fbpx

BUDGETFORSLAG 2024 ūüĎÄ

BUDGETFORSLAG 2024 ūüĎÄ

BUDGETFORSLAG 2024 ūüĎÄ 2560 1526 Venstre

Mere frihed. Flere muligheder (Budgetforslag 2024) ‚¨áÔłŹ


BUDGET FORHANDLINGERNE ER IGANGūüĎÄ

S√• fik vores forhandlere parkeret deres motorcykler og draget ind til forhandlinger om n√¶ste √•rs budget. √ėkonomien er presset, men mon ikke vores Dream Team kommer igennem med nogle af vores budgetforslag. Vi k√¶mper for en kommunen i balance, og uanset om du er ung som gammel, vil du opleve en kommune, som er t√¶t p√• dig, n√•r du har behov for hj√¶lp.

Venstres TOP 5 til BUDGET 2024:

‚ě°ÔłŹForh√łje puljen til omr√•defornyelse i oplandet med 30 millioner.

Den positive udvikling i vores opland skal fastholdes og succesen med omr√•defornyelsesmidler til byfornyelse og rekreative omr√•der forts√¶tte. Derfor afs√¶ttes der √•rligt 5 mio. til omr√•defornyelse over de n√¶ste 6 √•r. √ėstbirk skal have f√łrsteprioritet i det nye udspil.

‚ě°ÔłŹUnders√łgelse af forbindelse fra Strandpromenaden til ringvej syd/Sydhavnen.

Hvis ringvej syd skal blive en succes og ikke forst√¶rke de trafikale problemer i midtbyen og omr√•det ved Bilka og den kommende bydel √Ökvarteret, kr√¶ver det en sammenkobling af det samlede ringvejssystem rundt om Horsens. Der afs√¶ttes √łkonomiske midler til unders√łgelse af en mulig tunnelforbindelse mellem Sydhavnen og over til den nordlige side af fjorden.

‚ě°ÔłŹFordeling af segregerede elever nyt√¶nkes

Segregerede elever finansieres delvis af f√¶lleskontoen og distriktsskolen. Flere elever har sv√¶rt ved at indg√• i de almindelige folkeskoleklasser. Det skaber mistrivsel og et sv√¶rt undervisningsmilj√ł i de enkelte klasser. Tildelingsmodellen og finansieringen af segregerede elever skal nyt√¶nkes.

‚ě°ÔłŹKloaksepareringen i Horsens kommune skal fremskyndes

Horsens kommune skal s√¶tte et nyt servicem√•l for kloakseparering, s√• Horsens fjord kan blive ren for spildevand. Nuv√¶rende m√•ls√¶tning skal fremskyndes fra 2050 til 2040. Et nyt servicem√•l giver Horsens Vand mulighed for at s√łge takst till√¶g hos Forsyningssekretariatet og sikre finansieringen.

‚ě°ÔłŹPrivate institutioner

Indbyggertallet i Horsens kommune vokser og flere b√łrnefamilier flytter til vores dejlige kommune. Det udfordrer vores nuv√¶rende kapacitet p√• dagtilbudsomr√•det, ikke mindst p√• grund af anl√¶gsloftet.

Derfor skal private akt√łrer inviteres til vores kommune og processen nyt√¶nkes, som det allerede er sket i √ėK udvalget. F.eks. vil en standardisering for nybyggeri af institutioner sikre en hurtigere projektering, etablering og lavere anl√¶gsomkostninger.


‚ě°ÔłŹSkole, Unge og Uddannelse

Venstre vil tilf√łre yderligere min. 5 mio. ekstra til folkeskolen‚úÖ

Ved sidste √•rs budget forlig, blev der aftalt, at folkeskolen skulle styrkes med ekstra 10 mio. fra 2024 som et vedvarende l√łft. Det er Venstres ambition, at afsatte yderligere 5 mio. til folkeskolen, s√• vi f√•r et samlet l√łft p√• min. 15. mio. + demografisk tildeling p√• 6,8 mio. = I alt min. 21,8 mio.

