fbpx

Karina Aaman

Sæt X ved nr. 16 på liste V, hvis du ønsker en STÆRK kvindelig profil i Horsens Byråd.

Jeg er 51 år gammel, gift med Lasse og mor til Filippa på 16 år og Adam på 6 år. Bor i Bygholm  bakker og er født og opvokset i Horsens. Arbejder til daglig som jordemoder på Regionshospitalet Horsens. I min fritid er jeg holdleder for 20 skønne U7 fodbolddrenge i Stensballe  idrætsklub. Nyder naturen, løbeture, yoga og vinterbadning. Elsker god mad og gode samtaler. Kæmpe fan af musik og kulturlivet i 8700.

Mærkesager:

STÆRK UDDANNELSESBY

Vi skal have landets bedste uddannelses by, hvor folkeskolen sættes fri. Skolerne skal have økonomisk selvbestemmelse, så indsatserne kan målrettes. Der skal være langt større frihed og  handlemuligheder for de enkelte skoler i Horsens Kommune. Større fokus på de faglige uddannelser i Folkeskolen. Studenterhus på Campusgrunden for at styrke studiemiljøet.

DET  NÆRE SUNDHEDSVÆSEN & MENTAL SUNDHED

Vi skal sikre det gode liv for ældre. Sikre sammenhæng i behandling og pleje. Sikre, at der er rammer og dygtigt personale på  hospitalerne og i kommunen til at varetage den gode og værdige pleje af borgerne. Flere børn og unge med diagnoser, hvorfor vi skal sikre sammenhæng mellem Region og kommune.  VIGTIGT med tidlige indsatser, så flest mulige ikke når at blive så dårlige, at de ender i behandlingspsykiatrien. Fokus på TRIVSEL og sygefravær i kommunen. Fokus på det gode  arbejdsliv i BALANCE.

GRØN OMSTILLING

Horsens går forrest som aftager af GRØN STRØM. Mere urskov/urørt skov og vilde grøfter i kommunen. Bæredygtighed og cirkulær  økonomi i byggeriet. Pulje til grønne tiltag. Centralt affaldssorteringssystem.

Grøn by/Grøn omstilling

Horsens går forrest som aftager af Grøn strøm. Mere urskov/urørt skov og vilde  grøfter i kommunen. Bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. Pulje til grønne tiltag. Centralt affaldssorteringssystem.

Børne og ældrevenlig kommune

 • Flere lærer og pædagoger.
 • Maksimalt 25 elever i folkeskolens klasser.
 • Stop hovsa løsninger i dagtilbud og skoler.
 • Børn skal ikke undervises med pavilloner.
 • Pasningsmoduler i daginstitutioner og SFO, som tilpasses forældrenes hverdag.
 • Dagplejen og private passere skal styrkes. Børn er forskellige og ikke alle trives i stor vuggestue.
 • Ingen skal stå alene med sygdom, nedslidning eller ensomhed.
 • Aktivitetscentrene styrkes og udbygges, så det sociale fællesskab kommer i højsæde.
 • Ensomhedsindsatsen er en succes, specielt for enlige mænd. Initiativet skal udbredes og styrkes.
 • Pårørende råd på alle plejehjem, så beboere og pårørende inddrages i dagligdagen.
 • Ældrevenlige boliger i alle områder, så man kan blive i sit eksisterende netværk længst muligt.

Byudvikling, klimatilpasning og bæredygtighed

 • Stadsarkitekt med ansvar for byudviklingen, klimatilpasning, bæredygtighed og biodiversitet.
 • Horsens kommune skal gå forrest i den grønne omstilling.
 • Ny trafikplan for Horsens. Nuværende plan er blevet overhalet indenom og skal nytænkes.
 • Strategi for konverteringen til elbiler i Horsens kommune. Målet skal være en grøn og forureningsfri by.
 • Genanvendelse og genbrug indtænkes i kommunens egne byggerier og i byggerier, hvor vi er involveret.
 • Centralt affaldssorteringssystem, så borgerne ikke  skal have flere beholdere ved deres husstand.
 • Betonstop – Grøn byudvikling med kvalitet. Plant 1000 træer i Horsens – De grønne alléers by.

Ingen kommune uden et stærkt opland

 • Oplandet skal have sit eget udvalg.
 • Områdefornyelsespuljen hæves til 100 millioner kroner.
 • Landsbyafgrænsningen fjernes, så landsbyerne kan udvikles efter lokalbefolkningens ønsker.
 • Cykelstier og trafiksikkerheden skal opprioriteres i hele oplandet.
 • Trafikplaner for Hovedgård, Brædstrup, Gedved og Østbirk. Infrastrukturen har ikke fulgt med udviklingen.
 • Det skal være ligeså attraktivt at bo i oplandet, som i Horsens
Venstre Karina Aamann

Kontakt

E-mail: karaam@rm.dk
Telefon: +45 2029 3345