fbpx

Ældre skal have et godt liv

Ældre skal have et godt liv

Ældre skal have et godt liv 900 891 Rasmus Clausen

Venstre mener, at alle ældre skal have et godt liv. Derfor mener vi, at man i videst mulige omfang skal inddrage tekniske hjælpemidler til gavn for de ældre.

Venstre ønsker at fortsætte udviklingen med at træne den ældre op til at blive så selvhjulpen som muligt. Dette er i stedet for at give en passiv støtte. Det bevirker, at den ældre får mere indflydelse på sin egen hverdag, ligesom de tekniske hjælpemidler frigør personalet til at yde en mere omsorgsfuld støtte til den ældre.

Alle ældre skal have en god og værdig alderdom, og de skal have den hjælp, de har brug for, og hjælpen skal tilpasses ud fra en individuel vurdering. Der skal være tale om et reelt frit valg.

Du kan læse mere om Venstres seniorpolitik ved klik her