Det skal sikre, at l√¶rernes arbejdsmilj√ł og trivsel styrkes, til gavn for undervisningen og elevernes trivsel.

Horsens Kommune har p√• folkeskoleomr√•det et alt for h√łjt sygefrav√¶r, og vi ligger p√• en 15. sidste plads i ‚ÄĚKend din Kommune‚ÄĚ. Midlerne kan v√¶re med til at styrke tol√¶rerordningen, samt sikre at vi bruger f√¶rre penge p√• ekstern vikard√¶kning. M√•let er en bedre ‚ÄĚnormering‚ÄĚ l√¶rer p√• skolerne.

Tildelingsmodellen og finansieringen af segregerede elever nytænkes✅

Segregerede elever finansieres delvis af f√¶lleskontoen og distriktsskolen. Flere elever har sv√¶rt ved at indg√• i de almindelige folkeskoleklasser. Det skaber mistrivsel og et sv√¶rt undervisningsmilj√ł i de enkelte klasser og derfor er omr√•det et af Venstres top 5 budget√łnsker.

Tildelingsmodellen og finansieringen af segregerede elever skal nytænkes. Her er en anden fordeling af sprogpuljen en oplagt medfinansieringsmulighed.

Sammenhængende undervisning i iværksætteri✅

Horsens markerer sig som en iværksætterkommune. Det skal underbygges af en sammenhængende undervisning i iværksætteri i folkeskolen, som kan udbygges i ungdomsuddannelserne.

Mobilfri skoletid‚úÖ

Fors√łgsordning med mobilfri skoletid. B√łrn og unges n√¶rv√¶r, trivsel og f√¶llesskab styrkes, hvis eleverne ikke distraheres af aktiviteter p√• mobiltelefoner og tablets, herunder sociale medier. Venstre √łnsker, at dette tiltag afpr√łves p√• en eller flere udvalgte folkeskoler.

Forebyggende enhed mod skolevægring✅

I Venstre √łnsker vi, at kommunen skal unders√łge muligheder for et udek√łrende frav√¶rsteam med inspiration fra Odense kommune. Teamet skal tage sig af b√łrn med en bekymrende skolev√¶gring, ved b√•de at have kontakt til barnet og for√¶ldrene samt v√¶re til stede i hjemmet. Men ogs√• s√łrge for en god overgang til skolen, s√• barnet g√•r fra at have skolev√¶gring til skolegl√¶de. Finansieringen skal ske indenfor rammen.

Ungdomsklubber‚úÖ

I Venstre √łnsker vi at lave en revision af vores klubtilbud. Hvorledes bruges midlerne? Hvilke unge bruger tilbuddene og hvor mange. Kan midlerne bruges bedre og m√•lrettet flere unge?

Pr√¶ster i folkeskolen hj√¶lper p√• b√łrn og unges mentale trivsel‚úÖ

Efter samme model som Horsens Gymnasium, √łnsker vi i Venstre, at man skal lave en fors√łgsordning i de √¶ldste klasser med pr√¶ster p√• udvalgte folkeskoler. Erfaringerne er meget positive fra Horsens Gymnasium, hvor de studerende har taget ordningen til sig i samtaler med en pr√¶st. VIA University i Horsens haft en lignende ordning i flere √•r. Ordningen finansieres i samarbejde med folkekirken.

‚ě°ÔłŹB√łrn og Dagtilbud

Flere private akt√łrer p√• dagtilbudsomr√•det‚úÖ

I Venstre √łnsker vi, at private dagtilbud og udbudsformer der inddrager private akt√łrer, bidrager til dagtilbudsomr√•det. Det er et af vores top 5 budget√łnsker og det stemmer samtidig overens med det nye regeringsgrundlag, hvor der er skrevet ind, at der skal flere private akt√łrer ind p√• vores velf√¶rdsomr√•der.

