Niels Povlsgaard

Mærkesager

Som lokalpolitiker vil jeg være optaget af at se helheden i udviklingen af kommunen. Der skal være bedre balance mellem land og by, og borgerne skal involveres mere i  de vigtige beslutninger.

Bedre udvikling af byer og lokalsamfund i oplandet

Det skal være attraktivt at bosætte sig i oplandet: Gode pasningstilbud, skoler, et levende foreningsliv og nærhed til naturen skal prioriteres.
Der skal være gode vilkår for det lokale erhvervsliv og den lokale landbrugsproduktion.

Bedre infrastruktur og kollektiv trafik

Trafikplanlægningen  skal styrkes, og der skal investeres i veje og cykelstier. Både i Horsens og oplandet.
Togstoppet i Hovedgård skal realiseres så hurtigt som muligt, og en styrkelse af den kollektive  lokaltrafik skal indtænkes.

Bedre planlægning og en bæredygtig byudvikling

Den kommende stadsarkitekt skal arbejde med udvikling af hele kommunen i dialog med politikere, udviklere og borgere.
Ud over at stå i spidsen for at realisere arkitekturpolitikken, skal klimatilpasning, bæredygtighed og biodiversitet også være en del af ansvarsområdet.
Planlægningen og sagsbehandlingen skal være gennemskuelig og åben, så udviklere og borgere kan have tillid til, at planer og love altid overholdes.

Om mig

Jeg er 41 år og arbejder som selvstændig arkitekt med base i Hovedgård, hvor jeg bor sammen med min kone Kim og vores to børn – Gudrun (3) og Knud (11).
I min fritid er jeg kasserer for Hovedgård Lokalråd, og tovholder for  områdefornyelsen af Stationspladsen. Jeg sidder også i bestyrelsen for en daghøjskole og en kunstskole for børn og unge, og er med til at løbe et landsdækkende initiativ i gang om  bibelhistorie rettet mod konfirmander.

Jeg vil meget gerne høre, hvad der er vigtigt for dig lokalpolitisk 

Skriv til mig på niels.i.byraadet@gmail.com og følg mit arbejde på facebook.com/niels.povlsgaard.1

Venstre Niels Bjørn Povlsgaard

Kontakt

E-mail: niels.i.byraadet@gmail.com  
Telefon: +45 5190 9660