fbpx

Stephan Arnold

Kære vælger.

Jeg er 43 år, tilflytter fra Aarhus og siden 2009 bosat på landet midt mellem Lund, Østbirk, Gedved og Egebjerg. Mine børn på hhv. 7 & 11 år går i Egebjergskolen, hvor jeg yder en indsats som skolebestyrelsesmedlem.

Forvent følgende af mig som politiker.

Løsningsorienteret og pragmatisk tilgang kendetegner mit virke. Ofte stiller jeg spørgsmålet ”Hvorfor kan vi ikke gør det….”, forstået på den måde at jeg dagligt udfordrer det bestående, og sjældent stiller mig tilfreds med svar som ”Det har vi altid gjort” eller begrundet i, at det er svært i forhold til nuværende procedurer, regler etc.

I denne søgen efter at optimere og forbedre er skelner jeg ikke til politisk ideologi og ståsted. Argumentet tæller og en god idé er stadig en god idé, selvom den måtte komme fra en politisk modstander. Således indbyder jeg til samarbejde og respekt ud fra devisen om, at vi alle ønsker det bedste for vores kommune, til gavn for unge, ældre og dem i midten, familier og singler, men også gæster udefra, om det så er studerende, der gæster vores kommune i et par år eller turister, som har slået vejen forbi.

Alle skal de opleve, at her er der nogle borgere, der har en kommune og ikke en kommune, der har nogle borgere.

Politiks projekt & ambition

Hov, stiller du ikke også op til folketinget – jeps den er go’ nok.

Tilbage i 1992, lige efter at vi i Danmark havde stemt nej til Maastricht-traktaten, meldte jeg mig ind i Venstre, årene gik og jeg blev elevrådsformand og fik senere tillidsposter i Venstre. Jeg har altid interesseret mig for samfundets styrelse, interesseret mig for, hvorledes vi prioriterer de fælles ressourcer og hvorledes vi sikrer, at den enkelte har frihed, lyst og evner til at forme egen hverdag.

Derfor er det også naturligt for mig nu, hvor jeg har oparbejdet betydelig erhverves- og livserfaring, at stille mit folketingskandidatur til rådighed for borgerne i Horsens Kommune. Meget kan ske og det kan være halsløs gerning at give løfter, men et vil jeg give: Efter valget til Folketinget bor jeg stadig i min valgkreds – jeg synes, det er en uskik at populære kandidater flyves ind til såkaldte sikre kredse. Jeg er født og opvokset i Østjylland, jeg har rejst omkring i Danmark bevares, men nu har jeg slået mig ned på landet nordøst for Horsens. Jeg agter således at dele vilkår med dem, jeg repræsenterer. Man skal kunne møde mig i weekenden, på fjorden i min lille båd eller når jeg handler ind.

Det giver således god mening også at være en del af Byrådet, om vælgerne vil. Her kan jeg være forbindelsesled mellem Byråd og Folketing samtidig med, at det er en vigtig politisk skoling i, hvilke konsekvenser folketingsbeslutninger har ude i virkeligheden i kommunerne. På den måde tror jeg, at jeg tjener borgerne bedst.

Personen bag

Jeg ejer virksomheden Saconco, der er specialiseret i digitalisering af den kollektive trafik. Vejen hertil er gået gennem mange brancher og funktioner. De fleste af årene har jeg arbejdet som leder, projektmager og problemknuser. De seneste år har mit virke udelukkende været på den internationale bane.

Forudsætningerne for det går gennem en elevuddannelse som grossist/købmand, toppet op med en HD i Organisation & ledelse

Længe før det blev jeg uddannet befalingsmand & officer ved Opklaringsbataljonen ved Jydske Dragonregiment i Holstebro.

I 2002 blev jeg udsendt som delingsfører for en spejderdeling til Kosovo. Siden har jeg været tilknyttet Forsvaret som reserveofficer, nu som Kaptajn af Reserven i staben ved Arktisk Kommando i Grønland.

Længere tilbage, i barndommen blev værdikompasset grundlagt i Spejderbevægelsen, hvor respekt for egen og andres overbevisning, at værne om naturen samt tage medansvar for samfundet dyrkes samtidig med, at man er en god kammerat, hensynsfuld og til at stole på.

Politiske fokusområder der kan få min puls mere op end andet.

Børn & Unges uddannelse og trivsel

Mange gode kræfter er investeret i at ændre Horsens fra at være en fængselsby til en kulturby, men vi skal videre.

Det er tid at løfte kvaliteten i kernevelfærden, hvor navnligt børn og unges uddannelse og trivsel er vigtigt for mig. Lad os f.eks. konkurrere på max. 24 elever i klasserne.

Bæredygtighed, der giver mening

Bæredygtighed handler om at minimere anvendelsen af ressourcer. Natur-, menneskelige- og økonomiske ressourcer. Horsens Kommunen er ubetinget den største arbejdsplads i kommunen og har dermed det største ansvar. Vi skal afprøve nye initiativer, således at ressourcer på alle niveauer bruges med samme respekt og omtanke, som var det ens egen. Til gavn for den klode, vi kun har til låns.

Lige muligheder for alle, også i oplandet

Horsens Kommune er for hele kommunen og ikke kun hovedbyen, det betyder bl.a. at mobilitet også er vigtigt for os i oplandet. Vi ønsker også at gøre brug af de kulturtilbud og alt det andet, som vi alle betaler til over skatten. Derfor skal den kollektive trafik forbedres, for vi vil gerne ind til Horsens, men vi vil også hjem igen

Venstre Stephan Arnold Thomsen

Vælgerkreds: Horsens

Kontakt

E-mail: stephan@rnold.dk
Adresse: Lundumskovvej 17, 8700 Horsens
Telefon: +45  4196 4097

OBS: Har du en nyere mobil, kan kameraet automatisk scanne QR-koden.

Linkedin QR kode der kan scannes
Facebook QR kode der kan scannes