Vores nuv√¶rende kapacitets udfordringer p√• dagtilbudsomr√•det er udfordret grundet vores anl√¶gsloft og faldende likviditet. Private akt√łrer er derfor en oplagt samarbejdspartner for Horsens kommune, hvilket der ogs√• er taget de f√łrste skridt imod jf. √ėK den 22. august 2023.

Et samarbejde med private akt√łrer der st√•r for driften, medf√łrer en √•rlig drift besparelse pr. barn p√• ca. 7.600 kr. for en vuggestueplads, og 4.600 kr. for en b√łrnehaveplads, n√•r man sammenligner med det kommunale tilbud.

Fremtidig sikring af kvaliteten i vores pasningstilbud‚úÖ

Eftersp√łrgslen efter p√¶dagoger forventes at stige med knap 15 pct. frem mod 2030, svarende til ca.

13.700 personer (kilde: Danske Professionsh√łjskoler), som vi prim√¶rt kommer til at mangle i vores vuggestuer og b√łrnehaver. Dette kalder p√• handling ogs√• i Horsens Kommune.

I Venstre √łnsker vi derfor at tilbyde vores for√¶ldre en st√łrre valgfrihed, ved at for√¶ldrene kan v√¶lge deltidsmoduler, hvor barnet er kortere tid i dagtilbuddet. Til geng√¶ld f√•r for√¶ldrene rabat i forhold til prisen p√• et fuldtidsmodul. Det skal motivere vores for√¶ldre til at aflaste vores daginstitutioner, ved at for√¶ldrene selv passer barnet i eget hjem, i de antal timer, hvad der svarer til det pasningsmodul for√¶ldrene har valgt.

ūüĎČFor√¶ldrene f√•r en bedre balance mellem arbejde og familielivet (Work Life ‚Äď Balance princippet) med dette tiltag.

ūüĎČFor√¶ldrenes valg af deltidsmoduler bidrager til, at vi kan overholde lovgivningen for pasningsnormeringen i fremtiden med f√¶rre p√¶dagoger.

ūüĎČVi kommer til at mangle p√¶dagoger, hvis vi ikke foretager os noget.

‚ě°ÔłŹ√Üldre, Handicap, Sundhed, Forebyggelse og Psykiatri

Botilbud Page-/Ternevej‚úÖ

Vi skal have sat midler af til renovering af Pagevej og Ternevej i 2024. I √łjeblikket er der en bolig, som st√•r ubeboet pga. brandskade. Vi mangler botilbud i vores kommune, s√• derfor giver det ingen mening, at

denne bolig st√•r tom. Venstre forsl√•r, at der udm√łntes anl√¶gsmidler til istands√¶ttelse af det dobbelt r√¶kkehus der st√•r tomt.

Ny teknologi og kunstig intelligens‚úÖ

Ny teknologi og kunstig intelligens skal fastholde og l√łfte vores serviceniveau i Horsens kommune. I Venstre √łnsker vi at unders√łge muligheden for at lave samarbejde og s√łge inspiration hos andre kommuner omkring hj√¶lpemidler og teknologiudvikling p√• velf√¶rdsomr√•det.

Roskilde har udarbejdet et signaturprojekt i samarbejde med KL, Digitaliseringsstyrelsen og Deloitte, hvor man har brugt talegenkendelse og talesyntese p√• Borgerservice omr√•det. De har opn√•et rigtig gode resultater med en l√łsningsrate p√• 68% og med en h√łj v√¶rdiskabelse ved at koble systemet sammen med andre teknologier i kommunen, med afs√¶tning i den teknologiske modenhed.

En af de teknologiske l√łsninger, kommunerne kan f√• hj√¶lp til at implementere gennem KL‚Äôs Teknologipartnerskab, er automatisering af administrative opgaver.

Robotteknologien har gjort sit indtog i Ringk√łbing-Skjern Kommune ‚Äď ikke for at spare l√łnninger, men for at frigive tid ‚Äď i alt 37.000 arbejdstimer.

