fbpx

Punkt 12 – Frigivelse af anlægsmidler til legeplads i Bygholm

Punkt 12 – Frigivelse af anlægsmidler til legeplads i Bygholm

Punkt 12 – Frigivelse af anlægsmidler til legeplads i Bygholm 2560 1920 Venstre

Ændringsforslag til byrådet

Venstre og Konservative stiller følgende ændringsforslag til punkt 1 i direktionens indstilling til punktet “Frigivelse af anlægsmidler til legeplads i Bygholm”.


1. Byrådet meddeler en anlægsbevilling i 2022 på 1 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til at undersøge muligheden for anlæggelse af legeplads og aktivitetsmuligheder ved Horsens Byskole afdeling Lindvigsvej.

Motivation:

Placeringen af Jyllands længste Tarzanbane på 200 meter ved Byskolen afdeling Lindvigsvej er en langt bedre løsning end den foreslåede placering i den fredede Bygholm Park:

  • Den fredede Bygholm Park respekteres. I den nuværende form koncentreres legeaktiviteterne ved parkeringspladsen i parkens sydvestlige hjørne, hvilket giver mulighed for ro og fordybelse i resten af parken.
  • Gæs og andet dyreliv i det berørte område fredes. Det gælder også biodiversiteten for planter.
  • Byskolen afdeling Lindvigsvej styrkes med placeringen af Jyllands længste Tarzanbane tæt på skolen og i samarbejde med skolens bestyrelse og ledelse, så det bliver et mere attraktivt valg for forældrene i området.
  • Tarzanbanens tætte placering ved Byskolen afdeling Lindvigsvej vil styrke skolens og kommunens mål om mere bevægelse i skolen, herunder leg og læring, samt den overordnede vision “Bevæg dig for livet”.
  • Offentligheden sikres samme lette tilgængelighed som i Bygholm Park. Der er let adgang fra Bygholm Parkvej, samt hele kvarteret omkring skolen. Tarzanbanen vil være indenfor få minutters gåafstand fra Bygholm Park.
  • Der tales rigtig meget om, at vilkårene for biodiversiteten for dyr og planter skal forbedres. Med en placering af Tarzanbanen i Bygholm Park, gør vi ikke vikårende bedre for biodiversiteten hverken for dyrene eller planterne – tvært imod. 

Byrådsmedlem for Venstre i Horsens
Lars Jensen
Valmuevej 22, 8700 Horsens
Mobil: 4017 1492 – lmlj@horsens.dk

Byrådsmedlem for Konservative
Annette Schulz Jensen
Bleldvej 40, 8700 Horsens
Mobil: 2286 2275 – jeann@horsens.dk