fbpx

Jette Clemmensen

Jeg er 51 år, bor i Brædstrup. Gift med Lars, har 3 børn.

Jeg har været i flere bestyrelses-foreningsarbejde igennem årerne, både inden for erhverv og privat person.

Jeg er selvstændig med Brædstrup & Tørring Tandteknik.

I min fritid er jeg formand/ træner i Brædstrup Shotokan karateklub.

Jeg medlem af Rotary Brædstrup, hvor jeg har et dejligt netværk.

Deltager i  frivilligt arbejde i Brædstrup, hvor der er brug for det. Kan godt lide at tale med mennesker og hører deres historie.

Mærkesager

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder til  fremtiden.

  • Fokus trivsel omkring børn og unge med udfordringer, diagnoser, psykiatrien.
  • Der skal flere lærer pædagoger i dagligdagen.
  • Støtte steder/ grupper for unge som har brug for  en snak.
  • Voksenven.

Ældre skal også have frie valg- værdig alderdom.

  • Mulighed for at beboer på plejehjem skal inddrages i deres egen hverdag.
  • Omsorgssvigt må ikke ske.
  • Pårørende skal være trygge, når kære kommer på plejehjem, beskyttet bolig – brug for brugerråd/bestyrelser hvor familie og beboer bliver inddraget i hverdagen.
  • Aktivitetscentre skal styrkes i at få flere borger ind, så ensomheden mindskes.
  • Sundhedspersonalet skal styrkes, der skal mere supervision til personale som arbejder med mennesker.

Du er velkommen til, at skrive til mig på  jette8740@gmail.com eller ringe på telefon 27579117, så vi kan drøfte, hvad der er vigtigt for dig i lokalpolitik.

Jeg vil gerne være ”DIT” talerør til byrådet. Jeg lytter gerne til, hvad du  ønsker og har forslag til, så forbedringer eller planer i vores BY og omegn, kan blive en succes.

Stem personligt Jette Clemmensen nr. 11 for Venstre ”Venstre vil ikke have magten – vi vil  have ansvar”

Venstre Jette Clemmensen

Kontakt

E-mail: jette8740@gmail.com
Telefon: +45 2757 9117