Ringk√łbing-Skjern Kommune st√•r som et godt eksempel p√•, hvordan man kan lykkes med det ‚Äď s√• man b√•de sparer tid, frig√łr medarbejdere fra trivielle arbejdsopgaver og f√•r selvsamme medarbejdere involveret positivt i processen.

‚ě°ÔłŹDen kommunale arbejdsplads

Fastholdelse og rekruttering‚úÖ

I Venstre mener vi, at den vigtigste ressource for at n√• vores f√¶lles m√•l om en velfungerende og tryg velf√¶rdssektor, er medarbejdere i kommunen. Vi oplever, at der p√• mange fronter er et ekstra pres p√• det offentlige system. Det skyldes ikke mindst et √łget udgiftsniveau og en stor mangel p√• arbejdskraft indenfor kernevelf√¶rdsomr√•derne.

Derfor skal vi passe ekstra godt på vores medarbejdere. Vores medarbejdere har i den grad behov for opbakning og god ledelse fra deres respektive ledere. Faktum er desværre, at vi der er alt for stor udskiftning af medarbejdere, ofte på nogle af de områder, hvor der er en borgernær kontakt. Det kan være en udfordring, da visse borgergrupper bliver utrygge og ikke trives, mens de er i kontakt med det offentlige.

Det skal vi som kommunalbestyrelse tage alvorligt og blive bedre til at handle på. Derfor foreslår vi i Venstre, at de respektive fagudvalg to gange årligt bliver informeret om omsætningshastigheden på alle relevante faggrupper med borgernær kontakt.

Dette forslag skal ses som et positivt tiltag, s√• kommunalbestyrelsen kan hj√¶lpe til med relevante politiske tiltag, der v√¶re med til at forbedre medarbejdernes arbejdsmilj√ł og trivsel.

‚ě°ÔłŹBesk√¶ftigelse, Integration og Erhverv

Fredagsbar/cafe for håndværkselever og unge i industrien✅

Vi √łnsker at kigge p√• en model med inspiration fra Norddjurs kommune, hvor vi i Horsens skal fors√łge at starte netv√¶rk for de nyansatte unge/elever og nyuddannede studerende p√• de erhvervs- og fagligeuddannelser.

Netværkerne etableres i samarbejde med virksomheder, interessenter eller brancheforeninger eller fagforeninger, hvor de fælles interesser kunne være rekruttering af flere studerende til specifikke uddannelser relateret til vores nuværende uddannelsesinstitutioner.

‚ě°ÔłŹOplandet

Forh√łje puljen til omr√•defornyelse i oplandet med 30 millioner‚úÖ

Den positive udvikling i vores opland skal fastholdes og succesen med omr√•defornyelsesmidler til byfornyelse og rekreative omr√•der forts√¶tte. Derfor er en forh√łjelse af omr√•defornyelsesmidlerne ogs√• en af Venstres top 5 budget√łnsker. Der afs√¶ttes der √•rligt 5 mio. til omr√•defornyelse over de n√¶ste 6 √•r, hvor √ėstbirk skal have f√łrsteprioritet.

‚ě°ÔłŹKultur og Fritid

Brædstrup stadion✅

Br√¶dstrup stadion er etableret lige efter anden verdenskrig og er ikke omlagt siden. Banens tilstand er ikke l√¶ngere optimal. Der kan i store perioder ikke spilles p√• den, da regnvandet ikke ledes v√¶k fra banen. Den er samtidig meget uj√¶vn p√• grund af k√łrespor efter mange √•rs klipning. Derfor √łnsker vi, at der afs√¶ttes 1.5 Mio. fra Ejendomscentrets budget.

Rooftop walking på Fængslet ✅

Mulighed for rundvisning på taget af Fængslet i stil med Lillebæltsbroen. Tidskikkerter eller VR-briller med fortid, nutid og fremtid.

Kultur på recept✅

Kultur på recept udvikles yderligere i kommunen.

