fbpx

Rasmus Clausen

Kære medborger! Jeg vil gerne bede om din hjælp. Jeg har nemlig brug for DIN stemme for at blive valgt. Jeg er opstillet som kandidat for Venstre og går efter at blive valgt til  regionsrådet i Region Midtjylland og til byrådet i Horsens kommune. Jeg vil rigtig gerne være med til at skabe et mere sammenhængende sundhedssystem, så samspillet mellem  kommune og region bliver bedre.

Til daglig er jeg forstander på Elbæk Efterskole, hvor jeg har været ansat i 20 år. Jeg er gift og har tre børn. Jeg har interesseret mig for politik stort set lige så længe, jeg kan huske og jeg har været aktiv på organisationsplan i mange år. Som efterskolemenneske har jeg altid gerne villet være med til at gøre en positiv forskel for andre  mennesker og det samme vil jeg nu forsøge mig med på et nyt plan. Med din stemme kan du hjælpe mig på vej. Tusind tak for din hjælp!

Mærkesager

Jeg har en bred vifte af politiske  interesserer og jeg vil i alle sammenhænge arbejde hen imod løsninger, der kan give de bedste muligheder for hvert enkelt menneske til at træffe ansvarlige og meningsfulde valg.

1. Udvikling i oplandet: Som indbygger i en lille by er det naturligt at have fokus på at skabe en kommune i bedre balance. Set udefra virker det som om al udvikling sker i eller tæt på Horsens. Oplandet og oplandsbyerne har lige så meget brug for udvikling for at kunne fastholde at være attraktive som bosætnings-steder med et lokalt velfungerende forenings- og kulturliv.

2. Planlægning, miljø og infrastruktur: Der er brug for en ny infrastrukturplan for både Horsens og for flere af oplandsbyerne. Ofte virker det som om vejen ikke er tænkt ind i udviklingsplanerne. I forbindelse med de nye infrastrukturplaner skal der indtænkes muligheder for at skabe både blå og grønne kiler. Her er hovedformålet øget biodiversitet. Når vi planlægger og udvikler skal vi huske, at vi skal hjælpe naturen ved at så, plante m.m. Naturen skal hjælpes tilbage på sporet og ikke bare overlades til at passe sig selv.

3. Ældre, sundhed og velfærd: Ligesom alle andre er ældre er ikke ens og skal derfor ikke systematisk behandles ens. De skal kunne stilles overfor et reelt valg i forhold til hvilket plejehjem de vil bo på. De skal kunne vælge hvilken pleje og f.eks. hvilken type træning m.m. de ønsker at modtage. Det offentlige og private skal supplere hinanden i forhold til at opstille muligheder for valg. Mennesket er vigtigere end systemet.

Det første, jeg vil gå i gang med, hvis jeg bliver valgt: Jeg vil ret hurtigt følge op på om de gode planer, der her til sidst i den nuværende valgperiode er blevet lagt, rent faktisk føres ud i livet. Nogen gange føles det som om, der intet sker. Desuden vil jeg ret hurtigt blande mig i kommunens forhold sundhedsvæsenet. Det virker som om der mangler sammenhæng i systemet.

Fritidsinteresser

I min fritid beskæftiger jeg mig meget med politik på organisationsplan. Jeg er både vælgerforeningsformand og medlem af Venstres kommuneforenings bestyrelse. Jeg har gennem mange år været meget aktiv i det frivillige foreningsliv særligt i forhold til gymnastik. Her har jeg både har været udøver og instruktør gennem rigtig mange år. Jeg interesserer mig meget for naturen og er forholdsvis ferm til at håndtere både kano, kajak og klatrereb. Desuden har jeg spillet fodbold og volleyball, men må dog sige, at den aktive del af foreningslivet er blevet lagt lidt på hylden.

Rasmus Clausen Venstre

Kontakt

E-mail: rc.elbaek@gmail.com
Telefon: +45 40 19 90 57

https://rasmusclausen.venstre.dk/

Rasmus Clausen, Venstre
LinkedIn
Facebook
Twitter