fbpx

Arbejdsledige skal motionere for at komme i arbejde

Venstres byrådsmedlem i Horsens Kommune - Ole Dahl Kristensen

Arbejdsledige skal motionere for at komme i arbejde

Arbejdsledige skal motionere for at komme i arbejde 850 850 Venstre

Venstre i Horsens har i Beskæftigelses- og Integrations-udvalget forslået, at de mennesker, der er en del af beskæftigelsesindsatsen i kommunen, også skal være fysisk aktive; vi tror på, at fysisk aktivitet er en vigtig del af vejen tilbage til beskæftigelse.

Vi ønsker, at der skal være et forpligtende samarbejde mellem kommunen som jobformidler og de mennesker, der kæmper for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, det vil sige: Som jobsøgende skal man deltage i en selvvalgt form for fysisk aktivitet, på samme måde som man skal være til rådighed for arbejdsmarkedet og at man skal være aktiv i sin jobsøgning. De fysiske aktiviteter vil være en vifte af forskellige aktiviteter, gåture, løbeture, sessioner i motionscenter og lignende aktiviteter. Alle valgmulighederne er aktiviteter, der vil foregå i grupper, hvor netværk og socialt samvær også er en del af aktiviteten. Alt sammen en hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Danskernes sundhedsprofil anno 2017

Region Midtjyllands forskningsenhed, www.defactum.dk, har netop offentliggjort den tilstandsrapport om danskernes sundhed, der laves ca. hvert fjerde år. *)

Den 8. maj, under titlen ”Hvordan har du det? Horsens Kommune” blev sundhedsprofilen for 2017 præsenteret i Foredragssalen på Horsens Rådhus.

Alle med interesse inden for sundhed, bevægelse, aktivitet, beskæftigelse og politik var inviteret til at få sundhedsprofilen præsenteret af de forskere, der har udført undersøgelsen og fastlagt den aktuelle sundhedsprofil for Horsens Kommune og alle landets øvrige kommuner.
Det er et meget interessant billede, der viser sig, og undersøgelsen laves på baggrund af spørgeskemaer, som besvares af borgerne. Det er altså et direkte udtryk for, hvordan den enkelte borger oplever sin egen sundhedstilstand, og hvad der påvirker, at man som borger oplever sin egen sundhedstilstand, som man nu gør.

32.000 borgere har svaret på spørgsmålene

Undersøgelsen bunder i 32.000 borgeres besvarelser, ikke 32.000 i Horsens forstås, men i alt. I Horsens har 1500 mennesker besvaret spørgsmålene. De 1500 borgere i Horsens er tilfældigt blevet udvalgt til at besvare spørgeskemaerne.
Spørgsmålene er stillet som ”et batteri af spørgsmål” (ca. 10 sammenhængende spørgsmål), det vil sige, at en række spørgsmål, samlet set, giver det svar, som den enkelte borger har givet. Undersøgelsen forsøger at tage højde for, at den enkeltes besvarelser kan afhænge af ”dagsformen” på den pågældende dag. Det vil sige, at kombinationen af spørgsmål bevirker, at man som borger vil ende med samme resultat, uanset hvilken dag man besvarer spørgsmålene.

Fysisk aktivitet giver større velvære

Resultatet er ret entydigt, i Horsens går det OK. I DK generelt er der et fald i den oplevede sundhedstilstand, mennesker føler sig mere pressede, stressede og slidte i dag sammenlignet med undersøgelsen i 2013.
Bemærkelsesværdigt er det dog, at den oplevede sundhedstilstand er meget nøje sammenhængende med det aktivitetsniveau, mennesker har. Det er helt entydigt, at mennesker, som er fysisk aktive, har en oplevelse af et meget større velvære end mennesker, der er inaktive, det er jo en stor cadeau til alle vores frivillige i foreninger og klubber; de er simpelthen med til at sikre, at mennesker føler sig godt tilpas.
Lige så entydigt er det, at mennesker som er i beskæftigelse oplever, at de føler sig sundere end mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet. Det er entydigt, at fysisk aktivitet og beskæftigelse gør, at mennesker føler sig bedre tilpas.

I Venstre mener vi, at alle har ret til beskæftigelse, på det niveau, som den enkelte kan overkomme, og at alle har ret til at indgå i et socialt- eller arbejdsrelateret netværk.

Ole Dahl Kristensen
Byrådsmedlem for Venstre, medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Tlf. +45 99 55 91 81

*) Link til rapporten for marts 2018. http://www.defactum.dk/