‚ě°ÔłŹB√¶redygtighed, Natur og Klima

Kloaksepareringen i Horsens kommune skal fremskyndes‚úÖ

Horsens kommune skal s√¶tte et nyt servicem√•l for kloakseparering. Nuv√¶rende m√•ls√¶tning skal fremskyndes fra 2050 til 2040. Horsens fjord skal v√¶re ren for spildevand og derfor er det ogs√• et af Venstres top 5 budget√łnsker for 2024.

Det nye servicem√•l giver Horsens Vand mulighed for at s√łge takst till√¶g hos Forsyningssekretariatet og kan dermed sikre finansieringen.

Vi skal g√• forrest i den gr√łnne omstilling med etablering af Energif√¶llesskaber‚úÖ

Horsens kommune kan v√¶re medlem af borgerenergif√¶llesskaber, og aftage f. eks el til eget brug fra et energif√¶llesskab. Kommunen kan som myndighed give kommunal l√•negaranti til energif√¶llesskaber, hvis kommunen selv deltager som medlem af energif√¶llesskabet. Horsens kommune skal v√¶re mere aktiv og afs√łge mulighed for, om der kan etableres borgerenergif√¶llesskaber, til gavn for den gr√łnne omstilling.

Åbningstider på genbrugspladserne✅

I Venstre √łnsker vi harmonisering af √•bningstiderne p√• kommunens genbrugspladser, s√• virksomhederne i f.eks. Br√¶dstrup ogs√• kan aflevere deres affald f√łr klokken 13.00. Derudover √łnsker vi ogs√• at unders√łge, om der kan holdes d√łgn√•bent p√• genbrugspladserne eller en del af pladsen. Det kan v√¶re omr√•det for haveaffald, som flere andre kommuner holder d√łgn√•bent.

Digitale genbrugsapps‚úÖ

Fokus p√• digitale genbrugsapps, s√•ledes borgerne nemmere kan genbruge materialer og forbrugsartikler mellem borgerne, s√•ledes kommunen ikke alene bliver gennemgangscentral p√• genbrugsomr√•det. Udlicitering af genbrugsl√łsninger kombineret med en social√łkonomisk vinkel.

Klima indsats i borgernes eget hjem‚úÖ

I Horsens Kommune har vi en bos√¶tningskonsulent, i Venstre √łnsker vi en b√¶redygtighedskonsulent der skal formidle CO2/klimavenlige tiltag ude hos borgerne, og vejlede borgerne til at f√• et bedre CO2/klimaregnskab.

Hvis alle i verden forbrugte lige s√• meget som os danskere, ville en jordklode ikke v√¶re nok. Faktisk ville der v√¶re brug for fire jordkloder, hvis resten af jordens befolkning spiste k√łd og fisk, byggede huse, k√łrte bil og k√łbte t√łj og m√łbler som os.

Det skal vi g√łre noget ved, og vi kan starte med at have fokus p√• borgernes CO2/klimaregnskab. Vi forventer ressource kan findes inden for rammen.

Grundvandsparker‚úÖ

Vi er rigtig langt i sikringen af grundvandet i Horsens kommune. Skovrejsningen ved Rugballeg√•rd og H√łjagerg√•rd er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Den udvikling skal fastholdes og her kan etableringen af grundvandsparker i samarbejde med landbruget, kommunen og forsyningsselskaberne v√¶re det n√¶ste skridt i fremtidssikringen af vores grundvand.

Ny teknologi på kommunale idrætsanlæg✅

Indf√łre teknologiske l√łsninger som robotpl√¶neklippere og andre moderne tiltag p√• kommunale idr√¶tsanl√¶g, s√• arbejdsgange bliver mere effektive, billigere og klimavenlige.

‚ě°ÔłŹByudvikling og bos√¶ttelse

Bygningsforbedringspuljen‚úÖ

Bygningsforbedringsfonden skal styrkes, så flere boligejere kan tilbydes favorable lånevilkår. Målet er at flere bevaringsværdige bygninger kan nydes af de kommende generationer.

Samtidig skal kommunes save-katalog opdateres, så plangrundlaget for bevaring og udpegning af bevaringsværdige bygninger foretages på et nutidigt grundlag.

