fbpx

At børn bliver kede af det, må aldrig bare blive “en del af processen”

Legeplads på folkeskolen Lindvigsvej

At børn bliver kede af det, må aldrig bare blive “en del af processen”

At børn bliver kede af det, må aldrig bare blive “en del af processen” 1920 1280 Venstre

Af Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget

Byskolen afd. Lindvigsvej.

Fredag kan man på HSFO.DK læse at Skolechef Flemming Skaarup blandt andet mener følgende i forbindelse med den indstilling om lukning af Byskolen afd. Lindvigsvej som forvaltningen bad Børne og Uddannelsesudvalget behandle sidste torsdag, d. 4. April:

At børn bliver kede af det, det er en del af det, der kan ske. Vi ville gerne orientere børnene samlet. Jeg synes, det er OK med åbenhed omkring det, lyder det fra skolechefen.

At børn bliver kede af det’, kunne have været undgået hvis sagen var blevet behandlet i fagudvalget som det første punkt i processen.

Ind imellem kan man tale om at filmen knækker, lige nu ligger filmen i total båndsalat på gulvet; Horsens Kommune er ledet af Horsens Byråd, Horsens Byråd uddelegerer en del af denne ledelse til fagudvalgene indenfor de forskellige fagområder; Plan- og Miljø, Social- og Sundhed, Børne- og Uddannelse m.fl. Udvalgene udstikker en retning for de forskellige områder, og forvaltningen tilsikrer at Kommunen bevæger sig i den udstukne retning. Sådan må og skal det være! Hvordan kan det være at vi oplever at forvaltningen styrer kommunikationen og dermed beslutningerne?

Når der skal træffes beslutninger af en vis karaktér, som for eksempel en skolelukning, på Børne- og Uddannelsesområdet, så har jeg en forventning om at det sker i en helt bestemt rækkefølge. Jeg synes at behandling i fagudvalget skal være i den absolut første del af rækkefølgen. På sidste udvalgsmøde diskuterede vi et punkt “Lukning af Byskolen afd. Lindvigsvej”, vi havde begrænset tid til mødet, da udvalget skulle mødes med alle skolebestyrelserne umiddelbart efter udvalgsmødet. På grund af den knappe tid enedes man om at udskyde en ellers meget nødvendig diskussion af processen omkring punktet “Lukning af Byskolen afd. Lindvigsvej”, til næste møde. Altså hvordan sådan en sag kan bringes til diskussion, hvem der skal orienteres, og hvornår en orientering skal bringes ud til en større gruppe. Som sagt; en vigtig diskussion af processen.

Nu kan jeg så læse i avisen hvordan forvaltningen mener at den proces skal køre, igen inden at vi har haft tid til at diskutere emnet i Fagudvalget.

Kære Borgmester, du er valgt til at være chef for butikken: Er det byrådet der er øverste ledelse i Horsens Kommune, eller er det forvaltningen der fortæller byrådet hvad der skal menes? Hvem udstikker retningen?

Ole Dahl Kristensen, medlem for venstre i Horsens Byråd, medlem af  Børn og Ungeudvalget