, hvis jeg opnår valg til byrådet:

Jeg vil konstruktivt og lyttende gøre mit til, at de forskellige dagsordener lander i de bedst opnåelige løsninger. Løsninger som flertallet af byrødderne kan se sig selv i og som inkluderer dem, hele byrådsarbejdet handler om: De borgere, familier, singler, studerende, unge og børn, der bor i hele kommunen – og så skal det være nemt at drive virksomhed i Kommunen.

Et par uddybende ord om mit politiske fokus:

Børns og unges sundhed/trivsel
I Horsens Kommune har vi en social arv, som hænger ved endnu – uanset om vi bryder os om det eller ej. Den arv skal vi have gjort yderligere op med. Vi skal mere opmærksomme på, hvilke indsatser der kan flytte noget for de unge. Jeg vil gøre mit til, at vi investerer klogt i vores børn og unge. At vi yder dem indsigt og rådgivning, så de mere menneskeligt robuste kan vælge uddannelse – og senere finde sig tilrette med et job. Hvis vi og de unge kan opnå det, får kommunen sin investering tilbage igen – med renter og renters rente. (se dokumentation under mine politiske mærkesager)

Byudvikling og infrastruktur
Jeg er naturligt interesseret i byudvikling. I mit kvarter er en renovering af Bankagerskolen eksempelvis absolut tiltrængt, og noget jeg vil gøre mit til at skubbe til og realisere.

Jeg er også optaget af, at vi i byrådet får gentænkt og revideret de overordnede planer for infrastrukturen i Horsens by: Nye muligheder for de fremtidige, kollektive trafiksystemer skal integreres i den trafikale infrastruktur. Eksempelvis selvkørende busser, delebiler, el-cykler og løbehjul. Jeg vil også gøre mit til at fremme den “daglige motion” og sikre trafikal tryghed for kommunens cyklister. I byerne og ude på landet. Hvor det gi’r mening i forhold til borgernes sikkerhed og kommunens økonomi.

Bæredygtighed, klima, natur og grøn omstilling
Det er vitale begreber anno 2021 og i årene, der venter os alle. De 4 begreber er for mig at se komponenter i én og samme, fælles udfordring:

Hvis der skal ske noget godt for klimaet og naturen, bliver vi tvunget til at tænke i nye og flere cirkulære løsninger, hvor vi eksempelvis genbruger materialer og produkter mere end én gang. Gerne mange gange, hvor det er muligt. Hvem siger, at en reparation ikke længere kan betale sig? Sortering af affald batter noget, men fremstillingsprocessen fra genbrugsmateriale til nyt råmateriale har en ressourcemæssig høj pris, og den form for genbrug har ikke automatisk en grøn profil.

En stemme på mig er en stemme på bæredygtighed, hvor der er balance mellem nytteeffekt og økonomi. Jeg har iøvrigt den holdning, at den energi, der ikke skal produceres, er den mest ”grønne og rene energi”.

Du kan regne med, at jeg vil bruge min energi i Horsens Byråd på en ordentlig, konstruktiv og resultatsøgende måde.

Keyword for mig er:

 • Ordentlighed
 • Engagement
 • Ydmyghed

Tak for din opmærksomhed og støtte / Venlige hilsner // Lars Jensen