Endelig skal kulturmilj√łerne efterses og revurderes. Udviklingen g√•r st√¶rkt og meget har √¶ndret sig siden kulturmilj√łerne blev udpeget. Indsatsen skal i h√łjere grad m√•lrettes de vigtigste kulturmilj√łer.

Partnerskaber omkring byudviklingsprojekter‚úÖ

I Venstre vil vi gerne have unders√łgt, om der kunne v√¶re fordele ved at lave ejerskabsmodeller i forbindelse med st√łrre eller mindre byudviklingsomr√•det, som har lavet et byudviklingsprojektet sammen med Realdania By og Byg A/S, omkring udviklingen af bydelen N√¶rheden i H√łje Taastrup.

Den kommunale b√łrne- og ungdomstandpleje‚úÖ

Det skal unders√łges om en flytning af den kommunale b√łrne- og ungdomstandpleje fra Borgmesterbakken til det gamle r√•dhus kan give bedre forhold og service. Tandplejen efterlyser blandt andet mindre sm√• rum i forbindelse med renovering af den eksisterende ejendom.

Ejendommen har en af Horsens bedste beliggenheder og kunne omdannes til eksklusive boliger. I den forbindelse fjerner man samtidig en del trafik til og fra tandplejen, i et område der reelt er et boligkvarter.

‚ě°ÔłŹ Infrastruktur

Unders√łgelse af forbindelse fra Strandpromenaden til ringvej‚úÖ syd/Sydhavnen.

Hvis ringvej syd skal blive en succes og ikke forst√¶rke de trafikale problemer i midtbyen og omr√•det ved Bilka og den kommende bydel √Ökvarteret, kr√¶ver det en sammenkobling af det samlede ringvejssystem rundt om Horsens. Det er et af Venstres top 5 budget√łnsker for 2024. Derfor skal afs√¶ttes midler til unders√łgelse af en mulig tunnelforbindelse mellem Sydhavnen og over til den nordlige side af fjorden.

Trafiksikkerhed for de bl√łde trafikanter i Sydbyen‚úÖ

Etablering af sikker cykel tunnel eller bro over Bjerrevej i den sydlige del af byen vil give mulighed for, at b√łrn og unge bl.a. kan bev√¶ge sig sikkert mellem bykvarterende i Sydbyen, fra Torsted i Vest over til Fjordparken i √łst, hvor de kan deltage i nogle Sydbyens mange foreningstilbud.

Togstop i Hovedgård✅

I Venstre arbejder vi for et togstop i Hovedgård, således vi styrker fremkommeligheden for borgerne i Hovedgård og omegn.

Erhvervsområdet Nova✅

√Öbning af vejen ved H√łjvangsvej i Nova omr√•det for den lette trafik. Derudover √łnskes der en mulighed for, at bussen p√• hovedvejen til og fra Gedved, kan k√łre ind i omr√•det.

Det skal ogs√• g√łres det mere sikkert at komme til virksomhederne. Specielt for de medarbejdere, som har nedsat funktionsevner. Flere af omr√•dets virksomhederne p√•tager sig et socialt ansvar med ans√¶ttelse af medarbejdere p√• kanten af arbejdsmarkedet, men det arbejde vanskeligg√łres pga. usikre ankomstveje til virksomhederne.

Innovativt pilotprojekt i erhvervsområderne✅

Det skal unders√łges, om der kan laves f√łrerl√łse busruter, der samtidig med giver en st√łrre fleksibilitet og effektiv drift, der underst√łtter den gr√łnne omstilling, samt afs√łge muligheden for, at busk√łrslen ud til byens industri- og erhvervsomr√•der kunne privatiseres, i et samspil mellem private og kommunen.

På vegne af Venstres byrådsgruppe i Horsens Kommune

Martin Ravn – Viceborgmester
Jesper Bendtsen
Karina Aamann
J√łrgen Korsh√łj
Lars Jensen for Venstre i Horsens